Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Kolegij ZAVARIVANJE I MONTAŽA- ak.god. 2020./2021.- raspored predavanja- dio Zavarivanje

Maja Horvatić, 12.10.2020. 13:10

Raspored predavanja iz dijela Zavarivanja nalazi se u privitku.
Kolokvij iz Zavarivanja održat će se 19.11.2020. u terminu predavanja, 1.sat od 10.15-11.00 sati. Nakon završenog kolokvija  održavaju se predavanja iz Montaže.

Privitci