Radni životopis

Sveučilište   Fakultet   Zavod 

Profesor Dr. sc. Tomislav Zaplatić, dipl. ing. brodogradnje

(16. svibnja 1941. Zagreb)

Zadnja promjena 01-12-2006

Dr.sc. Tomislav Zaplatić dipl.ing. brodogradnje, izvanredni profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu rođen je 16. svibnja 1941. godine u Zagrebu, gdje je 1960. godine maturirao na III. gimnaziji, a 1973. godine diplomirao na Brodograđevnom odjelu Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

 

1973. godine zaposlio se u Brodogradilištu "3.maj" na Rijeci kao inženjer specijalist u uredu za klasifikacijsku dokumentaciju unutar Tehničkog ureda. Tu je radio na području brodske opreme, posebno opreme za kormilarenje, sidrenje i privez. 1974. godine vodio je gradnju OBO brodova za kompaniju Oldendorf i radio  na specifikacijama namjenskih materijala, tehničkom rješavanju ponuda te na kontaktima s brodovlasnikom i klasifikacijskim ustanovama.

 

1975. godine prelazi na Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, gdje je izabran za asistenta u području Tehnologije brodogradnje pri ondašnjoj Matici za brodogradnju. Na istom Fakultetu 1981. godine obranio je magistarski rad pod naslovom "Gradnja objekata za morsku tehnologiju u brodograđevnom pogonu" nakon čega je iste godine izabran u znanstvenog asistenta za znanstvenu disciplinu Gradnja plovnih objekata pri Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku.

 

1995. godine obranio je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu disertaciju pod naslovom "Prilog fleksibilnoj automatizaciji brodograđevnog procesa". Nakon što je 9. srpnja 1996. pred Fakultetskim vijećem i studentima Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu uspješno održao nastupno predavanje s temom "Tehnološki aspekti uzdužnog porinuća broda s navoza", Vijeće ga je 10. prosinca 1996. izabralo u zvanje docenta za znanstveno polje Brodogradnja, znanstvenu granu Gradnja plovnih objekata u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku istog Fakulteta.

 

Odlukom 2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća FSB od 13. studenoga 2001. godine izabran je u zvanje izvanrednog profesora za znanstveno polje Brodogradnja, znanstvenu granu Gradnja plovnih objekata u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

 

Odlukom Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti-polja strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike od 25. siječnja 2006. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području tehničkih znanosti – polje brodogradnje.

 

Tijekom rada na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu u sklopu nastavnih obaveza vodio je vježbe iz predmeta "Osnove brodogradnje III", "Tehnologija brodogradnje", "Tehnološki procesi-projekt" i "Organizacija i poslovanje brodogradilišta". Sudjelovao je u pripremi i izvođenju nastave, vježbi i  ispita iz predmeta "Tehnologija gradnje plovnih objekata" i "Organizacija i poslovanje brodogradilišta", kao i u zadavanju i vođenju diplomskih zadataka te vođenju postdiplomanata i specijalizanata.

 

Po odluci ZNV Fakulteta strojarstva i brodogradnje, škol.god. 1978./79. i 1979./80. bilo mu je povjereno čitanje predavanja s pravom ispitivanja za predmete "Brodogradilišta i tehnologija brodogradnje" i "Tehnološki procesi”.

 

Od škol.god. 1984./85. do 1995./96. sudjeluje u izvođenju nastave, vježbi i ispita iz predmeta "Tehnologija gradnje broda" za studente VI stupnja brodogradnje na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

Odlukom Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, od 11. ožujka 1997. godine, povjerena mu je nastava iz predmeta “Tehnologija gradnje plovnih objekata” kao nositelju kolegija. Od 2001. godine  nositelj je  kolegija «Tehnologija brodogradnje I», «Tehnologija brodogradnje II» i «Organizacija i poslovanje brodogradilišta» koju nastavu izvodi do umirovljenja. Na postdiplomskom studiju Fakulteta strojarstva i brodogradnje sunositelj je predmeta “Metode i sustavi brodograđevnog procesa”. U periodu 2002. – 2006. godine stalni je član Komisije za diplomske ispite Studija brodogradnje.

 

Od škol.god. 1977./78. do 2004./2005. god. voditelj je industrijske prakse studenata brodogradnje, a od škol. god. 1998./99. do 2005./2006. obavlja dužnost koordinatora stručne prakse studenata za sve studije Fakulteta strojarstva i brodogradnje.  U periodu 1999.-2001. godine obavljao je dužnost zamjenika predstojnika Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku, a 2001. godine izabran je za predstojnika Zavoda koju je dužnost  obavljao do 2003. godine. Dužnosti voditelja Katedre za gradnju plovnih objekata obavlja od 2002./2003. do umirovljenja 2006. godine. Član je povjerenstva FSB-a za nostrifikaciju diploma.

 

Osim nastave uključen je u stručne radove Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za potrebe gospodarstva. Surađivao je na sedam znanstvenih tema Projekta istraživanja u brodogradnji, a od 2000. godine glavni je istraživač  projekta MZTRH “Automatizacija brodograđevnog procesa”. Odlukom prorektora Sveučilišta u Zagrebu od 20. lipnja 2000. imenovan je koordinatorom rada na DAAD projektu “Harmonisierung der EU-Normen auf dem Gebiet des Stahlbaus und Maschinenbaus in Südosteuropa”.

 

Sudionik je s referatima na više inozemnih i domaćih znanstvenih skupova, stručnih savjetovanja i javnih predavanja. Recenzent je radova za simpozij "Teorija i praksa brodogradnje", član nekoliko redakcijskih odbora  istog Simpozija i član međunarodnog znanstvenog savjeta Marind’2001.

 

U sklopu stručnog i nastavnog rada posjetio je sva domaća i više inozemnih brodogradilišta u Italiji, Njemačkoj, Austriji, Francuskoj, Indiji, Šri Lanki i Bangladešu. 1978. godine bio je u posjetu "Wilhelm Pieck" Univerzitetu u Rostocku - odjel za brodogradnju, a 1989. godine u posjetu Institutu za brodogradnju Univerziteta u Hamburgu. Organizira i vodi stručne ekskurzije studenata brodogradnje. 1976. godine proveo je četiri mjeseca na studijskom putovanju brodom "Goran Kovačić", s ciljem praćenja ponašanja broda u eksploataciji.

 

Od 1976. do 1980. godine bio je član predsjedništva DBITZ, a sad je član Udruge brodograđevnih inženjera Hrvatske. Član je Stalnog odbora Simpozija in memoriam prof. Leopold Sorta, Međunarodnog znanstvenog savjeta simpozija “Marind”, Sofija, Bugarska., Znanstvenog savjeta časopisa Engineering Review i  član The Society of Naval Architect and Marine Engineers, New Jersey, USA.

 

Govori njemački i služi se engleskim jezikom.

1. listopada 2006. godine prema odredbama zakona umirovljen je u 65. godini života.

 

POPIS RADOVA

 

Prof.dr.sc. Tomislav Zaplatić, dipl. ing. brodogradnje

 

ZNANSTVENE, NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI

 

A.   ZNANSTVENA DJELATNOST

 

A.0. Kvalifikacijski radovi

 

    A.0.1. Magistarski rad: "Gradnja objekata za morsku tehnologiju u brodograđevnom pogonu",

              Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u  Zagrebu,1981.

     A.0.2. Disertacija: "Prilog fleksibilnoj automatizaciji brodograđevnog procesa", Fakultet strojarstva i brodogradnje,

               Sveučilište u Zagrebu, 1995.

 

A.1. Znanstveni radovi

 

A.1.1. Znanstveni radovi objavljeni u časopisima s međunarodnom recenzijom i s  

           njima po vrsnoći izjednačenim domaćim časopisima

 

    A.1.1.1. Parat,Ž., Zaplatić,T.: "Berechnungsmodelle der Schraubenverbindungen  

                  am Verbrenunngsmotor", Promet, god. 7, 1995, br.4, 83-87

     A.1.1.2. Zaplatić,T., Sladoljev,Ž.: "A View to the Flexible Automation in Grillage    

                  Assembling of Ship Hull Blocks", Journal of Ship Production,Volume 14,

                  Number 3, August 1998,  pp.164-169, New Jersey, USA

     A.1.1.3. Zaplatić,T., Ljubenkov, B., Bonačić-Dorić, J.: “Simulation of Flexible

                  Automated Process in the Grillage Assembly”, Brodogradnja, god. 49, 2001, br.3, 295-299

     A.1.1.4. Sladoljev, Ž., Zaplatić, T.: “Tehnološki razvoj i budućnost hrvatske

                 brodogradnje”, Zavarivanje, god.44., 2001., br.3/4, str.77-82

 

A.1.2. Znanstveni rad, recenziran, objavljen u zborniku međunarodnog znanstvenog skupa

 

    A.1.2.1. Zaplatić,T., Parat,Ž., Ljubenkov,B.: "The Imact of the Steel Surface

                  Protection Method on Shipyard Environment", The Eighth Congress of

                  the International Maritime Association of the Mediterranean, Volume  II 7.1-

                  10,  Istanbul 2-9 November, 1997, Turkey

     A.1.2.2. Zaplatić,T., Ljubenkov,B.: "Influence of Technology on Ship Construction

                  and Design",  The Second International Conference on Marine Industry,  

                  Volume I 169-174, Varna, 28 September-02 Oktober, 1998, Bulgaria

     A.1.2.3. Zaplatić,T., Ljubenkov,B.: "Environmental Aspects of Shipbuilding

                 Technology" Second International Congres - Mechanical Engineering

                  Technology '99,  Volume 11 3 - 5, Sofia 16-18 September, 1999, Bulgaria

     A.1.2.4. Sladoljev,Ž., Zaplatić,T.: "Designing of a Flexible Shipyard", The Ninth  

                  Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean,

                  Volum II 100 - 107, Napoli-Ischia, 2-6 April 2000, Italy

     A.1.2.5. Zaplatić,T., Sladoljev,Ž., Ljubenkov,B.: "Transport System of a Flexible

                  Shipyard" The Nineteenth Scientific Conference of Naval Architects and

                  Marine Engineers, Volume I  229-237,  Plenary Session, May 4-6 2000,

                  Szczecin-Dziwnowiek, Poland

    A.1.2.6. Zaplatić,T., Ljubenkov,B.: “Flexibility of Shipbuilding Technological

                  Process”, Third International Conference on Marine Industry, Volume I  

                  17 – 24, Varna, 4- 8 June 2001, Bulgaria

    A.1.2.7. Sladoljev,Ž., Zaplatić,T., Ljubenkov,B.: “Some Possibilities of Shipbuilding

                 Process Management by Simulation Method”, The Tenth Congress of the

                 International Maritime Association of the Mediterranean, CD Congress

                 Proceedings, Technical Session 4, Shipbuilding Technology and      

                 Management, No.37, Crete, Hellas, 13-17 May 2002.

    A.1.2.8. Žiha,K., Brnardić,N., Zaplatić,T., Pekas,P., Bilić Prcić,I., Uroda,T.:      

                “Conceptual Design of a new Shipyard on River Sava”, European Inland

                Waterway Navigation Conference, Volume 1, 11-13- June 2003, Györ, Hungary

    A.1.2.9.  Sladoljev,Ž., Zaplatić,T.: “Production Engineering in Modern Shipyards”, 10th  International  

                  Scientific Conference on Production Engineering, Lumbarda, Korčula, Croatia,

                  15. – 17., Session VI-41, CD Room,  lipnja 2005.

   A.1.2.10. Zaplatić,T., Kodvanj J., Ljubenkov,B.: “Photogrammetry in the Shipbuilding Production  

                   Process”,  The Eleventh Congress of the International Maritime Association of the

                   Mediterranean, Volume 1. Session 1.6 Shipyard Technology Maintenance and Repair,

                   p. 959 – 964, Lisbon, 26 - 30 September, 2005.

 

A.1.3. Znanstveni rad, recenziran, objavljen u zborniku s domaćeg znanstvenog skupa

 

    A.1.3.1. Zaplatić,T.: "Upravljanje brodograđevnim procesom", Zbornik VII.  

                  simpozija "Teorija i praksa brodogradnje", str.2.33-2.42, Pula 1986.

    A.1.3.2. Zaplatić,T.: "Beton kao brodograđevni materijal", Zbornik  VIII. simpozija

                  "Teorija i praksa brodogradnje", str.635-642, Zagreb 1988.

    A.1.3.3.  Zaplatić,T.: "Tehnološki proces gradnje malih metalnih brodova taktnim

                   postupkom", Zbornik IX. simpozija "Teorija i praksa brodogradnje", str.408-418, Dubrovnik 1990.

    A.1.3.4. Zaplatić,T., Sladoljev,Ž.: "A View to the Flexible Automation in Grillage    

                  Assembling of Ship Hull Blocks", Zbornik XII. simpozija

                  "Teorija i praksa brodogradnje", str.128-136, Zagreb 1996.

     A.1.3.5. Sladoljev, Ž., Zaplatić,T.: "Ways of Restructuring Croatian Shipyards",

                  Zbornik XII. simpozija "Teorija i praksa brodogradnje", str. 499-508,  Zagreb 1996.

    A.1.3.6. Zaplatić,T., Ljubenkov,B.: "Idejni projekt fleksibilno automatizirane linije

                  za sastavljanje sekcija dvodna", Zbornik XIII. Simpozija "Teorija i praksa

                  brodogradnje", str.127-138, Zadar, 1-3 listopada 1998.

    A.1.3.7. Zaplatć,T., Ljubenkov,B.:  “Metoda simulacije pri upravljanju tehnološkim

                  procesom”, Zbornik XV Simpozija “Teorija i praksa brodogradnje”, str 205-211, Trogir, 14-16 studenog 2002.

    A.1.3.8. Brnardić,N., Pekas,P., Bilić-Prcić,I., Kalman,Ž., Zaplatić,T., Uroda,T.: “New Slipway on

                  River Sava”, zbornik XVI Simpozija “Teorija i praksa brodogradnje”, str. 6(10), Plitvička

                  jezera, 21-23 listopada 2004.

  

A2.  Znanstveni projekti

 

A.2.1. Voditelj domaćeg znanstvenog projekta

 

    A.2.1.1.  “Automatizacija brodgrađevnog procesa”, projekt 120-085, MZTRH

                    2000. do danas, voditelj projekta

    A.2.1.2.  “Automatizacija brodograđevnog procesa” projekt 0120-041, MZTRH

  

A 2.2. Aktivno sudjelovanje u radu na znanstvenim projektima:

 

    A.2.2.1.  "Metode održavanja i remonta velikih brodova i platformi za bušenje"

                  1975.-1976., glavni istraživač prof.dr.sc. Želimir Sladoljev

     A.2.2.2.  "Tehnologija gradnje nuklearne elektrane poluuronjivog tipa" 1977.-1980.,

                   glavni istraživač prof.dr.sc. Želimir Sladoljev

     A.2.2.3.  "Upravljanje brodograđevnim procesom" 1981.-1985., glavni istraživač prof.dr.sc. Želimir Sladoljev

     A.2.2.4.  "Razvoj automatiziranih informacijskih i logističkih sustava u proizvodnim  

                    procesima brodogradilišta”  1986.-1989., glavni istraživač prof.dr.sc. Želimir Sladoljev

     A.2.2.5.  "Automatizacija i robotizacija brodograđevnih procesa"

                   1986.-1989., glavni istraživač prof.dr.sc. Želimir Sladoljev

     A.2.2.6.  "Unapređenje brodograđevnih procesa”  1990.-1996. glavni istraživač prof.dr.sc. Želimir Sladoljev

     A.2.2.7.  "Razvoj plovnih elektrana"  1990.-1996. glavni istraživač prof.dr.sc. Želimir Sladoljev

     A.2.2.8.  "Plovni pritegnuti mostovi" 1995. do danas, glavni istraživač prof.dr.sc. Želimir Sladoljev

     A.2.2.9.   “Harmonisierung der EU-Normen auf dem Gebiets des Stahlbaus und

                     Machinenbaus in Südeuropa”, 2000. do danas, voditelj projekta

                     Prof.Dr.-Ing. P. Pentschew, Institut für Maritime Systeme und

                     Strömungstechnik, Universität Rostock

 

A3.  Pozvana predavanja

 

A.3. 1. Pozvana predavanja na međunarodnom skupu

 

    A.3.1.1. "Transport System of a Flexible Shipyard", The Nineteenth Scientific   

                  Conference of Naval Architects and Marine Engineers, Plenary Session,

                  May 5. 2000, Szczecin, Poland

 

A.3.2. Ostala javna predavanja

 

    A.3.2.1. "Mogućnost gradnje i korištenja poluuronjivih energetskih objekata na

                  Jadranu", Pomorska tribina društva za proučavanje i unapređenje pomorstva Jugoslavije, Zagreb 1981.

     A.3.2.2. "Mogućnost gradnje i korištenja poluuronjivih energetskih objekata na

                  Jadranu" TV interview, Redakcija znanstvenog programa HRT, Zagreb1981.

     A.3.2.3. "Studijsko putovanje m/b Goran Kovačić", Tribina društva brodograđevnih

                  inženjera i tahničara, Zagreb 1981.

     A.3.2.4. "Poluuronjiva nuklearna elektrana", Interview za Večernje novosti, Beograd 1983.

     A.3.2.5. "Gradnja poluuronjive nuklearne elektrne", Sudjelovanje u  TV emisiji

                   Znanost i mi, Zagreb 1984.

     A.3.2.6. "Tehnološki aspekti uzdužnog porinuća broda s navoza"

                   Nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, FSB, Zagreb 1996.

     A.3.2.7. Predstavljanje Zbornika Paneuropskog pomorskog simpozija, Dio I –

                 “Hrvatska brodograđevna industrija od 2000. do 2005. godine”. Tribina

                  hrvatske paneuropske unije, Zagreb, svibanj 2000.

 

A4.  Sudjelovanje na znanstvenim skupovima

 

A.4.1. Sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim skupovima

 

    A.4.1.1. The Eighth Congress of the International Maritime Association of  

                  Mediterranean,  Istanbul 2-9 November, 1997, Turkey

     A.4.1.2. The Ninth Congress of the International Maritime Association of

                  Mediterranean, Napoli-Ischia, 2-6 April 2000, Italy

     A.4.1.3. The Nineteenth Scientific Conference of Naval Architects and

                   Marine Engineers, May 4-6 2000, Szczecin-Dziwnowiek, Poland

     A.4.1.4.  European Inland Waterway Navigation Conference 2003, 11-13 June, 2003, Györ, Hungary

 

A.4.2. Sudjelovanje na domaćim znanstvenim skupovima   

 

    A.4.2.1.   I. simpozij "Teorija i praksa brodogradnje", Zagreb 1974.

    A.4.2.2.  II. simpozij "Teorija i praksa brodogradnje", Zagreb 1976.

    A.4.2.3.  III. simpozij "Teorija i praksa brodogradnje", Zagreb 1978.

    A.4.2.4.  Konferencija SITEH o tehnološkom razvoju SR Hrvatske, Zagreb 1979.

    A.4.2.5.  Kolokvij o morskoj tehnologiji, Rijeka 1980.

    A.4.2.6.  IV. simpozij "Teorija i praksa brodogradnje", Opatija 1980.

    A.4.2.7.  V. simpozij "Teorija i praksa brodogradnje", Split 1982.

    A.4.2.8.  Savjetovanje o morskoj tehnologiji, Opatija 1983.

    A.4.2.9.  VII. simpozij "Teorija i praksa brodogradnje", Pula 1986.

    A.4.2.10. VIII. simpozij "Teorija i praksa brodogradnje", Zagreb, 1988.

    A.4.2.11.  IX. simpozij "Teorija i praksa brodogradnje", Dubrovnik 1990.

    A.4.2.12.  XII. simpozij "Teorija i praksa brodogradnje", Zagreb 1996.

    A.4.2.13.  Motori i vozila 95, Zagreb 1995.

    A.4.2.14. XIII simpozij "Teorija i praksa brodogradnje", Zadar 1998.

    A.4.2.15. XIV simpozij "Teorija i praksa brodogradnje", Rijeka 2000.

    A.4.2.16. XV simpozij "Teorija i praksa brodogradnje", Trogir 2002.

    A.4.2.17.  III REFA forum “Prema znanju orjentirano vođenje brodogradnje” Pula 2004.

    A.4.2.18. XVI simpozij "Teorija i praksa brodogradnje", Plitvička jezera 2004.

    A.4.2.19. XVII simpozij "Teorija i praksa brodogradnje", Opatija 2006.

 

A5.  Znanstvena društva

 

    A.5.1. Izvanredni suradnik Znanastvenog savjeta za pomorstvo u Sekciji za

               brodogradnju Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti od 1983. do prestanka Sekcije s radom 1993.

 

A6.  Znanstveni i programski odbori znanstvenih skupova

 

    A.6.1.  Član redakcijskog odbora IX. simpozija "Teorija i praksa brodogradnje", Dubrovnik 1990.

     A.6.2.  Član redakcijskog odbora XI. simpozija "Teorija i praksa brodogradnje", Dubrovnik 1994.

     A.6.3. Member of International Scientific Committee of the Third International

              Conferece on Marine Industry, 04 – 08 June 2001, Varna Bulgaria

     A.6.4.  Član stalnog odbora simpozija SORTA

 

B.   NASTAVNA DJELATNOST

 

B.1. Program i uvođenje novih predmeta – poslijediplomska nastava

 

    B.1.1. Metode i sustavi brodograđevnog procesa – sunositelj predmeta (30 sati nastave)

 

B.2. Autorstvo i suautorstvo internih skripata

 

    B.2.1. Zaplatić T.: “Kontrola, ispitivanje i primopredaja broda”

 

B.3. Mentorstvo i podizanje znanstvenog podmlatka

 

    B.3.1. Zadao i vodio 28 diplomskih radova

     B.3.2. Zadao i vodio 2 završna rada

     B.3.3. Zadao i vodio 1 magistarski rad

     B.3.4. Mentorstvo doktorandu

  

B.4. Poslijediplomska nastava

 

    B.4.1. Automatizacija brodograđevnog procesa – sunositelj predmeta

    B.4.2. Metode i sustavi brodograđevnog procesa – sunositelj kolegija

    B.4.3. Planiranje i vođenje gradnje plovnih objekata – sunositelj kolegija (TF-Rijeka)

    B.4.4. Organizacija i vodstvo stručne ekskurzije poslijediplomanata u

               brodogradilišta SR Njemačke i Institut za brodogradnju Universiteta u Hamburgu, 1989.

 

B.5. Dodiplomska nastava

 

    B.5.1. Izvođenje vježbi iz predmeta:

 

              VII STUPANJ:

        B.5.1.1.  Osnove brodogradnje III       2+1    (1974./75.-1984./85.)

        B.5.1.2.  Organizacija brodogradilišta  3+1    (1974./75.-1984./85.)

        B.5.1.3.  Tehnološki procesi-projekt    0+5    (1973./4.-1984./85.)

        B.5.1.4.  Tehnologija brodogradnje     4+2    (1973./4.-1984./85.)

        B.5.1.5.  Organizacija i poslovanje brodogradilišta  2+1      (1984./85.-1995/96.)

        B.5.1.6.  Tehnologija gradnje plovnih objekata       4+4      (1984./85.- 1995./96.)

 

             VI STUPANJ:

        B.5.1.7.  Brodogradilišta i tehnologija brodogradnje  3+2   (1989./90.- 1995./96.)

        B.5.1.8.  Tehnologija gradnje broda       3+2    (1984./85.- 1995./96., FESB-Split)

 

B.5.2. Povjerena predavanja iz predmeta:

 

            VII STUPANJ:

    B.5.2.1.  Tehnologija brodogradnje  4+2                           (1978./79.-1979./80.)

    B.5.2.2.  Tehnološki procesi    3+1                                    (1978./79.-1979./80.)

    B.5.2.3.  Tehnologija gradnje plovnih objekata  4+4          (1994./95.-1995./96.)

 

           VI STUPANJ:

    B.5.2.4. Brodogradilišta i tehnologija brodogradnje  3+2    (1994./95.- 1995./96.)

    B.5.2.5.  Tehnologija gradnje broda   3+2           (1984./85.- 1995./96., FESB-Split)

 

B.5.3. Nositelj predmeta:

 

    B.5.3.1. Tehnologija brodogradnje I           2 + 2  ( od 1996./97. do danas)

    B.5.3.2. Tehnologija brodogradnje II          4 + 2  ( od 1996./97. do danas)

    B.5.3.3.  Organizacija i poslovanje brodogradilišta  2 +2  (od  2002./2003.)

 

B.6. Prijevod udžbenika

 

    B.6.1.  Prijevod s njemačkog:

               "Technologie des Schiffbaus" - Lehrbrief 7 "Vertigung von Untergruppen

                und Flachensektionen"  102 stranice za potrebe interno izdanih skripata iz  

                područja brodograđevne tehnologije.

 

B.5.  Ostale nastavne djelatnosti

 

    B.5.1.  Voditelj Industrijske prakse studenata brodogradnje  (1979.-do danas)

    B.5.2.  Član Komisije za prijem studenata  (1978/79. do 1992/93.)

    B.5.3.  Koordinator stručne studentske prakse za sve studije na FSB (1998. do danas)

     B.5.4.  Organizacija i vodstvo stručnih ekskurzija studenata brodogradnje  

 

C  STRUČNA DJELATNOST

 

C.1. Stručni rad objavljen u zborniku domaćeg stručnog skupa

 

    C.1.1. Sladoljev,Ž., Zaplatić,T.: "Poluuronjiva nuklearna elektrana", Zbornik III

               konferencije SITH o tehnološkom razvoju SR Hrvatske, str. II.3.2, 1-20, Zagreb 1979.

      C.1.2. Sladoljev,Ž., Zaplatić,T., Kurtović,S., Šalinović,H.: "Značajke poluuronjive    

               plinske elektrane", Zbornik radova kolokvija o morskoj tehnologiji, Rijeka 1980.

 

C.2.  Sudjelovanje na međunarodnim stručnim skupovima

 

     C.2.1. British Naval Equipment Forum and Technical Symposium, Opatija 1976.

     C.2.2. Nor-Shipping Conference 2001., Oslo 2001.

 

C.3. Sudjelovanje na domaćim stručnim skupovima

 

    C.3.1.  Zavarivanje na montažnim radilištima,  Haludovo 1978.

    C.3.2.  Savjetovanje metalaca,  Zagreb 1979.

    C.3.3.  Kolokvij o morskoj tehnologiji,  Rijeka 1980.

    C.3.4.  Savjetovanje o morskoj tehnologiji,  Opatija 1983.

    C.3.5.  III REFA forum: Prema znanju orjentirano vođenje brodogradnje, Pula 2004.

    C.3.6. Okrugli stol: Uloga znanosti u hrvatskoj brodogradnji, Zagreb 2004.

 

C.4.  Stručna društva i radne grupe

 

    C.4.1.  Član Izvršnog odbora DBITZ,  (1976.-1980.)

    C.4.2.  Član Izvršnog odbora SSBITH  (1980.-1982.)

    C.4.3.  Član sekretarijata savjetovanja metalaca, Zagreb 1977.

    C.4.4.  Član  The Society of Naval Architect and Marine Engineers, New Jersey, USA

    C.4.5.  Pomoćnik voditelja projekta “Hrvatska u 21. stoljeću”, projektni zadatak

              “Strategija razvitka brodogradnje”, za potrebe Vlade RH, Zagreb 2001.

 

C.5.  Elaborati, ekspertize, projekti

 

    C.5.1.  Klasifikacijski i montažni nacrti priveza i sidrenja tankera od 40000 tdw. (1973.)

    C.5.2.   Klasifikacijski i montažni nacrti kormila tankera od 40000 tdw. (1973.)

    C.5.3.   Shema cjevovoda krmenog i pramčanog sustava pumpi za automatska

                pritezna i sidrena vitla tankera od 40000 tdw. (1974.)

    C.5.4.   Klasifikacijski i radonički nacrti uzdužnih palubnih mostova tankera od  40000  tdw. (1974.)

    C.5.5.   Ekspertiza o težinama i vrijednostima barži za uskladištenje sirove nafte

                PČ1, PČ2, i PČ3 smještenih u luci Ploče. (suautor 1975.)

    C.5.6.   Preliminarna studija o komponabilnosti elemenata za plivajuće objekte na moru. (suautor 1975.)

    C.5.7.   Proračun uzdužne čvrstoće školskog broda. (suautor 1976.)

    C.5.8.   Projekt čeličnog čamca na prijevoz 50 putnika na Plitvičkim jezerima. (suautor 1977.)

    C.5.9.   Projekt zimovališta i navoza na Plitvičkim jezerima. (1977.)

    C.5.10. Idejni i izvedbeni projekt ronilačkog čamca. (suautor 1977.)

    C.5.11. Studija o kontejnerima i kontejnerizaciji. (1978.)

    C.5.12. Projekt čeličnog čamca za prijevoz 100 putnika na Plitvičkim jezerima. (suautor 1979.)

    C.5.13. Elaborat o zaštiti p/b Bakar i pretvaranju u spomenik kulture. (suautor 1979.)

    C.5.14. Idejni projekt svjetlećih signalnih plastičnih plutača. (suautor 1979.)

    C.5.15. Izrada knjiga trima i stabiliteta za brodove Atlanske plovidbe iz Dubrovnika.(suautor 1980.)

    C.5.16. Koncepcija upravljanja brodograđevnim procesom brodogradilišta Uljanik. (suautor 1984.)

    C.5.17. Ekskiznyj proekt na stroiteljstvo predprijatija povypusku sudov mestnogo plavanija. (suautor 1985.)

    C.5.18. Ekskiznyj proekt na stroiteljstvo zavoda po remontu lihterov v zatone Bazarčuk   (suautor 1985.)

    C.5.19. Ekskiznyj proekt na stroiteljstvo zavoda po remontu lihterov v zatone

                 Bazarčuk- izmenetnyj veriant. (suautor 1986.)

    C.5.20. Upravljanje brodograđevnim pripremnim procesom brodogradilišta Uljanik. (suautor 1986.)

    C.5.21. Idejno rješenje tehnološkog procesa gradnje malih metalnih brodova u brodogradilištu Punat. (suautor 1988.)

    C.5.22. Projekt reorganizacije i rekonstrukcije brodogradilišta Boris Kidrič u Apatinu. (suautor 1988.)

    C.5.23. Utjecaj tehnologije površinske zaštite čelika na okoliš brodogradilišta 

                Viktor Lenac, Rijeka-Martinščica. (suautor 1992.)

    C.5.24. Analiza organizacije i upravljanja brodograđevnim procesom u brodogradilištu Split.  (suautor 1994.)

    C.5.25. Projekt tehnološkog razvoja brodogradilišta "Viktor Lenac",d.d. Opis tehnološkog procesa, ( suautor 1998.)

    C.5.26. Projekt tehnološkog razvoja brodogradilišta "Viktor Lenac",d.d. Radilište metalnih konstrukcija (suautor 1999.)

    C.5.27. Strategija razvitka brodogradnje, projekt Vlade Republike Hrvatske

               “Hrvatska u 21. Stoljeću”, pomoćnik voditelja projekta, Zagreb, 2000.

    C.5.28. Ocjena podobnosti tehnološke opreme brodogradilišta ACH Construction

                 Navale u Le Havru za primjenu u brodogradilištu V. Lenac – Rijeka, 2000.

   C.5.29.  Sidrenje doka u brodogradilištu V. Lenac  (suautor 2001)

   C.5.30.  Idejni projekt izvlačilišta plovila na unuternjim vodama u Sisku, (suautor 2002.)

   C.5.31.  Sudski vještak u sporu oko naknade štete zbog nesreće u brodogradilištu

 

C.6. Stručne ekskurzije i studijska putovanja

 

    C.6.1.  Studijsko putovanje m/b "Ivan Goran Kovačić", Srednji i Daleki Istok, 1976.

    C.6.2.  Posjeta brodogradilištu "Cochin Shipyard"-Cochin, India, 1976.

    C.6.3.  Posjeta brodogradilištu "Italcantieri"-Monfalcone, i tvornici "Grandi Motori Trieste"-Trst,1978.

    C.6.4.  Posjeta "Wilhelm Pieck" Universitetu u Rostocku i brodogradilištu u Stralsundu 1978.

    C.6.5.  Posjeta Institutu za brodogradnju Universiteta u Hamburgu, 1989.

    C.7.6. Posjeta brodogradilištima: "Blohm & Voss"-Hamburg, "Bremer Vulkan"-  

              Bremen, "HDW"-Kiel, "Flender Werft"-Lübeck, “Schiffswerft Flensburg"- Flensburg, 1989.

    C.6.7. Posjeta brodogradilištima: "Volkswerft"-Stralsund, "HDW"-Kiel, i tvornici "Esab-Hancock"- Karben 1999.

    C.6.8. Posjeta brodogradilištima:"MTW Wiesmar-Wiesmar, "Kvaerner Warnow

               Werft"-Warnemünde, "Neptun"-Warnemünde, "IMG"-Ingeniürtechnik und  

               Maschinenbau Geselschaft-Rostock, "SCHLICK"-Schleuderrad Strahlanlagen - Metelen 1999.

    C.6.9. Posjeta brodogradilištu ACH Construction Navale Le Havre 2000.

    C.6.10. Posjeta brodogradilištu Szczecin Shipyard SA, Szczecin, Poland, 2000.

    C.6.11. Studentska ekskurzija u brodogradilišta “Uljanik”, “3 maj” i “Heli”, 2002

    C.6.12. Studentska ekskurzija u Brodogradilište “3maj”, Rijeka, 2002. i 2003.

    C.6.13. Terenska nastava u Brodogradilištu “3.maj”, prilikom prinuća broda, 2003.

    C.6.13. Terenska nastava u Brodogradilištu “3.maj”, prilikom prinuća broda, 2004.

    C.6.14. Terenska nastava u Brodogradilištu “3maj” , prilikom porinuća broad 2005.