Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Kolegij OSNOVE TEHNOLOGIJE B (brodari)- raspored predavanja- ak.god. 2020./2021.

Maja Horvatić, 02.03.2021. 13:53

Uvodno predavanje (dio Zavarivanje) održat će se u srijedu, 10.03.2021. od 8.15- 09.45 h u Praktikumu Katedre za zavarene konstrukcije, B3-205.

Termini predavanja, vježbi i kolokvija nalaze se u privitku.

Predmetni nastavnici:  izv.prof.dr.sc. I. Garašić, izv.prof.dr.sc. I. Stojanović

Privitci