Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Upute za prijavu i korištenje Adobe Connect sustava za online konferencije i suradnju na daljinu
U prilogu se nalaze upute za prijavu i korištenje Adobe Connect sustava za online konferencije i suradnju na daljinu.

 ARHIVA VIJESTI


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940