Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Kolegij STROJEVI I OPREMA ZA ZAVARIVANJE- nastavni materijali- Prilog uz Temu 3-dinamička karakteristika- primjena

Maja Horvatić, 24.03.2020. 16:45

U privitku se nalazi prilog nastavnim materijalima teme 3- dinamička karakteristika- primjena.

Nastavni materijali za temu 1, 2 i 3 ranije su objavljeni.

 

Konzultacije sa predmetnim nastavnikom moguće su putem e-maila: ivica.garasic@fsb.hr

Predmetni nastavnik: izv.prof.dr.sc. Ivica Garašić

Privitci