Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Nastava
Industrijska aerodinamika
Industrijska aerodinamika
Ukupno sati: 6 [3+3]
ECTS bodovi: 7.0
Nositelji kolegija: H. Kozmar
Tip kolegija: izborni
Vrsta vježbi: auditorne
Preduvjeti za upis:
Literatura:


 

Cjelina Sadržaj predavanja Sadržaj vježbi

1
Uvod, osnove mehanike fluida, osnovne jednadžbe, turbulencija. Rješavanje numeričkih zadataka pomoću osnovnih jednadžbi mehanike fluida.

2
Atmosferski granični sloj. Posjet Hidrometerološkom zavodu.

3
Zračni tunel, sličnost, kriteriji modeliranja, metode modeliranja atmosferskog graničnog sloja u zračnom tunelu. Proces osnivanja zračnog tunela.

4
Osnove teorije mjerenja. Mjerenje Prandtlovom cijevi u zračnom tunelu.

5
Mjerna tehnika (mjerenje brzine, tlaka, sile, koncentracije). Posjet laboratorijama FSB-a u kojima se vrše mjerenja brzine, tlaka, sile, koncentracije).

6
Utjecaj objekata za generiranje graničnog sloja na strukturu graničnog sloja modeliranog u zračnom tunelu. 1. kolokvij

7
Strujanje vjetra oko objekata, statička i dinamička opterećenja. Vizualizacija strujanja oko zadanih objekata u zračnom tunelu.

8
Utjecaj promjene mjerila, strukture strujanja zraka, kuta nastrujavanja i Reynoldsova broja na strukturu strujanja i proračun opterećenja na objektima. Gledanje filmova i dijapozitiva.

9
Međunarodne norme, aerodinamika građevinskih objekata. Gledanje filmova i dijapozitiva.

10
Aerodinamika automobila. Laboratorijski rad.

11
Aerodinamika vlaka. Laboratorijski rad.

12
Aeroelasticitet i vibracije. 2. kolokvij

13
Numerički postupci modeliranja opstrujavanja objekata. Računalna radionica.

14
Utjecaj strujanja zraka na postrojenja grijanja i klimatizacije. Računalna radionica.

15
Strujanje zraka i okoliš. 3. kolokvij
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Hrvatska

MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940