Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Ciljevi Hrvatske udruge inženjera Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu su:
• promicanje ugleda Fakulteta strojarstva i brodogradnje;
• informiranje o zbivanjima na Fakultetu;
• izgradnja i jačanje veza i suradnje između osoba sa stečenom diplomom Fakulteta;
• izgradnja i jačanje veza i suradnje između osoba sa stečenom diplomom Fakulteta i trenutnih studenata i osoblja Fakulteta;
• izgradnja i jačanje veza i suradnje između Fakulteta i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u zemlji i svijetu;
• promicanje ugleda inženjerske struke;
• uspostava i razvijanje suradnje sa sličnim udrugama.

Djelatnosti Udruge su:
• pružanje informacija nastavnom osoblju Fakulteta na temelju individualnih iskustava iz inženjerske prakse;
• prikupljanje informacija o organizaciji i djelovanju Fakulteta;
• organizacija susreta članova Udruge;
• razmjena strukovnih iskustava između članova Udruge;
• redovno i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Udruge, dostignućima njenih članova i o nekim zbivanjima u području struke;
• poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti ukupnom aktivnošću Udruge;
• pružanje iskustvenih informacija potencijalnim studentima u vezi sa studijem na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu;
• uspostavljanje kontakata s odgovarajućim visokoobrazovnim institucijama;
• upoznavanje članstva s radom i životom zagrebačkog i ostalih hrvatskih sveučilišta, sveučilišnih udruga te udruga AMAC (Almae Matris Alumni Croaticae)/AMCA u zemlji i inozemstvu;
• organiziranje stručnih, sportskih i ostalih susreta s drugim udrugama.

Irena Žmak, 03.11.2014. 11:13