Djelatnici

Voditelj Katedre

dr. sc. Davor Ljubas  - (CV)

redoviti profesor

  soba 225/3 ( istočna zgrada, blok A, 2. kat )

 +385 1 6168 467


 davor.ljubas@fsb.hr
Termin konzultacija: srijeda 14:00 - 15:00 h

Voditelj Laboratorija za vodu, gorivo i mazivo

dr. sc. Hrvoje Juretić  - (CV)

izvanredni profesor

  soba 324    ( istočna zgrada, blok A, 3. kat )

 +385 1 6168 483


 hrvoje.juretic@fsb.hr
Termin konzultacijačetvrtak 11:30 - 13:00 h

dr. sc. Slaven Dobrović  - (CV)

izvanredni profesor

  soba 321    ( istočna zgrada, blok A, 3. kat )

 +385 1 6168 531


 slaven.dobrovic@fsb.hr

Goran Smoljanić, mag. ing. mech.

viši stručni suradnik

  soba 120/2 ( istočna zgrada, blok A, 1. kat )

 +385 1 6168 473


 goran.smoljanic@fsb.hr

dr. sc. Maja Zebić Avdičević  - (CV)

poslijedoktorand

  soba 120/1 ( istočna zgrada, blok A, 1. kat )

 +385 1 6168 469


 maja.zebic@fsb.hr

Marko Skozrit

tehničar suradnik

  soba 120/2 ( istočna zgrada, blok A, 1. kat )

 +385 1 6168 473


 marko.skozrit@fsb.hr