Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/18-3/1
Broj: 251-66-1700-18-12
Zagreb, 13. studenoga 2018.


Predmet: Poziv na 2. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 2. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2018./2019., koja će se održati u utorak,


20. studenoga 2018. godine u 12,00 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5 


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 1. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 23. listopada 2018. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora, povjerenstava i Direktorice CTT-a
2.
Izbor nastavnika i suradnika
2.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
2.2.
Izbor dr.sc. Hrvoja Kozmara, izvanrednog profesora, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora, iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija
2.3.
Izbor dr.sc. Nenada Kranjčevića, izvanrednog profesora, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora, iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje na Katedri za elemente strojeva i konstrukcija
2.4.
Izbor dr.sc. Željka Tukovića, izvanrednog profesora, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora, iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za turbostrojeve
2.5.
Izbor dr.sc. Frane Pamukovića, asistenta, u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za eksperimentalnu mehaniku
2.6.
Izbor dr.sc. Filipa Šuligoja, asistenta, u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava
2.7.
Izbor Vanje Škurića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, na projektu "Predictive models and experimental validation of multicomponent dense spray dynamics"
2.8.
Izbor Andreja Razumića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za kvalitetu na Katedri za mjerenje i kontrolu
2.9.
Izbor Martine Kocijan, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju
2.10.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Srđana Medića, višeg znanstvenog suradnika, Veleučilište u Karlovcu, u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo
2.11.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Nikole Vladimira, u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja
2.12.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Ivana Koradea, poslijedoktoranda, u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo
2.13.
Prijedlog popunjavanja linije napredovanja
2.
Ustrojstvo
2.1.
Molba Zavoda za konstruiranje za odobrenje neplaćenog dopusta doc. dr. sc. Ivici Galiću u trajanju šest mjeseci, zbog znanstvenog usavršavanja na institutu Atominstitut u sklopu TU Wien, Austrija
2.
Doktorati
2.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
2.1.1.
Viktor Pandža, mag. ing. mech.
2.1.2.
Robert Keser, mag. ing. mech.
2.1.3.
Jure Soldo, mag. ing. mech.
2.1.4.
Jakov Topić, mag. ing. mech.
2.1.5.
Igor Jajčinović, mag. ing. mech.
2.2.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i znanstvenom doprinosu doktorskog rada Vanje Ranogajeca, mag. ing. mech. i prijedlog Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada
2.3.
Izvještaj o ocjeni i obrani doktorskog rada
2.3.1.
Inno Gatin, mag. ing. nav. arch.
2.3.2.
Mario Sremec, mag. ing. mech.
2.4.
Naknadne prijave za upis na poslijediplomski doktorski studij u ak. godini 2018./2019.
2.
Nastava
2.1.
Molba Sveučilišta u Rijeci, Tehničkog fakulteta, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Biserki Runje
2.
Službena putovanja i međunarodne konferencije
2.1.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za odobrenje službenog puta doc. dr. sc. Nikoli Vladimiru u Južnu Koreju
2.2.
Molba Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku za odobrenje službenog boravka doc. dr.sc. Tei Žakula u Americi
2.3.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog puta u Kinu, u sklopu bilateralnog hrvatsko-kineskog projekta za dr.sc. Hrvoja Mikulčića, poslijedoktoranda, dr.sc. Marka Bana, poslijedoktoranda, i Tomislava Novosela, mag. ing. mech., asistenta
2.4.
Izvješće doc. dr.sc. Nikole Vladimira sa službenog putovanja u Južnu Koreju
2.5.
Izvješće doc. dr.sc. Tomislava Pukšeca i Borisa Ćosića, dipl. ing., višeg stručnog suradnika, o boravku u Pekingu, Kina
2.6.
Izvješće Filipa Jurića, mag. ing. mech., stručnog suradnika, o znanstvenom usavršavanju u Nizozemskoj
2.7.
Izvješća doc. dr.sc. Nevena Alujevića o službenom boravku u Italiji i Belgiji
2.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n

Prof. dr. sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102