Suradnja s gospodarstvom

NAZIV AUTOR(I) GODINA
Stručno mišljenje o radu uređaja za pripremu pitke vode javnog isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. D. Ljubas, H. Juretić, G. Smoljanić 2016./17.
Elaborat - Djelovanje patentiranog uređaja MERUS® na pojavu stvaranja vodnog kamenca u sustavu grijanja vode D. Ljubas, G. Smoljanić 2016.
Završno izvješće o pilot ispitivanju ponovnog korištenja efluenta na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda na UPOV-u Centar Zadar H. Juretić, G. Smoljanić, M. Zebić Avdičević 2016.
Studija izvodljivosti za izgradnju sustava filtracije industrijske vode za potrebe INA Rafinerije nafte Rijeka H. Juretić, D. Ljubas, G. Smoljanić, M. Zebić Avdičević 2016.
Detaljna energetska studija za energetsku obnovu zgrade Zatvorenog olimpijskog bazena ŠRC Sisak I. Bačan, T. Borković, M. Bišćan, M. Grozdek, D. Ljubas, L. Lepoša, G. Smoljanić 2015.
Tehnološko rješenje zbrinjavanja komunalnog mulja s UPOV Slavonski Brod S. Dobrović, M. Poljak, H. Juretić 2015.
Idejno tehnološko rješenje problema otpadnih voda tvornice konca Unitas d.d. S. Dobrović, M. Zebić Avdičević 2015.
Idejno tehnološko rješenje gospodarenja vodama pogona za proizvodnju procesne opreme Pireko d.o.o. S. Dobrović, M. Zebić Avdičević 2015.
Studija - Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom za grad Karlovac S. Dobrović, H. Juretić 2015.
Studija - Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom za općinu Župa dubrovačka S. Dobrović, H. Juretić 2014./15.
Membransko pilot ispitivanje na sirovoj i otpadnoj vodi postrojenja Ponikve, Krk – nadzor i izvještavanje S. Dobrović, H. Juretić, G. Smoljanić, M. Zebić Avdičević 2014.
Studija - Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom za grad Duga Resu S. Dobrović, H. Juretić 2014.
Varijantno idejno rješenje uređaja za pročišćavanje vode izvorišta Ombla s integracijom u distribucijski sustav grada Dubrovnika S. Dobrović, D. Ljubas, H. Juretić, G. Smoljanić, M. Zebić Avdičević 2014.
LCA analiza sustava gospodarenja otpadom otoka Krka S. Dobrović, G. Smoljanić 2014.
Studija - Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom za grad Ozalj i općine Kamanje, Žakanje i Ribnik S. Dobrović, H. Juretić 2014.
Pilot ispitivanje membranske filtracije na izvorištu Zvir, Rijeka – nadzor i izvještavanje S. Dobrović, D. Ljubas, H. Juretić, G. Smoljanić, M. Zebić Avdičević 2014.
Revizija elaborata zaštite okoliša – Glavni vodnogospodarski laboratorij Hrvatskih voda S. Dobrović, D. Ljubas, H. Juretić, G. Smoljanić 2013.
Pilot ispitivanje membranske filtracije na izvorištu Ombla S. Dobrović, D. Ljubas, H. Juretić, G. Smoljanić, M. Zebić Avdičević 2013.
Novelacija studije - Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom na otoka Krka S. Dobrović, H. Juretić, G. Smoljanić 2013.
Studija - Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom za otoke Cres i Lošinj S. Dobrović, H. Juretić, G. Smoljanić 2013.
Studija - Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom na grada Rijeke s okolicom S. Dobrović, H. Juretić, G. Smoljanić 2012./13.
Stručno mišljenje o Idejnom projektu Ultrafiltracijskog uređaja za pročišćavanje voda izvora Ombla, Dubrovnik, 500 L/s S. Dobrović 2012.
Izvješće o LCA analizi patentiranog goriva "Hydrogen-Industrial" S. Dobrović, D. Ljubas, H. Juretić, G. Smoljanić 2012.
Sudjelovanje u EU projektu HORIZON 2020 S. Dobrović 2011.
Izvješće o ispitivanju primjenjivosti patentiranog goriva "Hydrogen-Industrial" S. Dobrović, D. Ljubas, H. Juretić, G. Smoljanić 2011.
Izrada matematičkog modela vodoopskrbnog sustava otoka Krka S. Dobrović, D. Ljubas, H. Juretić, G. Smoljanić 2010.
Stručno mišljenje o kvaliteti sustava za desalinizaciju bočate vode reverznom osmozom Stara Baška S. Dobrović, D. Ljubas, H. Juretić 2010.
Stručno mišljenje o kvaliteti filtracijske ispune uređaja za obradu vode Ponikve i Jezero kod Njivica S. Dobrović, D. Ljubas, H. Juretić 2010.
Tehnološko rješenje prerade vode izvorišta Obrh, Ozalj S. Dobrović, D. Ljubas, H. Juretić 2009.
Nacionalno izvješće - ENVIRONMENT –WBC-INCO.NET S. Dobrović 2009.
Glavni tehnološki projekt Laboratorija Centralne vodne stanice Sikirevci S. Dobrović, D. Ljubas, H. Juretić 2009.
Glavni tehnološki projekt sustava za dezinfekciju Centralne vodne stanice Sikirevci S. Dobrović, D. Ljubas, H. Juretić 2009.
Tehnološki projekt sustava dezinfekcije Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije S. Dobrović, D. Ljubas, H. Juretić 2008./09.
Studija izvodljivosti – Korištenje vode iz akumulacijskog jezera za potrebe postrojenja kemijske pripreme vode u kotlovnici TDR Kanfanar S. Dobrović, H. Juretić 2009.
Studija - Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom na području Liburnije i zaleđa S. Dobrović, H. Juretić, D. Ljubas 2008./09.
Mišljenje o kvaliteti goriva na temelju ogrjevne vrijednosti D. Ljubas, S. Dobrović, Z. Lulić 2008.
Revizija Stručnog izvješća o gubicima vode na tri rashladna tornja u DIOKI, lokacija Zagreb D. Ljubas, S. Dobrović, H. Juretić 2008.
Elaborat – Tehnološke podloge uređaja za remineralizaciju vode S. Dobrović, D. Ljubas 2008.
Elaborat zaštite okoliša – Glavni vodnogospodarski laboratorij Hrvatskih voda S. Dobrović, D. Ljubas, H. Juretić 2008.
Tehnološki projekt Glavnog vodnogospodarskog laboratorija Hrvatskih voda S. Dobrović, D. Ljubas, H. Juretić, L. Grgec Bermanec, M. Meden, D. Dragojević, T. Čorak 2008.
Tehnološko rješenje postrojenja za desalinizaciju bočate vode reverznom osmozom Stara Baška, otok Krk S. Dobrović, H. Juretić, M. Skozrit 2008.
Revizija tehnološkog rješenja – Idejni projekt tehnološkog dijela sa zahvatom vode iz Lokvarskog jezera S. Dobrović, H. Juretić 2007.
Tehnološko rješenje za problem pojave suspendiranih produkata korozije s vodene strane instalacije grijanja/hlađenja u poslovnom objektu Tiskare Kratis, Sveta Nedjelja S. Dobrović, D. Ljubas 2007.
Tehnološki projekt uređaja za pripremu pitke vode izvorišta Ribnjak, Vrbovsko S. Dobrović 2007.
Idejno tehnološko rješenje uređaja za pripremu vode crpilišta istočna Slavonija, kapaciteta 4 x 500 L/s S. Dobrović, D. Ljubas, I. Đurinec 2006.
Implementacija sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2004 – IVKOM Ivanec D. Ljubas 2006.
Tehnološki projekt sustava za obradu otpadnih tehnoloških voda postrojenja za pripremu pitke vode grada Osijeka I. Galaso, S. Dobrović, H. Juretić, I. Đurinec 2006.
Revizija tehnološkog rješenja – Tehnološko rješenje pripreme vode za piće izvorišta Ribnjak, Vrbovsko S. Dobrović, H. Juretić 2006.
Tehnološki projekt pripreme čiste izvorske vode Punionice izvorske vode rijeke Krupe, kapaciteta 30 m3/h N. Ružinski, S. Dobrović, I. Đurinec 2006.
Stručno mišljenje o pristiglim ponudama za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda "Centar" Zadar S. Dobrović 2006.
Revizija tehničke dokumentacije – usklađenost sa strategijskim dokumentima RH, ukupno 167 odlagališta otpada u RH S. Dobrović, D. Ljubas, H. Juretić, A. Anić Vučinić 2005./06.
Tehnološki projekt obrade rashladne vode u tercijarnom rashladnom krugu i priprema dodatne rashladne vode u okviru rashladnog sustava tiskarskog postrojenja tvrtke Aluflexpack S. Dobrović, I. Đurinec 2005.
Stručno mišljenje - Analiza problema nastanka taloga u kotlovima Energane 2 i sustavu vodene pare Rafinerije nafte Sisak S. Dobrović, H. Juretić, M. Mustapić 2005.
Tehnološko rješenje kompostišta Treskavac, otok Krk S. Dobrović, K. Benčević 2005.
Elaborat – Optimalizacija sustava kemijske pripreme vode Kliničke bolnice Dubrava N. Ružinski, S. Dobrović, H. Juretić, I. Đurinec 2005.
Idejno rješenje – Sustav taloženja linije 3 Vodovoda Osijek, kapaciteta 400 L/s N. Ružinski, D. Ljubas, S. Dobrović, H. Juretić 2004.
Elaborat za raspis javnog natječaja - Oprema taložnika u Liniji 3 sustava za pripremu pitke vode Vodovoda Osijek N. Ružinski, D. Ljubas, S. Dobrović, H. Juretić 2004.
Glavni tehnološki projekt – Uređaj za pripremu pitke vode grada Vukovara, kapaciteta 350 L/s N. Ružinski, S. Dobrović, D. Ljubas, I. Đurinec 2004.
Idejno rješenje postrojenja za desalinizaciju bočate vode reverznom osmozom, Lastovo 2 B. Kunst, S. Dobrović  2004.
Tehnološko rješenje reciklažnog centra Treskavac, otok Krk S. Dobrović 2004.
Tehnološki projekt sustava tlačnih filtara s aktivnim ugljenom kapaciteta 600 L/s - Postrojenje za pripremu pitke vode grada Osijeka N. Ružinski, S. Dobrović, D. Ljubas, I. Đurinec 2004.
Tehnološki projekt postrojenja za pripremu pitke vode Ponikve, otok Krk, kapaciteta 200 L/s N. Ružinski, S. Dobrović, H. Juretić, I. Đurinec 2004.
Revizija Idejnog rješenja priprave vode za piće vodocrpilišta Topolje N. Ružinski, S. Dobrović 2003.
Elaborat – Analiza onečišćenja sustava grijanja u zgradi gradskog poglavarstva i rješenje sanacije sustava, Grad Zagreb N. Ružinski, S. Dobrović, H. Juretić, I. Đurinec 2003.
Glavni projekt adaptacije crpne stanice visoka zona, Vodovod Dubrovnik N. Ružinski, S. Dobrović, I. Đurinec 2003.
Tehnološki projekt - interni laboratorij za kontrolu kvalitete vode, Ponikve d.o.o. Krk N. Ružinski, S. Dobrović, I. Đurinec 2003.
Tehnološko rješenje povećanja kapaciteta obrade pitke vode vodovoda Dalj N. Ružinski, S. Dobrović, D. Ljubas, I. Đurinec 2003.
Tehnološko rješenje – Priprema tehnološke vode korištenjem izvorišta Jezero kod Njivica – Dioki d.d., Omišalj N. Ružinski, S. Dobrović, H. Juretić, I. Đurinec 2003.
Tehnološki nadzor pri izgradnji i puštanju u pogon postrojenja za pripremu pitke vode Slavonski Brod N. Ružinski, S. Dobrović, D. Ljubas, I. Đurinec 1999.-

2003.
Elaborat za raspis javnog nadmetanja – Revitalizacija i izgradnja bunara na crpilištu Delovi N. Ružinski, D. Ljubas, I. Đurinec 2002.
Elaborat za raspis javnog nadmetanja - Ugradnja armature i mjerno-regulacijske opreme u tlačni vod sirove vode Delovi-Javorovac i rekonstrukcija Uređaja za deferizaciju Javorovac N. Ružinski, D. Ljubas, I. Đurinec 2002.
Studija - Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom za otok Krk S. Dobrović, S. Uršić, H. Juretić, T. Lerotić 2002.
Elaborat – Analiza problema nastajanja karbonatnih inkrustacija na uređaju za UV dezinfekciju pitke vode, vodoopskrbni sustav Omišalj, otok Krk S. Dobrović 2002.
Elaborat - Izvješće o uzrocima oštećenja parne turbine u TE-TO Osijek N. Ružinski, S. Dobrović 2002.
Glavni i izvedbeni tehnološki projekt obrade bunarske vode na lokaciji Tikveš N. Ružinski, S. Dobrović, D. Ljubas, I. Đurinec 2002.
Novelacija koncepcijskog rješenja uređaja za pripremu pitke vode u Vukovaru N. Ružinski, S. Dobrović, D. Ljubas, I. Đurinec 2002.
Idejni tehnološko – strojarski projekt sanacije sustava za doziranje H2SO4, INA Petrokemija Kutina N. Ružinski, S. Dobrović, I. Đurinec 2001.
Idejno tehnološko rješenje postupka pripreme pitke vode u Staroj Gradiški N. Ružinski, D. Ljubas, H. Juretić 2001.
Studija izbora materijala i unutrašnje zaštite transportnih cjevovoda sirovih i pitkih voda s obzirom na mogućnosti taloženja i korozije N. Ružinski, S. Dobrović, D. Ljubas 2001.
Elaborat o sanaciji kotlovskog postrojenja kotla K5 – Energotehnika Vogošća N. Ružinski, D. Ljubas 2000.
Studija - Pilot ispitivanje djelotvornosti UV zračenja za dezinfekciju pitke vode, vodoopskrbni sustav Omišalj, Krk N. Ružinski, S. Dobrović, D. Ljubas 2000.
Elaborat - Pročišćavanje procjednih voda od NH4+ i teških metala na Jakuševcu primjenom prirodnog zeolitnog tufa (Cp) T. Filipan, N. Ružinski, S. Tišma, I. Galić, A. Pisarović, A. Farkaš, D. Ljubas 2000.
Stručno mišljenje o pristiglim ponudama – Kontejnerski uređaji za pripremu pitke vode reverznom osmozom morske vode, Q = 1, 2 i 4 L/s N. Ružinski, S. Dobrović, B. Kunst 2000.
Tehnološki projekt dezinfekcije pitke vode interne distribucijske mreže Kliničke bolnice Osijek N. Ružinski, S. Dobrović, D. Ljubas, I. Đurinec 1999.
Tehnološko rješenje rekonstrukcije na postrojenju pripremu pitke vode "Jezero" na otoku Krku N. Ružinski, S. Dobrović, D. Ljubas, I. Đurinec 1999.
Elaborat – Laboratorijska, pilot i pogonska ispitivanja u cilju poboljšanja tehnološkog procesa pripreme pitke vode na postrojenju "Jezero" na otoku Krku N. Ružinski, S. Dobrović, D. Ljubas 1999.
Idejno tehnološko rješenje problema zagađI.ja pitke vode u tvornici čipsa Franck-Hercegovac N. Ružinski, S. Dobrović, D. Ljubas, I. Đurinec 1998.
Elaborat - uređaj za pripremu pitke vode Babina Greda, Q = 5 x 400 L/s N. Ružinski, S. Dobrović, D. Ljubas, I. Đurinec  1997.
Elaborat - Uređaj za pripremu pitke vode Bošnjaci – Županja, Q = 3 x 100 L/s N. Ružinski, S. Dobrović, D. Ljubas, I. Đurinec 1997.
Elaborat - sanacija uređaja za pripremu pitke vode vodoopskrbnog sustava Plitvice, Rakovica N. Ružinski, S. Dobrović, D. Ljubas, I. Đurinec 1997.
Novi tehnološki postupak obrade bunarske vode - Donji Miholjac N. Ružinski, S. Dobrović, D. Ljubas, I. Đurinec 1997.
Idejno rješenje problema povišene mutnoće, korozivnosti i taloženja kamenca - Regionalni vodovod Neretva-Pelješac-Korčula N. Ružinski, S. Dobrović, D. Ljubas, I. Đurinec 1997.
Projekt rekonstrukcije prekidnih komora i vodosprema - Regionalni vodovod Neretva-Pelješac-Korčula N. Ružinski, S. Dobrović, D. Ljubas, I. Đurinec 1997.
Tehnološki projekt gravitacijskih višeslojnih filtara vodovoda Osijek, kapacitet 350 L/s N. Ružinski, M. Mustapić, S. Dobrović, I. Đurinec 1996.
Studija – Postrojenje za obradu bunarske vode Slatina u okviru sustava regionalnog vodovoda N. Ružinski, S. Dobrović, D. Ljubas, I. Đurinec 1996.
Idejni tehnološko-strojarski projekt postrojenja za filtraciju i ionsku dekarbonizaciju, INA Petrokemija M. Mustapić, S. Dobrović, I. Đurinec 1996.
Idejno rješenje tehnologije kondicioniranja vode izvorišta Žrnovnica u okviru vodoopskrbnog sustava grada Splita N. Ružinski, S. Dobrović, I. Đurinec 1996.
Idejno rješenje postrojenja za dezinfekciju pitke vode Q = 1000 L/s N. Ružinski, M. Mustapić, S. Dobrović, I. Đurinec 1995.
Idejni projekt - Rekonstrukcija pripreme vode KPV-1 – TE-TO Zagreb M. Mustapić, S. Dobrović, I. Đurinec 1995.
Elaborat o poboljšanju prerade vode - Postrojenje Kopa, Sisak N. Ružinski, S. Dobrović, I. Đurinec 1995.
Projekt rekonstrukcije uređaja s tlačnim filtrima - C.S. Jaruga, Šibenik N. Ružinski, M. Mustapić, S. Dobrović, I. Đurinec 1995.
Stručno mišljenje - Analiza funkcionalnosti mehaničke opreme Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda DELTA Grada Rijeke N. Ružinski, S. Dobrović, I. Đurinec 1995.
Idejno rješenje uređaja za pripremu pitke vode Vinkovci N. Ružinski, M. Mustapić, Ž. Findri, S. Dobrović, I. Đurinec 1994.
Idejni tehnološki projekt postrojenja za pripremu pitke vode grada Osijeka, Q = 950 L/s N. Ružinski, M. Mustapić, Ž. Findri, S. Dobrović, I. Đurinec 1994.