Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Kolegij ZAVARLJIVOST MATERIJALA- ak.god. 2020/2021- uvodno predavanje

Maja Horvatić, 28.09.2020. 10:27

Uvodno predavanje iz kolegija održat će se u utorak, 13.10.2020. u 08:30 sati u Praktikumu Katedre za zavarene konstrukcije, B3-205 (sjeverna zgrada).

Predmetni nastavnici: Prof.dr.sc. Zoran Kožuh, Izv.prof.dr.sc. Ivica Garašić