Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Kolegij POSTUPCI ZAVARIVANJA- nastavni materijali- tema Elektrootporno zavarivanje

Maja Horvatić, 02.06.2020. 15:04

U privitku se nalaze nastavni materijali za predavanje kolegija Postupci zavarivanja- tema Elektrootporno zavarivanje te primjer razrade tehnologije za EO zavarivanje u auto industriji.

 

Konzultacije sa predmetnim nastavnikom moguće su putem e-maila: ivica.garasic@fsb.hr

Predmetni nastavnik: izv.prof.dr.sc. Ivica Garašić

Privitci