Nedjelja, 23.01.2022.
23:12:19
Fakultet strojarstva i brodogradnje

Sveučilište u Zagrebu
Slideshow image
Vi ste ovdje: O ZAVODU -> Katedre -> katedra za gradnju plovnih objekata

Katedra za gradnju plovnih objekata

Sastav katedre


Sastav katedre: 1 profesor emeritus, 1 redoviti profesor, 1 izvanredni profesor, 1 docent

Djelatnici katedreSobaTelefon
voditelj: , 01 6168


voditelj: dr.sc. Jerolim Andrić, dipl. ing. brodogradnje70901 6168 399
redoviti profesor
jerolim.andric@fsb.hr
dr.sc. Neven Hadžić, dipl. ing. brodogradnje71701 6168 112
izvanredni profesor
neven.hadzic@fsb.hr
dr.sc. Viktor Ložar, dipl. ing. brodogradnje72101 6168 224
viktor.lozar@fsb.hr

Djelatnost katedre

Nastava

Nastavna djelatnost Katedre pokriva stručne predmete dodiplomskog i poslijediplomskog studija brodogradnje iz područja brodograđevne tehnologije, osnivanja brodogradilišta, organizacije brodograđevnog procesa i poslovanja brodogradilišta. Kroz opsežan fond sati predavanja i vježbi (10+7), u završnom dijelu studija, studenti dobivaju znanja nužna za projektiranje, izvođenje, planiranje i upravljanje složenim brodograđevnim procesom. Upoznavanje s modernom brodograđevnom tehnologijom te primjena informatike i računalnih programa koji povezuju projektiranje, konstruiranje i razradu tehnologije, omogućuje studentima da zadovolje stručne ambicije, postanu kreativni stručnjaci i budući nositelji razvoja brodograđevne struke. U organizaciji Katedre studenti obavljaju dvije industrijske prakse u domaćim ili inozemnim brodogradilištima gdje teorijska znanja upotpunjuju s brodograđevnom praksom. Katedra organizira i terensku nastavu u sklopu koje studenti sudjeluju u postupcima pripreme porinuća broda i pokusnim plovidbama. Digitalna predavanja iz Osnivanje brodogradilišta, sada na internetu!

Znanstveno-istraživački rad

Znanstveni rad uključuje istraživanja na primjenama novih metoda u brodograđevni tehnološki proces. Tokom godina na Katedri su izrađene brojne disertacije i magistarski radovi iz područja brodograđevne tehnologije, organizacije i upravljanja brodogradilištem. Znanstveni projekti na kojima rade nastavnici, znanstveni novaci i studenti, odnose se na uvođenje ponavljajućih automatiziranih postupaka u gradnju plovnih objekata te u postupak kontrole oblika i dimenzija dijelova broda u procesu gradnje.

Suradnja

Katedra surađuje s brodogradilištima i pratećom industrijom na rješavanju konkretnih problema u praksi. Projektima, razvojnim programima, studijama, elaboratima, vještačenjima i patentima u čiju izradu su uključeni i studenti, rješavaju se problemi unapređenja brodograđevne tehnologije te planiranja i upravljanja brodograđevnim procesom.