Laboratorij za polimere i kompozite

Podaci laboratorija

adresa: Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
telefon:+385 1 61 68 249 / 61 68 259
fax: +385 1 6156 940
web:
e-mail: tatjana.haramina@fsb.hr

djelatnici:
Doc.dr. sc. Tatjana Haramina - voditeljica laboratorija
Božidar Bušetinčan, laborant
Vesna Đurđa, laborantica

Opis djelatnosti

Laboratorij za nemetale bavi se razvojem, ispitivanjem i primjenom polimernih konstrukcijskih materijala i polimernih kompozita. Postojeća oprema omogućuje provođenje karakterizacije (kvalitativno određivanje - identifikacija) polimera, talište, gustoća, samogasivost, otapanje, zatim određivanje njihove kemijske postojanosti i sl.

U Laboratoriju se vrše ispitivanja niza kratkotrajnih i dugotrajnih statičkih i dinamičkih mehaničkih svojstava. Određuju se rastezna (vlačna) i savojna svojstva (modul elastičnosti i čvrstoća), udarna žilavost i tvrdoća. Laboratorij posjeduje najmoderniji uređaj za dinamičko-mehaničku analizu (DMA) uz pomoć koje se određuje dinamički modul elastičnosti pri raznim vrstama opterećenja (vlak, tlak, konzola, savijanje, smično...) za veliki temperaturni interval od -190 °C do 600 °C i različite brzine zagrijavanja i hlađenja. Uz pomoć uređaja određuje se i temperatura staklastog prijelaza amorfnih polimera.

Moguće jei određivanje nekih preradbenih svojstava (tečenje plastomera i duromera) i toplinsko-mehaničkih svojstava (temperatura omekšavanja plastomera i temperatura postojanosti oblika duromera).

Laboratorij posjeduje i uređaj za analizu permeabilnosti plinova kroz folije.


Osim polimernih materijala,  ispituju se polimerni kompoziti, prvenstveno mehanička svojstva, udio anorganskog ojačala i upojnost vode, a na osnovi mikroskopske analize može se dati procjena udjela šupljina u materijalu.

U laboratoriju se održavaju vježbe iz kolegija: Materijali I, Materijali II, Materijali u brodogradnji i Materijali u zrakoplovstvu, Polimeri i kompoziti, Ispitivanje i svojstva polimera, Kompozitni materijali, Polimerni materijali, Termodinamika materijala, a od AK/GOD 2010/2011 i kolegij na engleskom jeziku Polymeric Materials.

U tijeku je realizacija nacionalnog projekta kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost Dinamička mehanička analiza polimera i kompozita, te europskog projekta FP7/FET HAWE (High Altitude Wind Energy). 

Oprema:

1. Univerzalna kidalica

2. Charpy-ev bat

3. Tvrdomjer s kuglicom za plastomere i duromere

4. Tvrdomjer za elastomere (Shore)

5. Polarizacijski mikroskop Olympus BX51-P za promatranje preparata u prolaznom polariziranom svjetlu

6. Uređaj za pripremu (brušenje i poliranje) mikroskopskih preparata LaboPol-5, Struers.

7. Uređaj za dinamičko-mehaničku analizu TTDMA Mettler Toledo

8. Uređaj za mjerenje permeabilnosti plinova

9. Radionica


Dopunsko obrazovanje:
U cilju dopunskog obrazovanja laboratorij za nemetale može ponuditi izvođenje sljedećih tečajeva:

Ispitivanje polimernih materijala i polimernih kompozita
Karakterizacija (kvalitativno određivanje-identifikacija), mehanička svojstva, kemijska postojanost, utjecaj povišene temperature i vlage, te promjenljivih temperaturnih uvjeta na svojstva.

Viskoelastičnost materijala

Optička mikroskopija – prolazno polarizirano svjetlo
Istraživanje strukture polimernih materijala i polimernih kompozita. 

Kontakt podaci

osoba:
telefon:
fax:
e-mail: