Nedjelja, 23.01.2022.
23:18:01
Fakultet strojarstva i brodogradnje

Sveučilište u Zagrebu
Slideshow image
Vi ste ovdje: O ZAVODU -> Znamenite ličnosti

Znamenite ličnosti

Profesor Đuro Stipetić
dipl. ing. brodogradnje
Zagreb, 1876. - Zagreb, 1946.
Redoviti profesor Visoke tehničke škole u Zagrebu 1920. - 1926.
Prvi dekan Tehničkog fakulteta u Zagrebu 1926./27.
Prorektor Sveučilišta u Zagrebu 1932./33.; 1935./36. i 1936./37.
Rektor Sveučilišta u Zagrebu 1933./34. i 1934./35.
Kolegiji:Elementi broda, Osnivanje trgovačkih brodova, Osnivanje ratnih brodova, Brodogradilišta, Uprava i pogon tvornica, Mehanička tehnologija

Profesor Leopold Sorta
dipl. ing. brodogradnje
Sušak, 1891. - Zagreb, 1956.
Pozvani učitelj Visoke tehničke škole u Zagrebu 1919. - 1921.
Izvanredni profesor Visoke tehničke škole u Zagrebu 1921. - 1923.
Redoviti profesor Visoke tehničke škole u Zagrebu 1923. - 1926.
Redoviti profesor Tehničkog fakulteta u Zagrebu 1926. - 1953.
Kolegiji:Brodske linije, Teorija broda, Propeleri, Brodski kotlovi, Brodski pomoćni strojevi, Parni kotlovi, Elementi strojeva, Prenosila i dizala

Profesor Adam Armanda
dipl. ing. brodogradnje
Mošćenice, 1898. - Zagreb, 1958.
Redoviti profesor Tehničkog fakulteta u Zagrebu 1946. - 1958.
Dekan Tehničkog fakulteta u Zagrebu 1951./1952.
Kolegiji:Osnivanje trgovačkih brodova, Osnivanje ratnih brodova, Elementi broda, Brodogradilišta i tehnologija brodogradnje

Viši predavač Teodor Bernardi
dipl. ing. brodogradnje
Korčula, 1900. - Korčula, 1988.
Viši predavač Fakulteta strojarstva i brodogradnje 1948. - 1970.
Kolegiji:Brodske linije, Drvena brodogradnja, Teorija broda I

Prof. dr.h.c. Stanko Šilović
dipl. ing. brodogradnje
Praputnjak, 1900. - Zagreb, 1984.
Prvi diplomirani inženjer brodogradnje studija u Zagrebu - 1924.
Prodekan Strojarsko brodograževnog fakulteta u Zagrebu 1957./58. i 1962./64.
Izvanredni profesor Tehničkog fakulteta u Zagrebu 1948. - 1953.
Redoviti profesor Strojarsko brodograževnog Fakulteta u Zagrebu 1953. - 1967.
Redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1967. - 1969.
Počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu 1969.
Kolegiji:Osnivanje broda, Propulzija broda, Otpor broda, Oprema broda

Profesor Stipan Ercegović
dipl. ing. brodogradnje
Rijeka, 1906. - Zagreb, 1977.
Honorarni nastavnik Tehničkog fakulteta u Zagrebu 1953. - 1958.
Izvanredni profesor Tehničkog fakulteta u Zagrebu 1958. - 1963.
Redoviti profesor Strojarsko brodograževnog Fakulteta u Zagrebu 1963. - 1967.
Redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1967. - 1977.
Kolegiji:Konstrukcija broda, Brodogradilišta i tehnologija brodogradnje, Organizacija i poslovanje brodogradilišta, Osnove brodogradnje

Profesor Josip Šretner
dipl. ing. brodogradnje
Osijek, 1900. - Zagreb, 1983.
Izvanredni profesor Strojarsko brodograževnog fakulteta u Zagrebu 1957. - 1964.
Redoviti profesor Strojarsko brodograževnog fakulteta u Zagrebu 1964. - 1967.
Redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1967. - 1970.
Kolegiji:Brodska toplinska postrojenja, Brodski kotlovi, Brodski parni strojevi, Brodski motori

Profesor Josip Uršić
dipl. ing. brodogradnje
Varaždin, 1923. - Zagreb, 1994.
Asistent Strojarsko brodograževnog fakulteta u Zagrebu 1952. - 1958.
Izvanredni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1967. - 1973.
Dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1970. - 1972.
Redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1973. - 1993.
Kolegiji:Teorija broda, Čvrstoća broda, Specijalna poglavlja iz teorije i čvrstoće broda

Profesor Slavko Šneler
dipl. ing. brodogradnje
Donja Dobra, općina Delnice, 1924. - Zagreb, 2005.
Asistent Strojarsko brodograževnog fakulteta u Zagrebu 1952. - 1955.
Tvornica parnih kotlova Zagreb 1955 - 1970.
Docent, izvanredni profesor, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1970. - 1994.
Kolegiji:Brodski kotlovi, Pogon broda I, Brodski parni strojevi, Pogon broda II, Brodski strojevi - laboratorij, Projektiranje brodske strojarnice u projektu broda i Strujanje dvofaznih medija

Profesor Tonko Tabain
dipl. ing. brodogradnje
Vela Luka, 1923. - Vela Luka, 2010.
Diplomirao je na Tehničkom fakultetu u Zagrebu na Odjelu za Brodogradnju 1952. O1952-1959 Brodogradilište „Split“. 1959-1962 Uprava mornaričko-tehničkog instituta u Splitu. 1963. Institutu za brodogradnju u Zagrebu. 1963-1967 Institut za brodsku hidrodinamiku. Godine 1975. izabran je za docenta na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Doktorirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje 1985. Postaje znanstveni savjetnik i redoviti profesor FSB-a. Njegov je rad rezultirao „Tabainovim spektrom“ vjetrova i valova za Jadran.
Kolegiji:Primjena spektralnih metoda u brodskoj hidrodinamici, Gibanje broda na valovima, Teorija pomorstvenosti, Osnove oceanografije, Vjerojatnost-procesi-statistika, Pomorstvenost u osnivanju broda, Upravljivost plovnih objekata, Znanstveno istraživački rad u brodogradnji

Profesor Marijan Vukičević
dipl. ing. strojarstva
Šibenik, 1941. - , 2010.
Diplomirao 1971. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje od 1972. - do 1974. radio je kao pripravnik, a kao asistent od 1974. - do 1975. god. Magistarski rad "Osnivanje broda pomoću elektroničkog računala" je obranio 1980. god. Doktorirao je pod naslovom "Optimalizacija projektnog zahtjeva" 1982.god. U docenta je izabran 1984. god., a u izvanrednog profesora 1989. god. U redovnog profesora je izabran 2000. god.
Kolegiji:Oprema broda

Prof. emeritus ŽELIMIR SLADOLJEV
dipl. ing. brodogradnje
Zagreb, 1932. - Zagreb, 2012.
Diplomirao 1958. na SBF Brodograđevni odjel. Brodogradilište «Uljanik» 1959. – 1970. Na FSB, Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku, izabran u zvanja: Docent 1969. Izvanredni profesor 1976. Redoviti profesor 1983. Redoviti profesor u trajnom zvanju 1996. Professor emeritus 2003. Prodekan FSB 1976. – 1978. Dekan 1978. – 1980.
Kolegiji:Organizacija tvornica, Organizacija i poslovanje brodogradilišta, Osnove brodogradnje, Tehnološki procesi, Gradnja plovnih objekata, Tehnologija brodogradnje I, Tehnologija brodogradnje II, Pomorska tehnika,

Profesor Želimir Parat
dipl. ing. brodogradnje
Šibenik, 1943. - Zagreb, 2013.
Diplomirao je 1966. na Strojarsko brodograđevnom fakultetu u Zagrebu. Izbori u zvanja: 30.01.1988. u znanstvenog suradnika, 24.12.1988. u docenta, 13.10.1992. u višeg znanstvenog suradnik, 12.09.1995.u izvanrednog profesora, 13.03.2001. u redovitog profesora. 1990. godine boravi tri mjeseca na TU-München, kod prof. F. Mayingera, kao stipendist DAAD-službe, a 1996. godine dva mjeseca kod profesora D. Heina.Član je stalne komisije za izradu propisa Hrvatskog registra brodova -Split i ASME. Od 1. listopada 1994. izabran je za voditelja Katedre za brodske strojeve i uređaje plovnih objekata, a voditelj je brodostrojarskog smjera studija srojarstva FSB-a.
Kolegiji:Brodska motorna postrojenja, Brodski sustavi, Pogon broda I i Pogon broda III