Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Nastava
Transportni procesi
Transportni procesi
Ukupno sati: 4 [3+1]
ECTS bodovi: 5.0
Nositelji kolegija: M. Šavar; S. Krizmanić
Tip kolegija: stručni
Vrsta vježbi: praktikum
Preduvjeti za upis: Mehanika fluida II, Termodinamika II
Literatura: Bird, R.B.; Stewart, W.E.; Lightfoot, E.N.:Tranport phenomena, John Wiley & Sons, New York, 2002.
Streeter, V. L.: Handbook of fluid dynamics, McGraw-Hill, New York, 1961.
Sherwood, T.K.; Pigford, R.L.; Wilke, C.R.: Mass Transfer, John Wiley & Sons, New York, 1973.


 

Cjelina Sadržaj predavanja Sadržaj vježbi
1 Pregled osnovnih zakona dinamike fluida. Reološki modeli fluida.
 • Egzaktno rješenje nestacionarnog, laminarnog, strujanja viskoelastičnog fluida u cijevi.
2 Definiranje osnovnih pojmova u strujanju višekomponentnog fluida (lokalne koncentracije fizikalnih veličina [maseni, molni i volumni udjeli], fluksovi)
 • Egzaktno rješenje nestacionarnog, laminarnog, strujanja viskoelastičnog fluida u cijevi.
3 Mehanizmi kemijske reakcije. Slijed kemijskih reakcija, homogene i heterogene kemijske reakcije. Izvorski članovi u osnovnim jednadžbama uslijed kemijskih reakcija.
 • Egzaktno rješavanje nestacionarnog, laminarnog, strujanja pseudoplastičnog fluida u blizini pomičnog zida.
4 Osnovni zakoni dinamike višekomponentnih fluida.
 • Numeričko rješenje nestacionarnog, laminarnog, strujanja pseudoplastičnog fluida u blizini pomičnog zida.
5 Konstitutivne jednadžbe za slučaj strujanja višekomonentnog fluida i kemijske reakcije: Modeliranje difuzije mase.
 • Računalna radionica
6 Modeliranje difuzije količine gibanja i energije.
 • Računalna radionica
7 1. kolokvij
 • Računalna radionica
8 Primjena makroskopskih oblika osnovnih zakona.
 • Makroskopsko modeliranje: miješanje tokova
9 Primjena jednadžbi na strujanje dvokomponentnog fluida bez kemijske reakcije.
 • Makroskopsko modeliranje: adijabatsko strujanje s komorom izgaranja
10 Primjena osnovnih zakona na slučaj strujanja s homogenom kemijskom reakcijom.
 • Numeričko rješavanje primjera strujanja s kemijskom reakcijom-I.
11 Primjena osnovnih zakona na slučaj strujanja s heterogenom kemijskom reakcijom.
 • Numeričko rješavanje primjera strujanja s kemijskom reakcijom-II.
12 2. kolokvij
 • Numeričko rješavanje primjera strujanja s kemijskom reakcijom-III.
13 Jednadžbe strujanja homogenog višefaznog fluida
 • Numeričko rješavanje primjera višefaznog strujanja fluida -I.
14 Nestacionarne fazne promjene.
 • Numeričko rješavanje primjera višefaznog strujanja fluida -II.
15 3. kolokvij
 • Numeričko rješavanje primjera višefaznog strujanja fluida -III.
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Hrvatska

MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940