Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Materijala I-podloge za vježbe, upute, plan održavanja nastave

Poštovane kolegice i kolege,

U privitku možete preuzeti:

1. Podloge za vježbe iz kolegija Materijali I

2. Upute za studente

3. Plan održavanja vježbi

4. Plan održavanja predavanja.

Vježbe su obavezne i moraju se pohađati isključivo u predviđenim terminima za dodijeljenu grupu.

Na vježbama student OBAVEZNO mora imati podloge za vježbe te pribor za crtanje i računanje (trokut i kalkulator).

Vježbe počinju prema rasporedu u tjednu od 5.10. do 9.10.2020.

Sve vježbe se održavaju u učionici A-207 (sjeverna zgrada FSB-a, Ivana Lučića 1, visoko prizemlje).

Lidija Ćurković, 24.09.2020. 13:40

Zavod za materijale Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, s tridesetak nastavnika, suradnika i tehničkog osoblja, predstavlja značajni potencijal i ima vodeće mjesto u stručnoj i znanstveno istraživačkoj djelatnosti i sveučilišnoj nastavi u znanstvenoj grani temeljnih tehničkih znanosti “Materijali” te grane “Proizvodno strojarstvo” iz polja Strojarstvo, područje tehničkih znanosti.

Područje rada Zavoda čini ispitivanje metalnih i nemetalnih materijala (polimernih materijala i njihovih kompozita), poboljšavanje svojstava postojećih materijala, istraživanje i primjena novih materijala (pametne legure s efektom prisjetljivosti oblika, nanostrukturirani materijali i filmovi, metalne pjene), razvoj i primjena postupaka toplinske obradbe i modificiranja površina (inženjerstvo površina). Praćenjem teorijskih osnova dolazi se do tumačenja strukture, svojstava i ponašanja materijala kao podloge za optimalnu primjenu materijala. Primjenom suvremenih laboratorijskih tehnika i opreme za ispitivanje strukture i svojstava materijala dobivaju se podaci koji uz pomoć računala omogućavaju rješavanje različitih problema u istraživanju i primjeni materijala. Prate se, istražuju, uvode i usavršavaju klasični postupci toplinske obradbe kao i novi postupci modificiranja i prevlačenja površina materijala.

Unutar šest laboratorija i jednog istraživačkog centra provodi se znanstveni rad, nastava i suradnja s industrijom.

Gdje smo

Irena Žmak, 11.12.2014. 06:55