Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Mat2_Predavanja_kompoziti

U prilogu su podloge za zadnji dio predavanja iz Materijala 2. Dane su dvije prezentacije, a neki su slajdovi skriveni (prekrižen je broj na listi slajdova). Razlog križanja je nedostatak vremena da se prođe kroz sve slajdove. Iz tog razloga gdje god je potrebno stoji i zvučni zapis uz slajd. Znači, svi slajdovi iz ovih dviju prezentacija su bitni za naučiti.  

Tatjana Haramina, 31.05.2021. 11:35

Zavod za materijale Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, s tridesetak nastavnika, suradnika i tehničkog osoblja, predstavlja značajni potencijal i ima vodeće mjesto u stručnoj i znanstveno istraživačkoj djelatnosti i sveučilišnoj nastavi u znanstvenoj grani temeljnih tehničkih znanosti “Materijali” te grane “Proizvodno strojarstvo” iz polja Strojarstvo, područje tehničkih znanosti.

Područje rada Zavoda čini ispitivanje metalnih i nemetalnih materijala (polimernih materijala i njihovih kompozita), poboljšavanje svojstava postojećih materijala, istraživanje i primjena novih materijala (pametne legure s efektom prisjetljivosti oblika, nanostrukturirani materijali i filmovi, metalne pjene), razvoj i primjena postupaka toplinske obradbe i modificiranja površina (inženjerstvo površina). Praćenjem teorijskih osnova dolazi se do tumačenja strukture, svojstava i ponašanja materijala kao podloge za optimalnu primjenu materijala. Primjenom suvremenih laboratorijskih tehnika i opreme za ispitivanje strukture i svojstava materijala dobivaju se podaci koji uz pomoć računala omogućavaju rješavanje različitih problema u istraživanju i primjeni materijala. Prate se, istražuju, uvode i usavršavaju klasični postupci toplinske obradbe kao i novi postupci modificiranja i prevlačenja površina materijala.

Unutar osam laboratorija i jednog istraživačkog centra provodi se znanstveni rad, nastava i suradnja s industrijom.

Gdje smo

© Irena Žmak, 2014.-2021.

Irena Žmak, 11.12.2014. 06:55