Metalurško inženjerstvo

Poslijediplomski doktorski studij
Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija
 • O studiju
  • Opis doktorskog studija
  • Uvjeti upisa na doktorski studij
  • Uvjeti završetka studija
  • Struktura i organizacija studija
  • Opis institucionalnog vođenja studija
  • Opis sustava savjetovanja i vođenja doktoranda
  • Način praćenja kvalitete programa
  • Trošak studija po doktorandu
 • Nastavni program
  • Brodogradnja i pomorska tehnika
  • Industrijsko inženjerstvo i menadžment
  • Inženjerstvo materijala
  • Mehatronika i robotika
  • Metalurško inženjerstvo
  • Napredne proizvodne tehnologije
  • Numerička mehanika
  • Procesno energetski smjer
  • Teorija konstrukcija
  • Znanstveno mjeriteljstvo u strojarstvu
  • Zrakoplovno inženjerstvo
  • Materijali nastavnog programa
 • Izvođenje studija
  • Bodovni sustav
  • Stjecanje ECTS bodova
  • Uvjeti napredovanja u studiju
  • Uvjeti za prihvaćanje teme doktorskog rada
  • Ocjena i obrana doktorskog rada
  • Organizacija studija u punom i dijelu radnog vremena
  • Prava i obveze doktoranda, mentora i nositelja studija
 • Obrasci i upute
 • Linkovi i kontakti
  • Linkovi
  • Kontakti
 • Obavijesti
 • Česta pitanja
 • Natječaj
 • Stari program
Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Metalurško inženjerstvo

Voditelj

doc.dr.sc. Ivana Ivanić

PODRUČJA ISTRAŽIVANJA SMJERA

 • Metalurgija čelika, željeznih i obojenih metala
 • Oblikovanje materijala deformiranjem
 • Proizvodnja, dizajn i karakterizacija metalnih materijala
 • Energijska učinkovitost metalurških procesa
 • Fizička metalurgija
 • Industrijska ekologija

Temeljni i izborni predmeti u polju metalurgija pružaju osnove za istraživanje metalnih materijala (legure na bazi željeza: čelici, željezni ljevovi, legure na bazi obojenih metala, specijalne legure itd.), optimizaciju metalurških procesa i povećanja kvalitete gotovih metalnih proizvoda. Oni ujedno nude objašnjenje građe i mikrostrukture metalnih materijala, skrućivanja, mehanizama oblikovanja materijala deformiranjem kao i povezanost mikrostrukture i stanja materijala s njegovim uporabnim svojstvima. Predloženim temeljnim i izbornim predmetima obuhvaćeno je šest (6) glavnih pravca istraživanja Metalurškog fakulteta navedenih u točci 11. Predloženi izborni kolegiji, osim što se mogu ponuditi i polaznicima ostalih studijskih smjerova (posebno na materijalima), nude izravno budućim doktorandima moguće pravce istraživanja koje je moguće provesti u okviru Metalurškog fakulteta, za što postoji kompetentni znanstveno-nastavni kadar i odgovarajuća znanstveno-istraživačka oprema.

Obvezni temeljni predmet smjera :
Šifra kolegijaNositelj kolegijaNaziv kolegijaBroj satiECTS
1025Neven Duić
Dubravko Majetić
Zdravko Terze
Joško Parunov
Uvod u znanstveno-istraživački rad456
Popis temeljnih izbornih predmeta smjera :
Šifra kolegijaNositelj kolegijaNaziv kolegijaBroj satiECTS
1029Martina Lovrenić Jugović
Stoja Rešković
Teorija procesa oblikovanja deformiranjem456
1036Stjepan Kožuh
Robert Pezer
Ljerka Slokar
Napredna fizička metalurgija456
1048Zoran Glavaš
Mrvar Primož
Zdenka Zovko Brodarac
Skrućivanje i razvoj lijevane strukture456
1023Sanja Singer
Numerička linearna algebra456
Popis izbornih kolegija smjera :
Šifra kolegijaNositelj kolegijaNaziv kolegijaBroj satiECTS
1027Ladislav Lazić
Energijska učinkovitost industrijskih peći456
1028Martina Lovrenić Jugović
Ladislav Lazić
Matematičko modeliranje industrijskih peći456
1030Stoja Rešković
Deformacijska svojstva metala i legura456
1032Mirko Gojić
Stjepan Kožuh
Metalurgija zavarivanja456
1033Damir Hršak
Procesi izluživanja u hidrometalurgiji456
1035Tamara Holjevac Grgurić
Ljerka Slokar
Napredne metode istraživanja metala456
1037Ivan Brnardić
Emisije u okoliš iz metalurgije željeza i čelika456
1038Ivan Brnardić
Otpadi i nusproizvodi metalurške industrije456
1040Mirko Gojić
Ljerka Slokar
Specijalne legure456
1039Natalija Dolić
Metalurgija aluminija456
1041Tamara Holjevac Grgurić
Stjepan Kožuh
Fazne transformacije metalnih materijala456
1042Anita Štrkalj
Suvremene metode kemijske analize u metalurgiji456
1043Zoran Glavaš
Metalurgija željeznih i čeličnih ljevova456
1046Zdenka Zovko Brodarac
Lijevanje aluminijskih legura456
1047Zoran Glavaš
Mrvar Primož
Zdenka Zovko Brodarac
Inovativni postupci lijevanja metala456
1051Medved Jožef
Teorija metalurških procesa456
1052Anita Begić Hadžipašić
Korozija konstrukcijskih čelika456

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102
Metalurški fakultet, Aleja narodnih heroja 3, 44103 Sisak