Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Kolegij POSTUPCI ZAVARIVANJA- raspored predavanja i vježbi- ak.god. 2020./2021.

Maja Horvatić, 02.03.2021. 13:55

Predavanja iz kolegija Postupci zavarivanja počinju u 2. tjednu nastave, u  četvrtak, 11.03.2021. od 12:15-13:45 h u praktikumu Katedre za zavarene konstrukcije, B3-205. Vježbe se održavaju petkom od 10:00- 11:30 sati u Laboratoriju za zavarivanje, B3-103 te počinju u petak, 26.03.2021.

Raspored predavanja nalazi se u privitku.

Predmetni nastavnici: Prof.dr.sc. Z.Kožuh, prof.dr.sc. I. Garašić

Privitci