Kvaliteta u visokom obrazovanju

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Kvaliteta u visokom obrazovanju


Kvaliteta u visokom obrazovanju obuhvaća niz definicija od kojih su najprihvaćenije "fitness for purpose" i "value for money".


Uz pojam kvalitete usko je vezan pojam kulture kvalitete i unapređenja kulture kvalitete. Kultura kvalitete
vezana je uz širenje primjera dobre prakse na nacionalnoj i na međunarodnoj razini. Prvenstveno se to odnosi na poticanje usvajanja i unapređenja standarda, kriterija i transparentnosti u radu te dobre povezanosti države i gospodarstva s visokim obrazovanjem i znanosti.


Europska dimenzija kvalitete

Europska dimenzija kvalitete obuhvaća Bolonjski proces, Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja, Forum i Registar.


Bolonjski proces

Bolonjski proces je pokrenut Bolonjskom deklaracijom (1999.), ocjenjuje se svake 3 godine na Ministarskim konferencijama te ima za cilj uvođenje bolje usporedivosti, usklađenosti i dosljednosti u sustavu europskog visokog obrazovanja. Taj proces se trenutačno provodi u 48 zemalja, koje, uz Europsku komisiju, sačinjavaju članice Bolonjskog procesa. Bolonjski proces sukladan je s ciljevima okvira za obrazovanje i usavršavanje EU i njegove Strategije Europa 2020. za rast i radna mjesta.


Poseban je naglasak stavljen na socijalnu dimenziju obrazovanja te omogućavanje svima jednakog pristupa kvalitetnom obrazovanju i ishodima učenja radi ostvarenja mobilnosti.

Zajednička deklaracija europskih ministara obrazovanja - Bolonjska deklaracija od 19. lipnja 1999.

Austrija - Belgija - Bugarska - Češka Republika - Estonija - Danska - Francuska - Finska - Grčka - Irska - Island - Italija - Latvija - Luksemburg - Litva - Mađarska - Malta - Nizozeska - Njemačka - Norveška - Poljska - Portugal - Rumunjska - Republika Slovačka - Slovenija - Španjolska - Švedska - Švicarska - Ujedinjeno kraljevstvo


Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area donesena je na ministarskoj konferenciji održanoj 11. i 12. ožujka 2010. godine u Budimpešti i Beču. Na ministarskoj konferenciji  prikazani su rezultati svih potpisnica bolonjske deklaracije u proteklih 10 godina.


Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja

U skladu s Lisabonskom strategijom i njezinom vizijom Europe kao najdinamičnijeg gospodarstva na svijetu temeljenog na znanju, proveden je čitav niz reformi u području visokog obrazovanja te stvaranja zajedničkog Europskog visokoobrazovanog prostora. Kako bi olakšali i ubrzali taj proces, ministri zemalja potpisnica Bolonjske deklaracije zamolili su 2003. godine u Berlinu grupu E4 (ENQA, EUA, EURASHE i ESU) da izradi skup zajedničkih standarda, postupaka i smjernica za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja.    

Rezultat njihovog rada i suradnje je dokument Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja ("Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area", ESG) koji je usvojen 2005. godine u Bergenu. Dokument je dovoljno općenit kako bi ga  zemlje potpisnice Bolonjske deklaracije mogle primjenjivati na nacionalnoj razini bez obzira na kulturno-povijesno nasljeđe i koristiti za unapređivanje usvojenih modela osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju.


The European Quality Assurance Forum

The European Quality Assurance Forum je osnovan s ciljem poticanja diskusije, razmjene iskustava i dobre prakse u osiguravanju kvalitete visokog obrazovanja u EHEA, a njegov je osnivač grupa E4. Forum se održava jednom godišnje i na njemu se mogu dobiti informacije te upoznati različiti pristupi i prakse u nacionalnim sustavima visokog obrazovanja te procijeniti prednosti koje bi donijele promjene, izmjene i unapređenja u odnosu na zadržavanje statusa quo. Svi dionici visokog obrazovanja pozvani su aktivno participirati u radu Foruma.


The European Quality Assurance Register for Higher Education

Europski registar za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja (EQAR) je europska neprofitna udruga koju je skupina E4  osnovala 4. ožujka 2008. s ciljem povećanja transparentnosti u području osiguravanja  kvalitete visokog obrazovanja. EQAR je objavio listu registriranih agencija za osiguravanje kvalitete (19) koje djeluju na području Europe, a rade u skladu s ESG standardima i odgovorne su za procese vanjskog osiguravanja kvalitete na nacionalnoj razini i u EHEA.


Nacionalna dimenzija kvalitete

Visoko obrazovanje i znanost su uzajamno usko povezani u Republici Hrvatskoj. Primarnu odgovornost za kvalitetu visokog obrazovanja i znanosti imaju visoka učilišta i znanstvene organizacije. Odgovornost za procese osiguravanja kvalitete u RH vezana je uz Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Rektorski zbor, Studentski zbor i Vijeće veleučilišta i visokih škola te Agenciju za znanost i visoko obrazovanje. Briga o kvaliteti i odgovornost za postojeću razinu kvalitete i njezino stalno unapređenje trajna je obveza svih dionika u sustavu visokog obrazovanja i znanosti. Primarna odgovornost je na visokim učilištima i znanstvenim organizacijama.

U svrhu promicanja etičkih vrijednosti, načela i standarda u području visokog obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj, kako na nacionalnoj tako i na institucionalnoj i individualnoj razini, akademska zajednica  u svom radu uvažava deklaraciju "The Bucharest Declaration concerning Ethical Values and Principles of Higher Education in the Europe Region" koja je usvojena na konferenciji "International Conference on Ethical and Moral Dimensions for Higher Education and Science in Europe", održanoj od 2. do 5. rujna 2004. godine u Bukureštu, Rumunjska.

Izvor: www.azvo.hr & ehea.info

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica