Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Kolegiji TEHNOLOGIJA II, PROIZVODNE TEHNOLOGIJE II- prijava ispitnog roka

Maja Horvatić, 15.06.2020. 13:03

Studenti koji su kolegij položili putem kolokvija i/ili predroka obavezno trebaju prijaviti ispit na 1. ispitnom roku 01.07.2020. kako bi im se u ISVU evidentirala ostvarena ocjena.

Studenti koji nisu uspjeli položiti sva područja pristupaju ispitnim rokovima gdje polažu samo ona područja koja nisu položili putem kolokvija i predroka.

Studentima koji su prijavili ispit, a nisu riješili vježbe iz Površinske zaštite neće se unjeti ostvarena ocjena u ISVU, odnosno biti  će im evidentirana ocjena nedovoljan.