Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Kolegij STROJEVI I OPREMA ZA ZAVARIVANJE- raspored predavanja- ak.god. 2020./2021.

Maja Horvatić, 02.03.2021. 13:56

Predavanja iz kolegija Strojevi i oprema za zavarivanje počinju u 3. tjednu nastave, u utorak, 16.03.2021. od 14:00-15:30 h u praktikumu Katedre za zavarene konstrukcije, B3-205.

Vježbe se održavaju petkom od 08:15-09:45 sati u Laboratoriju za zavarivanje, B3-104.

Raspored predavanja nalazi se u privitku.

Predmetni nastavnici: prof.dr.sc. Z.Kožuh, izv.prof.dr.sc. I. Garašić

Privitci