Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Kolegij POSTUPCI ZAVARIVANJA- nastavni materijali- tema modificirani MAG postupci zavarivanja

Maja Horvatić, 24.03.2020. 16:29

U privitku se nalaze nastavni materijali za predavanje kolegija Postupci zavarivanja- modificirani MAG postupci zavarivanja.

Materijali za teme MAG i TIG objavljeni su ranije.

 

Konzultacije sa predmetnim nastavnikom moguće su putem e-maila: ivica.garasic@fsb.hr

Predmetni nastavnik: izv.prof.dr.sc. Ivica Garašić

Privitci