Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Kolegij OSNOVE TEHNOLOGIJE II- ponovljeni kolokvij iz dijela SPAJANJE MATERIJALA (ZAVARIVANJE)

Maja Horvatić, 26.05.2020. 13:03

Ponovljeni kolokvij iz dijela Spajanje materijala (Zavarivanje) održat će se u subotu 30.05.2020. s početkom u 10 sati. Trajanje kolokvija je 20 minuta.

Ponovljenom kolokviju mogu pristupiti studentice i studenti koji nisu pristupili prvom kolokviju ili su dobili negativnu ocjenu.