Sjednice fakultetskog vijeća

Z A P I S N I K 

sa Svečane sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje u ak. god.  2018./2019., održane 16. studenoga 2018. godine u 12 sati u dvorani A Fakulteta, Ivana Lučića 5.

1.
Himna - Akademski zbor Filozofskog fakulteta u Zagrebu "Concordia discors"

Himnu izvodi Akademski zbor Filozofskog fakulteta u Zagrebu "Concordia discors".

2.
Otvaranje Svečane sjednice

Moderator otvara sjednicu, najavljuje da će Dekan voditi sjednicu.

Dekan pozdravlja sve prisutne, cijenjene goste, djelatnike, studente i studentice i predstavlja Upravu.

2.
Pozdravna riječ gostiju/uzvanika

Moderator moli rektora  Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr.sc. Damira Borasa  i predsjednika HATZ-a, prof. dr.sc. Vladimira Andročeca da pozdrave skup.

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr.sc. Damir Boras pozdravlja prisutne. Također se obratio skupu i predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, prof. dr.sc.  Vladimir Andročec.

Dekan se zahvaljuje gostima na prigodnim riječima. 

2.
Govor Dekana

Moderator poziva dekana da prezentira aktivnosti FSB-a.

Dekan prezentira aktivnosti FSB-a.

2.
Dodjela nagrada studentima

Moderator moli prodekana za nastavu da nastavi sjednicu podjelom nagrada studentima.

2.1.
Nagrada "Davorin Bazjanac"

Dodjeljuje se studentima preddiplomskih studija za izvrsnost u studiranju u akademskoj godini 2017./2018.

Nagrada se sastoji od povelje i novčane nagrade.

Nagrađeni su:

Za prvu studijsku godinu preddiplomskog studija:

 1. Denis Meštrović, student 2. godine preddiplomskog studija strojarstva 
 2. Karlo Posavec, student 2. godine preddiplomskog studija strojarstva 
 3. Marko Starčević, student 2. godine preddiplomskog studija strojarstva
 4. Rafael Škrobar, student 2. godine preddiplomskog studija strojarstva

Za drugu studijsku godinu preddiplomskog studija:

 1. Antonio Merkaš, student 3. godine preddiplomskog studij strojarstva, procesno-energeski smjer
 2. Marin Jalšić, student 3. godine preddiplomskog studija strojarstva, smjer Inženjersko modeliranje i računalne simulacije
 3. Veron Hrvojić, 3. godine preddiplomskog studija strojarstva, konstrukcijski smjer
 4. Marko Tones, student 3. godine preddiplomskog studija strojarstva,  konstrukcijski smjer

Za treću studijsku godinu preddiplomskog studija:

 1. Dino Miše, student 4. godine preddiplomskog studija strojarstva, procesno-energetski smjer
 2. Danko Lipovac, studentica 4. godine preddiplomskog studija strojarstva, konstrukcijski smjer
 3. Zvonimir Ercegovac, student 4. godine preddiplomskog studija strojarstva, konstrukcijski smjer
 4. Krešimir Jukić, student 4. godine preddiplomskog studija strojarstva, smjer Inženjersko modeliranje i računalne simulacije
2.2.
Dekanska nagrada

Dodjeljuje se studentu za posebna dostignuća i promicanje ugleda Fakulteta iz redova izvrsnih studenata.

Nagrada se sastoji od povelje i novčane nagrade.

Ove godine nagradu dobiva:

 • Mislav Hihlik, student diplomskog studija strojarstva, smjer mehatronika i robotika, za izniman uspjeh u preddiplomskom studiju, s prosjekom ocjena 4,34 i u diplomskom studiju  prosjek ocjena 5,00. Član je Udruge mehatroničara i FSB Racing Team-a.
2.3.
Nagrada za najboljeg studenta poslijediplomskog doktorskog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija u 2017. godini

Nagrada se sastoji od povelje i novčane nagrade, nagradu dobiva:

 • Andrija Buljac, magistar inženjer strojarstva i
 • Josip Bašić, magistar inženjer brodogradnje.
2.4.
Nagrada pravnih osoba u svrhu poticanja izvrsnosti i pružanja podrške najboljim studentima našega Fakulteta

1. Ekonerg-Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Zagreb 

     Nagrađuje dva studenta, sa smjera procesno-energetski i Industrijsko inženjerstvo i
     menadžment.
     Nagradu uručuje dekan, nagrađeni su:

 • Danijel Zadravec, smjer Procesno-energetski s prosjekom ocjena PDS 4,84, DS 5,00
 • Matija Ostrunić, smjer Industrijsko inženjerstvo i menadžment s prosjekom ocjena PDS 4,34, DS 4,833

2. INETEC-Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o., Donji Stupnik

     Nagradu uručuje dr.sc. Ante Bakić, viši stručnjak za razvoj proizvoda.
     Na temelju internog natječaja, nagradu dobiva:

 • Goran Stunjak, student diplomskog studija, smjer Procesno-energetski s prosjekom ocjena PDS 4,62, Ds 4,94

3. Delta Air d.o.o., Zagreb

     Nagradu uručuje direktor Zdravko Delić.
     Nagrađuju FSB tx Team
     Nagradu ispred tima preuzima Hrvoje Magdić.

4. Bureau Veritas, Francuska (Marine & Offshore Division, Research Department, Neuilly du
    Chateau) - 2 studenta brodogradnje

     Nagradu uručuje dekan.

     Nagrađeni su:

 • Ivan Oreč, student preddiplomskog studija brodogradnje, prosjek 4,103 
 • Ante Rosandić, student diplomskog studija brodogradnje, prosjek 4,474 

5. Međunarodni centar za održivi razvoj energetike, voda i okoliša - SDEWES

     nagrađuje 3 studenta temeljem vlastitog natječaja

     Nagradu uručuje doc. dr.sc. Goran Krajačić

     1. nagrada, novčana

 • Dino Golubić,  student, smjer Procesno-energetski

      2. i 3. nagrada, kotizacija za SDEWES 2018 Dubrovnik        

 • Anja Ćeranić, Procesno-energetski smjer
 • Hrvoje Stračin, Procesno-energetski smjer 

6. Vertiv Croatia d.o.o. 

     nagrađuju 3 studenta

      Nagradu uručuje direktor Viktor Petik, dopredsjednik EMEA regije za integrirana rješenja

 • Tomislav Knezić, Procesno energetski smjer s prosjekom ocjena, PDS 4,87, DS 5,0
 • Ariana Čorić, Inženjersko modeliranje i računalne sit., PDS 4,65, DS 4,94
 • Krunoslav Haramina, Konstrukcijski smjer, PDS 4,85, DS 5,00

14. Končar-Metalne konstrukcije d.d.  - nagrađuje jednog s usmjerenja zavarene konstrukcije  

       Nagradu uručuje član Uprave Mario Orač

 • David Grd,  smjer Proizvodno strojarstvo, usmjerenje zavarene konstrukcije s prosjekom ocjena 4,178
2.
Glazbeni intermezzo

Moderator najavljuje Glazbeni intermezzo:

Skladbe:

 1. Grilica je zapivala (Dinko Fio)
 2. Bentbaša (trad., obr. M. Prebanda)
2.
Dodjela nagrada zaslužnim zaposlenicima

Moderator moli prodekana prof. dr.sc. Daniela Rolph Schneidera da nastavi sjednicu podjelom nagrade zaposlenicima

2.1.
Medalje

Medalja se dodjeljuje zaslužnim zaposlenicima, kao priznanje za posebne zasluge na unapređenju rada, razvoja i promociji Fakulteta. Nagrađeni su:

 • prof. dr.sc. Zvonko Herold
 • Darinka Minđak, voditeljica referade preddiplomskih i diplomskih studija
 • Dragica Špoljar, voditeljica tehničke ispomoći korisnicima.
2.2.
Velika medalja

Velika medalja Fakulteta  dodjeljuje se kao priznanje za izuzetan doprinos u unapređenju rada, razvoja i promociji Fakulteta.

Dobitnik Velike medalje je:

 • Dr. sc. Neven Duić, redoviti profesor u trajnom zvanju
2.3.
Nagrada za najbolji e-kolegij

 Nagradu za najbolji e-kolegij u prethodnoj akademskoj godini dodjeljuje se iz e-kolegija Održavanje, autorima:  prof. dr.sc. Dragutin Lisjak, dr.sc. Marina Tošić, Davor Kolar, mag. ing. mech.

 Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa.    

2.4.
Priznanja

Dodjeljuje se priznanja našim zaposlenicima:

 1. Izv. prof. dr. sc. Marinu Grozdeku  -  za izuzetan angažman u pripremi projekta Energetske obnove fakulteta
 2. Gđa. Silvani Škoko Gavranović, ISVU koordinator - za značajan angažman u provedbi dijela reakreditacijskog postupka studijskih programa FSB-a

Moderator čestita svim nagrađenima i moli prodekana prof. dr.sc. Gorana Đukića da nastavi s dodjelom priznanja i zahvalnica srednjim školama.

2.
Priznanja srednjim školama

Dekan dodjeljuje Priznanje srednjim školama za posebna postignuća i uspjehe u radu s mladim generacijama. Priznanja se dodjeljuju temeljem analize uspješnosti studiranja učenika koji dolaze iz navedenih škola, a ove godine zahvalnice dobivaju:

1.      Gimnazija Josipa Slavenskog, Čakovec

2.      Tehnička škola „Ruđera Boškovića“

3.      Srednja škola Krapina

2.
Zahvalnice pravnim osobama

Moderator moli prodekana prof. dr.sc. Joška Parunova da nastavi sjednicu podjelom zahvalnica pravnim osobama

Dobitnici zahvalnica ove godine su:

 1. HS Produkt d.o.o. Karlovac - za donaciju vrijedne opreme Laboratoriju za eksperimentalnu mehaniku
 2. Tipteh d.o.o. Zagreb - za donaciju vrijedne opreme Laboratoriju za alatne strojeve i Laboratoriju za strojarsku automatiku
 3. Krovel d.o.o.  Zagreb - za višegodišnju organizaciju i financiranje troškova stručne ekskurzije u Sloveniju studenata smjera Mehatronika i robotika
 4. Hidromehanika d.o.o. Zagereb - za organizaciju i financiranje troškova stručnih ekskurzija u Njemačku i Zadar studenata smjera Mehatronika i robotika
 5. Hrvatski Telekom d.d. Zagreb - za donaciju vrijedne opreme Fakultetu strojarstva i brodogradnje
 6. Grundfos Seles Croatia d.o.o. Zagreb - za donaciju vrijedne opreme Katedri za inženjerstvo vode i okoliša i Laboratoriju za vodu, gorivo i mazivo
 7. Avalia HR-Velika Gorica - za vrijednu donaciju Fakultetu strojarstva i brodogradnje.
2.
Završna riječ Dekana

Dekan završava svečanost s prigodnim riječima. Najavljuje zbor “Concordia discors”, koji će otpjevati himnu Gaudeamus.

2.
Himna Gaudeamus

Na kraju Dekan poziva na prigodan domjenak u predvorje Vijećnice Fakulteta.
Sjednica zaključena u 13,20 sati.                                                                                               
     

 Zapisničarka                                                                                     D e k a n   

Matea Klanac, tajnica upravljanja                                                   Prof. dr.sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102