Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Kolegij POSTUPCI ZAVARIVANJA- nastavni materijali- tema EPP zavarivanje

Maja Horvatić, 07.04.2020. 13:19

U privitku se nalaze nastavni materijali za predavanje kolegija Postupci zavarivanja- EPP zavarivanje.

 

Konzultacije sa predmetnim nastavnikom moguće su putem e-maila: ivica.garasic@fsb.hr

Predmetni nastavnik: izv.prof.dr.sc. Ivica Garašić

Privitci