Vijesti

ISPITNI ROKOVI U ŠK. GOD. 2014/15   download

Srijeda, 01 Listopad 2014, Danica Rožman

UPUTE ZA STUDENTE IZ PREDMETA MATERIJALI I ŠK.GOD. 2014/15   download

Srijeda, 01 Listopad 2014, Danica Rožman

Rezultati 1. kolokvija održanog 12.11.2014.za Kemijsku postojanost materijala   download

Petak, 14 Studeni 2014, Lidija Ćurković

DEŽURSTVO DEMONSTRATORA U ŠK. GOD. LJETNI SEMESTAR   download

Četvrtak, 02 Travanj 2015, Danica Rožman

ISPIT 23.06.2015   download

Ponedjeljak, 22 Lipanj 2015, Danica Rožman