Laboratorij za vodu, gorivo i mazivo

U Laboratoriju za vodu, gorivo i mazivo provode se nastavne i istraživačke aktivnosti Katedre za inženjerstvo vode i okoliša.
U okviru laboratorijskih vježbi ispituju se fizikalna i kemijska svojstva vode, goriva i maziva, a demonstriraju se i izabrani tehnološki procesi obrade vode (koagulacija i flokulacija, taloženje, filtracija, oksidacijski postupci, ionska izmjena i membranski postupci).

Isto tako tu se provode laboratorijska ispitivanja kao priprema za pilot-istraživanja u sklopu znanstvenih projekata i suradnje Katedre s gospodarstvom.

 Više informacija o opsegu djelovanja Laboratorija moguće je pronaći ovdje.