Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Kolegiji POSTUPCI SPAJANJA + izborni kolegij ZAVARIVANJE PI- ak.god. 2020./2021.- raspored predavanja

Maja Horvatić, 12.10.2020. 11:19

U privitku se nalazi raspored predavanja po temama.
Kolokvij će se održati u terminu predavanja 11.01.2021. (ponedjeljak) on-line na e-učenju.

Privitci