Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Katalog knjižnice
Produživanje knjiga online
Doktorski rad Matije Krznara pod naslovom "Modelling and control of hybrid propulsion systems for multirotor unmanned aerial vehicles" (mentor izv. prof. dr. sc. Danijel Pavković) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta do 21. listopada 2020. god.
 Vijesti iz knjižnice
Andrea Zabjan Bogut
7. listopada 2020.
Doktorski rad Ivana Horvata pod naslovom " Numeričko-eksperimentalna analiza prikladnosti korištenja poljoprivredne biomase u toplovodnim kotlovima" (mentor prof. dr. sc. Damir Dović) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta do 21. listopada 2020. god.
 Vijesti iz knjižnice
Andrea Zabjan Bogut
6. listopada 2020.
Doktorski rad Karla Seleša pod naslovom "Numerical phase-field modeling of damage in heterogeneous materials" (mentor prof. dr. sc. Zdenko Tonković) dostupan je u elektroničkoj verziji na web stranicama Fakulteta do 21. listopada 2020. god.
 Vijesti iz knjižnice
Andrea Zabjan Bogut
5. listopada 2020.


Arhiva