Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Kolegij Tehnologija II, Proizvodne tehnologije II- PREDROK 10.06.2020.

Maja Horvatić, 04.06.2020. 10:05

U srijedu, 10.06. održat će se on-line predrok iz kolegija Tehnologija II i Proizvodne tehnologije II.

Predroku mogu pristupiti studenti koji nisu pristupili kolokviju iz određenog područja te oni koji su na kolokviju ostvarili negativnu ocjenu.

Ograničenja da kolokviju mogu pristupiti studenti kojima su ostala max. 2 nepoložena kolokvija ove ak. godine nema, odnosno svi student mogu polagati sva područja koja su im ostala nepoložena.

 

Svako područje piše se po 10 min sa pauzom od 10 min između područja.

Predrok po područjima će se održati prema sljedećem rasporedu:

 

15.00-15.10 h- Zavarivanje

15.20-15.30 h- Montaža

15.40-15.50h- Toplinska obrada

16.00-16.10h- Površinska zaštita