Nedjelja, 28.11.2021.
19:40:00
Fakultet strojarstva i brodogradnje

Sveučilište u Zagrebu
Slideshow image
Vi ste ovdje: STUDIJ BRODOGRADNJE -> Završili studij -> doktorirali

Doktorirali na studiju brodogradnje

1966
1.Ivo PetkovićNeki novi pogledi i prijedlozi za praktično proračunavanje, predočivanje i korištenje dijagrama stabiliteta za uzdužnopoprečne nagibe broda, te za vožnju broda na uzdužnim valovima1970
2.Ivo SenjanovićJedno rješenje problema rotacijske sferične ljuske1972
3.Mišra Prayag NarayanTransverse vibrations of a ship hull in ideal fluid determined through variational methods1974
4.Mladen FancevHidrodinamička konstrukcija oblika brodskog trupa minimalnog otpora valova1975
5.Krešimir JakićJedna metoda proračuna prodora vode u brod, programirana za primjenu na elektroničkim digitalnim računalima

6.Ante BosnićOptimalizacija projekta broda u tehničkom i ekonomskom pogledu1976
7.Želimir SladoljevNovi pristup problemu dokovanja velikh brodova

8.Zlatko WinklerKritički prikaz primjena tehnika i metode kvantitativnog upravljanja istraživačkim projektima jugoslavenske brodogradnje

9.Drago KrstulovićUtvrđivanje ekonomsko-tehničke osposobljenosti brodograđevne industrije1977
10.Mile VlašićPlaniranje metodom približavanja u brodograđevnoj industriji

11.Josip UršićPrimjena metode grede na elastičnoj podlozi na proračun čvrstoće brodske konstrukcije, s naročitim osvrtom na nemonotone i prostorne sisteme1978
12.Slavko ŠnelerPrilog određivanju uvjeta stabilnosti optjecanja dvofaznog medija u generatorima pare1980
13.Josip LovrićOptimalizacija osnivanja i korištenja broda primjenom analize pouzdanosti brodskih sustava

14.Tomislav MarušićKorelacija brodograđevne tehnologije i veličine radnih površina

15.Vedran ŽanićProjektiranje brodske konstrukcije generiranjem optimalnih strukturnih varijanti na elektroničkom računalu1981
16.Dragutin ŠtulhoferAnaliza kriterija dimenzioniranja i razrada metode projektiranja cilindrične ljuske ukrućene prstenastim ekvidistantnim rebrima opterećene jednolikim vanjskim pritiskom

17.Rajko GrubišićAnaliza spregnutih vibracija brodskog trupa1982
18.Galal Mohamed YounisIzbor optimalne točke projekta brodskog vijka

19.Marijan VukičevićOptimalizacija projektnog zahtjeva broda1984
20.Ishak Shehata Abd El-MalikPrilog metodi kontrole deformacija i zaostalih naprezanja u zavarenim pločama, s osvrtom na mogućnost primjene u brodogradnji1985
21.Zdravko DolinerOdređivanje otpora reljefa slobodne površine brodskog modela

22.Tonko TabainPredskazivanje valjanja malih brodova pri istovremenom djelovanju nepravilnih valova i vjetra1986
23.Špiro MatošinPomorstvena svojstva broda u funkciji karakteristika broda

24.Marijan LjubetićPrilog dinamici porinuća plovnoh objekata s horizontalnih ležajeva

25.Vladimir AndročecDinamika Jadranskog mora kao element projektiranja fiksnih pomorskih objekata1987
26.Želimir ParatDoprinos određivanju eksergijske korisnosti glavnog energetskog sistema broda

27.Andrea WernerIstraživanje oblika dvotrupnog broda minimalnog otpora valova1989
28.Špiro VukmanMogućnosti primjene zakretnog saonika u modernoj brodograđevnoj tehnologiji

29.Miljenko FerićPrilog istraživanju kinematičkih i dinamičkih značajki mehanizma sa složenim gibanjem za ispitivanje upravljivosti modela brodova

30.Kalman ŽihaProjektiranje brodske konstrukcije na osnovi pouzdanosti određene statističkim podacima
voditelj: Vedran Žanić
31.Izvor GrubišićPrognoziranje brzine modernih jedrenjaka kompjutorskom simulacijom

32.Krste JurasBuka na manjim brodovima

33.Željan LozinaDoprinos tehnici modalne sinteze za analizu vibracija konstrukcija1990
34.Antun GamulinHidrodinamika i osnivanje oblika poldeplasmanskog broda (čamca)
voditelj: Mladen Fancev
35.Većeslav ČorićNumeričko modeliranje sidrenih sustava pomorskih konstrukcija

36.Ante KrstulovićPrilog primjeni robota u tehnološkim procesima brodogradnje i srodnih industrija

37.Milan ČuvaloIzbor optimalne forme u pretprojektu broda
voditelj: Ante Bosnić
38.Ivan MavrićPrilog određivanju točnosti pri gradnji brodskog trupa
voditelj: Želimir Sladoljev


1991
39.Boris MedjaDoprinos metodama određivanja vlastitih frenkvencija brodskog trupa na osnovi eksperimentalnih istraživanja

40.Ying FanDefiniranje efektivnih vrijednosti parametara krutosti poprečnog presjeka brodskog trupa u analizi vibracija
voditelj: Ivo Senjanović
41.Radoslav PavazzaSavijanje i uvijanje štapa otvorenog tankostjenog presjeka na elastičnoj podlozi
voditelj: Ivo Alfirević


1995
42.Miroslav SambolekPrilog istraživanju utjecaja nejednolikosti polja brzina na krmi broda na djelotvornost vijka i ukupnu ekonomičnost broda

43.Nenad VulićNumeričko modeliranje postupaka zaustavljanja širenja pukotina
voditelj: Stjepan Jecić
44.Tomislav ZaplatićPrilog fleksibilnoj automatizaciji brodograđevnog procesa1996
45.Nenad BobanacMetoda za prognozu dinamičkih tlakova induciranih na brodskoj oplati radom vijka u nehomogenom polju sustrujanja na osnovu mjerenja na modelima1997
46.Ante ŠestanPrilog određivanju utjecaja parametara rada klipnih pumpi na dobavu i pouzdanost

47.Velimir SalamonMultidisciplinarni pristup rekonstrukciji povijesnog broda - primjer rekonstrukcije gajete falkuše

48.Igor BelamarićOsnovna načela višeciljnog osnivanja broda
voditelj: Vedran Žanić


2000
49.Mehdi SeifErgonomical valorization of Working Spaces in Multi-Purpose Ships
voditelj: Osman Muftić


2001
50.Nastia DegiuliEksperimentalno određivanje otpora valova serije Wigleyevih trimarana
voditelj: Zdravko Doliner


2002
51.Joško ParunovPrilog matematičkom modeliranju ekstremnog valnog opterećenja brodskih konstrukcija
voditelj: Ivo Senjanović
52.Zoran MravakNelinearno opterećenje broda na visokim valovima
voditelj: Većeslav Čorić
53.Vedran SlapničarModularni pristup osnivanju Ro-Ro brodova
voditelj: Izvor Grubišić


2005
54.Branko BlagojevićModeliranje događajima strukturnih sustava broda
voditelj: Kalman Žiha


2006
55.Smiljko RudanSigurnost konstrukcije spremnika na brodovima za prijevoz ukapljenog plina
voditelj: Ivo Senjanović
56.Boris LjubenkovModificirana fotogrametrijska metoda u gradnji broda
voditelj: Tomislav Zaplatić


2007
57.Jerolim AndrićMetodologija konceptualnog projektiranja brodskih konstrukcija s interakcijom trup-nadgrađe
voditelj: Vedran Žanić
58.Stipe TomaševićHidroelastični model dinamičkog odziva kontejnerskih brodova na valovima
voditelj: Ivo Senjanović


2009
59.Ivan ĆatipovićIntegralni model dinamičkog odziva pučinskog plutajućeg proizvodnog objekta
voditelj: Većeslav Čorić


2010
60.Predrag ČudinaNova metodologija projektiranja trgovačkih brodova
voditelj: Vedran Žanić


2011
61.Nikola VladimirHidroelastičnost i dinamička izdržljivost velikih kontejnerskih brodova
voditelj: Ivo Senjanović
62.Pero PrebegVišekriterijsko projektiranje složenih tankostjenih konstrukcija
voditelj: Vedran Žanić


2012
63.Stanislav KitarovićAnaliza uzdužne granične nosivostiu konceptualnoj sintezi tankostjenih konstrukcija
voditelj: Vedran Žanić
64.Paul JurišićUtjecaj starenja na graničnu čvrstoću brodskog trupa
voditelj: Joško Parunov
65.Neven HadžićPovratna krutost u hidroelastičnoj analizi brodskih konstrukcija
voditelj: Ivo Senjanović
66.Andrija LjuljVišekriterijski konceptualni projektni model generičkoga tipa višenamjenskoga ratnog broda
voditelj: Vedran Slapničar


2013
67.Marko TomićUtjecaj nelinearne povratne krutosti na odziv pritegnutih pučinskih konstrukcija
voditelj: Ivo Senjanović
68.Maro ĆorakPROBABILISTIC COMBINATION OF WAVE AND WHIPPING BENDING MOMENTS ON SHIP STRUCTURE
voditelj: Parunov Joško, Guede


2014
69.Karlo PirićAnaliza pouzdanosti u konceptualnom projektiranju konstrukcije broda
voditelj: Vedran Žanić