Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Kolegij OSNOVE TEHNOLOGIJE B (brodari)- prijava ispitnog roka

Maja Horvatić, 15.06.2020. 13:02

Studenti koji su kolegij položili putem kolokvija obavezno trebaju prijaviti ispit na 1. ispitnom roku 01.07.2020. kako bi im se u ISVU evidentirala ostvarena ocjena.

Studenti koji nisu uspjeli položiti oba područja pristupaju ispitnim rokovima gdje polažu samo ona područja koja nisu položili putem kolokvija.