login eng hrv

Pravna osoba pod kojom Nacionalni laboratorij za duljinu djeluje je Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Nacionalni laboratorij za duljinu

Prvi akreditirani laboratorij u Republici Hrvatskoj

Nacionalni laboratorij za duljinu utemeljen daleke 1959. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Od utemeljenja u Laboratoriju se njeguje mjerenje duljine, kuta i hrapavosti površina s visokom točnošću što je i danas temeljna odrednica Laboratorija. Po osamostaljenju Republike Hrvatske Laboratorij preuzima odgovornost i obvezu osiguravanja sljedivosti do međunarodnih etalona za duljinu, kut i parametre hrapavosti površina, posebice u cilju provođenja akreditiranih postupaka umjeravanja etalona i mjernih sredstava duljine.

img01
img01
img01

Čime se bavimo?

customer

Umjeravanja

Laboratorij pruža usluge umjeravanja etalona i mjernih sredstava duljine, kuta i hrapavosti (35 akreditiranih postupaka). Pored usluga umjeravanja pružamo i usluge mjerenja, odnosno provjere kvalitete, vrlo zahtjevnih proizvoda i sastavnih dijelova.

Više detalja
education

Izobrazba

Laboratorij organizira i provodi školovanje iz područja mjeriteljstva i kontrole kvalitete. Znanja kojima će polaznici ovladati odgovor su na zahtjeve moderne proizvodnje, a posebice u djelokrugu aktivnosti kontrole kvalitete i stalnog poboljšavanja kvalitete proizvoda i proizvodnje.

Više detalja
research

Istraživanje

Uspješnim sudjelovanje u EURAMET projektima ostvareni su temelji za objavu 18 CMC vrijednosti u CIPM MRA KCDB. U zadnjem desetljeću Laboratorij ostvaruje značajne rezultati u provedbi znanstvenoistraživačkih projekata su iz područja nanomjeriteljstva.

Više detalja