O katedri

Katedra za inženjerstvo vode i okoliša djeluje unutar Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš Fakulteta strojarstva i brodogradnje.
Nastavna aktivnost izvodi se kroz sedam kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju te jedan kolegij na doktorskim studijima na područjima:

- tehnologija obrade pitkih, tehnoloških i otpadnih voda

- zaštita okoliša u energetici, industriji, prometu i komunalnom sektoru

- goriva i maziva