Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
Kontakt


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb
p.p. 102
Croatia
MB 3276546
OIB: 22910368449
PIC: 996827485
tel: +385 1 6168 222 (centrala)
fax: +385 1 6156 940 (urudžbeni)

Studentska služba
Studentska služba vam stoji na raspolaganju za pitanja vezana za upise na fakultet, upise u više godine, rad referade, potrebnih dokumenata, ...

voditelj službe, + 385 1 6168 477
referada + 385 1 6168 160
e-mail:
stuslu@fsb.hr

Objava novosti na internetskim stranicama fakulteta
Slanje novosti za objavu na fakultetskim stranicama, obavijesti o konferencijama, obavijesti o online nastavnim materijalima, obavijesti o tečajevima, oglasi o stipendijama, oglasi o radnim mjestima, raspisi natječaja za projekte mozete slati na,

e-mail:
novosti@fsb.hr

Ured dekana
tel:+ 385 1 6168 220
fax:+ 385 1 6157 128
e-mail:
dekanat@fsb.hr

  Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940