Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Kolegij POSTUPCI ZAVARIVANJA- nastavni materijali- tema WAAM-Primjena MAG CBT

Maja Horvatić, 13.05.2020. 10:12

U privitku se nalaze nastavni materijali za predavanje kolegija Postupci zavarivanja- tema WAAM-Primjena MAG CBT.

 

Konzultacije sa predmetnim nastavnikom moguće su putem e-maila: ivica.garasic@fsb.hr

Predmetni nastavnik: izv.prof.dr.sc. Ivica Garašić

Privitci