Sjednice fakultetskog vijeća

Z A P I S N I K 

2. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje u ak. god.  2018./2019., održane 20. studenoga 2018. godine u 12 sati u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5,

PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Dubravko Majetić, redoviti profesor.


Prodekani: dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor, dr.sc. Joško Parunov, redoviti profesor, dr.sc. Daniel Rolph Schneider, redoviti profesor.

Redoviti profesori: dr.sc. Vesna Alar, dr.sc. Branko Bauer, dr.sc. Ivanka Boras, dr.sc. Željko Božić, dr.sc. Nastia Degiuli, dr.sc. Neven Duić, dr.sc. Ivo Džijan, dr.sc. Krešimir Grilec, dr.sc. Zvonimir Guzović, dr.sc. Zvonko Herold, dr.sc. Bojan Jerbić, dr.sc. Tanja Jurčević Lulić, dr.sc. Josip Kasać, dr.sc. Zoran Kunica, dr.sc. Darko Landek, dr.sc. Zoran Lulić, dr.sc. Damir Markučič, dr.sc. Neven Pavković, dr.sc. Vera Rede, dr.sc. Biserka Runje, dr.sc. Damir Semenski, dr.sc. Jurica Sorić, dr.sc. Josip Stepanić, dr.sc. Željko Šitum, dr.sc. Mario Štorga, dr.sc. Zdravko Terze, dr.sc. Zdenko Tonković, dr.sc. Milan Vrdoljak, dr.sc. Hinko Wolf. 

Izvanredni profesori: dr.sc. Željko Alar, dr.sc. Jerolim Andrić, dr.sc. Damir Dović, dr.sc. Nikša Dubreta, dr.sc. Andrej Jokić, dr.sc. Igor Karšaj, dr.sc. Dragutin Lisjak, dr.sc. Jadranka Mićić Hot, dr.sc. Danijel Pavković, dr.sc. Krešimir Vučković.

Docenti: dr.sc. Petar Ćurković, dr.sc. Gorana Baršić, dr.sc. Darko Ivančević, dr.sc. Marko Jokić, dr.sc. Saša Mudrinić, dr.sc. Tihomir Opetuk, dr.sc. Goran Šagi, dr.sc. Stanko Škec, dr.sc. Nikola Vladimir, dr.sc. Milan Vujanović.

Viši predavač: dr.sc. Snježana Kereković

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: dr.sc. Amalija Horvatić Novak, Tessa Uroić.

Studenti poslijediplomskog studija: Tibor Bešenić, Hrvoje Dorotić.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Petar Gregurić.

Direktorica CTT: mr.sc. Nina Antičić

Predstavnica zaposlenika FSB-a: dr.sc. Jasna Leder Horina

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, dipl. iur., tajnica upravljanja.

ODSUTNI :

Redoviti profesori: dr.sc. Igor Balen (ispr.), dr.sc. Damir Ciglar, dr.sc. Joško Deur (ispr.), dr.sc. Zoran Kožuh, dr.sc. Davor Ljubas, dr.sc. Božidar Matijević, dr.sc. Joško Petrić (ispr.), dr.sc. Zdravko Schauperl, dr.sc. Vladimir Soldo, dr.sc. Mario Šavar, dr.sc. Nedeljko Štefanić, dr.sc. Toma Udiljak, dr.sc. Davor Zvizdić. 

Izvanredni profesori: dr.sc. Damir Godec, dr.sc. Milan Kostelac, dr.sc. Darko Kozarac, dr.sc. Hrvoje Kozmar (ispr.), dr.sc. Smiljko Rudan (ispr.), dr.sc. Vedran Slapničar, dr.sc. Željko Tuković, dr.sc. Dragan Žeželj (ispr.).

Docenti: dr.sc. Goran Krajačić, dr.sc. Vinko Šimunović (ispr.).

Asistenti - poslijedoktorandi: dr.sc. Marko Švaco (ispr.).

Studenti poslijediplomskog studija: Borna Doračić, Matija Sakoman.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Dino Anlar, Dujo Bilić, Stjepan Herceg, Anamarija Kovačević, Matej Tkalčić.

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić otvorio je 2. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća, pozdravio sve prisutne, te Predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red.

Dekan je podijelio potvrdnice Sveučilišta u Zagrebu o imenovanju u redovite profesore, trajno zvanje, sljedećim profesorima: prof. dr.sc. Sanji Singer, prof. dr.sc. Željku Šitumu i prof. dr.sc. Zvonku Heroldu. Dekan je čestitao profesorima na imenovanjima u svoje ime i u ime članova Fakultetskog vijeća.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 1. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 23. listopada 2018. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje

Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 1. redovne sjednice Fakultetskog vijeća, održane 23. listopada 2018. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

2.
Priopćenja
2.1.
Dekana

Dekan Fakulteta, prof. dr.sc. Dubravko Majetić, priopćio je sljedeće:

1. Dana 3. studenoga 2018. godine, u Hrvatskom narodnom kazalištu svečano je obilježen Dan Sveučilišta u Zagrebu te početak 350. akademske godine. Tom je prilikom rektor Sveučilišta, prof. dr.sc. Damir Boras dodijelio 19 počasnih zvanja i titula professor emeritus umirovljenim profesorima, nagrade "Fran Bošnjaković" i "Andrija Mohorovičić" za 2018. godinu, te posebna priznanja studentima, profesorima i suradnicima Sveučilišta.

 1. Redoviti profesor FSB-a u mirovini, dr.sc. Vedran Žanić, dobitnik je počasnog zvanja professor emeritus u znanstvenom području tehničkih znanosti.
 2. Redoviti profesor FSB-a, dr.sc. Jurica Sorić dobitnik je nagrade "Fran Bošnjaković" za iznimne rezultate na polju znanstvene i stručne djelatnosti za promicanje znanstvene discipline i struke te za osobiti doprinos u prijenosu znanja i odgoju mladih stručnjaka u području tehničkih znanosti.
 3. Redoviti profesor FSB-a, dr.sc. Zvonimir Guzović dobitnik je posebnog priznanja Rektora Sveučilišta u Zagrebu za predani rad u sveučilišnim tijelima, osobito kao član Rektorskog kolegija u širem sastavu.

2. Prodekan za nastavu, prof. dr.sc. Goran Đukić, postao je Voditelj Vijeća diplomskog vojnog studija "Vojno vođenje i upravljanje".

3. Od 14. do 17. studenog 2018. godine, na Zagrebačkom velesajmu održan je 43. hrvatski salon inovacija s međunarodnim sudjelovanjem - Inova budi uzor, u organizaciji Saveza inovatora Zagreba. Na ovoj smotri, u kategoriji Izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih planova, studenti smjera Mehatronika i robotika osvojili su četiri zlatne i jednu srebrnu medalju.

 1. Zlatne medalje osvojili su radovi: "Bionička šaka" (Luka Mišković i Davor Širinić), "Pneumatska preša s kontinuiranom regulacijom sile" (Nikola Rajčić), "Autonomni humanoidni mobilni robot" (Andrija Gložinić i Ivan Fanjek) i "Koljenasto vratilo s pneumatskim pogonom" (Martin Kotarski).
 2. Srebrnu medalju osvojio je rad: "Robot za igranje šaha" (Leon Malnar)

4. Muška ekipa sportaša osvojila je ukupno drugo mjesto na studentskim igrama 2018. godine.

2.2.
Prodekana

Prodekan za nastavu, prof. dr.sc. Goran Đukić, obavijestio je članove Fakultetskog vijeća kako je prošao prvi krug rangiranja za državne stipendije u STEM područjima znanosti. Svi studenti obaviješteni su o tome putem maila, a ove je godine dodijeljeno oko stotinu državnih stipendija Ministarstva znanosti i obrazovanja.

2.3.
Studenata

Nema priopćenja.

2.4.
Odbora, povjerenstava i Direktorice CTT-a

Nema priopćenja.

2.
Izbor nastavnika i suradnika
2.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora:  

 1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za eksperimentalnu mehaniku. 
 2. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, na HRZZ istraživačkom projektu „Advanced Computer Modelling for Emission Reduction by development of the Eulerian multiphase method – ACMER“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta) u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku. 
 3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, na projektu „Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve“, financiranom iz strukturnih fondova, na određeno vrijeme (do kraja projekta) u Zavodu za motore i transportna sredstva u Laboratoriju za motore i vozila. 
 4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju. 
 5. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehnologiju na Katedri za oblikovanje deformiranjem, na određeno vrijeme. 
 6. Tri suradnika u suradničkom zvanju naslovnog asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje.

2.2.
Izbor dr.sc. Hrvoja Kozmara, izvanrednog profesora, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora, iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da dr.sc. Hrvoje Kozmar, izvanredni profesor, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija
(glasačko povjerenstvo: izv. prof. dr.sc. Darko Landek,  prof. dr.sc.  Krešimir Grilec i doc. dr.sc. Goran Šagi
rezultati glasovanja: od ukupno 57 glasova, 56 "za" i 1 nevažeći listić).

2.3.
Izbor dr.sc. Nenada Kranjčevića, izvanrednog profesora, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora, iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje na Katedri za elemente strojeva i konstrukcija

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da dr.sc. Nenad Kranjčević, izvanredni profesor, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje na Katedri za elemente strojeva i konstrukcija
(glasačko povjerenstvo: izv. prof. dr.sc. Darko Landek,  prof. dr.sc.  Krešimir Grilec i doc. dr.sc. Goran Šagi
rezultati glasovanja: od ukupno 57 glasova, 46 "za", 5 "protiv" i 6 "suzdržanih").

2.4.
Izbor dr.sc. Željka Tukovića, izvanrednog profesora, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora, iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za turbostrojeve

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da dr.sc. Željko Tuković, izvanredni profesor, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za turbostrojeve
(glasačko povjerenstvo : izv. prof. dr.sc. Darko Landek,  prof. dr.sc.  Krešimir Grilec i doc. dr.sc. Goran Šagi
rezultati glasovanja: od ukupno 57 glasova, 57 "za").

2.5.
Izbor dr.sc. Frane Pamukovića, asistenta, u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za eksperimentalnu mehaniku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Frane Pamuković, asistent, izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za eksperimentalnu mehaniku.

2.6.
Izbor dr.sc. Filipa Šuligoja, asistenta, u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Filip Šuligoj, asistent, izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava.

2.7.
Izbor Vanje Škurića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, na projektu "Predictive models and experimental validation of multicomponent dense spray dynamics"

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Vanja Škurić, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, u sklopu projekta Predictive models and experimental validation of multicomponent dense spray dynamics (OSR-2017-CRG6-3409.03), s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme od 3 godine u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš. 

2.8.
Izbor Andreja Razumića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za kvalitetu na Katedri za mjerenje i kontrolu

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Andrej Razumić, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za kvalitetu na Katedri za mjerenje i kontrolu.

2.9.
Izbor Martine Kocijan, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Martina Kocijan, magistra inženjerka kemijskog inženjerstva, izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju.

2.10.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Srđana Medića, višeg znanstvenog suradnika, Veleučilište u Karlovcu, u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje: 

Dr.sc. Srđan Medić, docent, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo na Veleučilištu u Karlovcu.

2.11.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Nikole Vladimira, u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Nikola Vladimir, docent, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja.

2.12.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Ivana Koradea, poslijedoktoranda, u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Ivan Korade, poslijedoktorand, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.13.
Prijedlog popunjavanja linije napredovanja

Prof. dr.sc. Sanja Singer predstavila je članovima Fakultetskog vijeća prijedlog popunjavanja linije napredovanja, a sukladno odluci Povjerenstva za kadrove:

 1. Izvanredni profesor, jedno mjesto: na interni natječaj prijavila su se dva predloženika, doc. dr.sc. Ivo Ćatipović i doc. dr.sc. Pero Prebeg. Pošto oba predloženika imaju slična postignuća i obojica su predloženici istog Zavoda, Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku, zamoljen je Zavod da izabere jednog predloženika, a izbor će podržati i Povjerenstvo za kadrove. Odluka se očekuje najkasnije do sljedeće sjednice Povjerenstva, a u izostanku iste, Povjerenstvo će samo donijeti odluku o predloženiku za izvanrednog profesora.
 2. Docenti, 2+1 mjesto: na interni natječaj prijavilo se šest predloženika, dr.sc. Mihael Cipek, dr.sc. Miro Hegedić, dr.sc. Amalija Horvatić Novak, dr.sc. Mario Hrgetić, dr.sc. Bojan Šekoranja i dr.sc. Marko Švaco. Prijedlog je da se dva mjesta iz kvote vojnih studija dodijele dr.sc. Mariu Hrgetiću i dr.sc. Miri Hegediću. Fakultetu strojarstva i brodogradnje ostaje jedno docentsko mjesto za natječaj na proljeće 2019. godine.
 3. Poslijedoktorandi, 7 mjesta: na interni natječaj javilo se dva predloženika, Tomislav Martinec, mag. ing. mech., i Marija Majda Perišić, mag. ing. mech., a prijedlog je Povjerenstva da se dodijele oba mjesta predloženicima.
 4. Prijedlog za asistente: Katedra za matematiku prijavila je potrebu za dva asistentska mjesta. Zavod za kvalitetu prijavio je potrebu za jednim ili dva asistentska mjesta, a prijedlog je Povjerenstva da se prije konačne odluke na Zavodu postigne dogovor oko asistentskih mjesta, te će se naknadno prijaviti broj potrebnih mjesta.

Nakon izlaganja prijedloga popune linije napredovanja, prof. dr.sc. Sanja Singer predstavila je sljedeće prijedloge:

 • Da se nastavnik ne može unaprijediti u više znanstveno-nastavno zvanje prije no što održi određeni broj sati nastave (urediti putem proširenja Smjernica, također i dogovoriti broj potrebnih sati nastave);
 • Potrebno je postaviti ograničenje da u prijedlogu za raspoloživo radno mjesto zavodi ne mogu predložiti više predloženika no što ima slobodnih mjesta na zavodu;
 • Potrebno je donijeti odluku o korištenju slobodnog koeficijenta od (0,97) pošto je navedeni koeficijent nemoguće čuvati duže vremena.

2.
Ustrojstvo
2.1.
Molba Zavoda za konstruiranje za odobrenje neplaćenog dopusta doc. dr. sc. Ivici Galiću u trajanju šest mjeseci, zbog znanstvenog usavršavanja na institutu Atominstitut u sklopu TU Wien, Austrija

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za konstruiranje, donosi odluku:

Doc. dr.sc. Ivici Galiću, odobrava se produljenje neplaćenog dopusta, u trajanju od 6 mjeseci u razdoblju od 11. prosinca 2018. godine do 11. lipnja 2019. godine, radi znanstvenog usavršavanja u području razvoja konstrukcija na institutu Atominstitut u sklopu TU Wien, Austrija.

2.
Doktorati
2.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
2.1.1.
Viktor Pandža, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Viktora Pandže, mag. ing. mech., pod naslovom: Numerički efikasan računalni model male mahokrilne letjelice temeljen na Hamiltonovim geometrijskim redukcijama / A numerically efficient computational model of a flapping micro aerial vehicle based on Hamiltonian geometric reductions, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. doc. dr.sc. Dario Zlatar - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Zdravko Terze - studijski savjetnik
 3. prof. dr.sc. Luka Grubišić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, prof. dr.sc. Zdravka Terzea.

2.1.2.
Robert Keser, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Roberta Kesera, mag. ing. mech., pod naslovom: Numeričko modeliranje višekomponentnih gustih sprejeva / Numerical modelling of multi-component dense sprays, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Neven Duić - predsjednik povjerenstva
 2.  prof. dr.sc. Hrvoje Jasak - studijski savjetnik
 3. prof. dr.sc. Hong G. Im, King Abdullah University of Science and Technology - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, prof. dr.sc. Hrvoja Jasaka.

2.1.3.
Jure Soldo, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Jure Solde, mag. ing. mech., pod naslovom: Modeliranje i optimalno upravljanje utičnim hibridnim električnim vozilom paralelne konfiguracije, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1.  prof. dr.sc. Joško Petrić - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Joško Deur - studijski savjetnik
 3.  prof. dr.sc. Vinko Lešić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, prof. dr.sc. Joška Deura.

2.1.4.
Jakov Topić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Jakova Topića, mag. ing. mech., pod naslovom: Modeliranje voznih ciklusa uključujući vremenski promjenjive značajke nagiba ceste, mase vozila i zagušenja prometa, iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1.  prof. dr.sc. Josip Kasać - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Joško Deur - studijski savjetnik
 3.  prof. dr.sc. Tonči Carić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, prof. dr.sc. Joška Deura.

2.1.5.
Igor Jajčinović, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Igora Jajčinovića, mag. ing. oecoing., pod naslovom: Razvoj imobiliziranih fotokatalizatora sol-gel postupkom na bazi TiO2, grafena i ugljikovih nanocjevi, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja metalurgije. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1.  prof. dr.sc. Ankica Rađenović, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, Sisak - predsjednica povjerenstva
 2. izv. prof. dr.sc. Ivan Brnardić, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, Sisak - studijski savjetnik 1
 3. doc. dr.sc. Ivana Grčić, Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, studijska savjetnica 2
 4.  izv. prof. dr.sc. Tamara Holjevac Grgurić, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, Sisak - član
 5. izv. prof. dr.sc. Domagoj Vrsaljko, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, izv. prof. dr.sc. Ivana Brnardića, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, Sisak, mentor 1 i doc. dr.sc. Ivanu Grčić, Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, mentorica 2.

2.2.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i znanstvenom doprinosu doktorskog rada Vanje Ranogajeca, mag. ing. mech. i prijedlog Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Vanje Ranogajeca, mag. ing. mech., pod naslovom: Optimalno upravljanje automatskim mjenjačem s velikim brojem stupnjeva prijenosa. 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Joško Petrić – predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Josip Kasać – član
 3. prof. dr.sc. Stjepan Bogdan, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva  – član 

2.3.
Izvještaj o ocjeni i obrani doktorskog rada
2.3.1.
Inno Gatin, mag. ing. nav. arch.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Inne Gatina, mag. ing. nav. arch., te kao dan obrane određuje 14. prosinca 2018. godine u 11,00 sati u Plavoj dvorani, Ivana Lučića 5/III kat, istočna zgrada.

2.3.2.
Mario Sremec, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Maria Sremeca, te kao dan obrane određuje 05. prosinca 2018. godine u 11,00 sati u Maloj vijećnici, Ivana Lučića 5/I kat, južna zgrada.

2.4.
Naknadne prijave za upis na poslijediplomski doktorski studij u ak. godini 2018./2019.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Odobrava se naknadni upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij, u ak. god. 2018./2019., sljedećim pristupnicima, kao u prilogu.

2.
Nastava
2.1.
Molba Sveučilišta u Rijeci, Tehničkog fakulteta, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Biserki Runje

Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta u Rijeci, Tehničkog fakulteta, donosi odluku:

Dr.sc. Biserki Runje, redovitoj profesorici, odobrava se sudjelovanje u nastavi, iz kolegija Statistička kontrola procesa, na Modulu 6. Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava  na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju u trajanju od 45 norma sati predavanja u ak. god. 2018./2019., na Sveučilištu u Rijeci, Tehničkom fakultetu.

2.
Službena putovanja i međunarodne konferencije
2.1.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za odobrenje službenog puta doc. dr. sc. Nikoli Vladimiru u Južnu Koreju

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku, donosi odluku:

Dr.sc. Nikoli Vladimiru, docentu, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku, na Katedri za strojeve i uređenje plovnih objekata, odobrava se službeni put u Južnu Koreju, u vremenu od 12. do 26. siječnja 2019. godine. 

Nakon povratka imenovan je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

2.2.
Molba Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku za odobrenje službenog boravka doc. dr.sc. Tei Žakula u Americi

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku, donosi odluku:

Doc. dr.sc. Tei Žakula u Zavodu za termodinamiku toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku, odobrava se plaćeni dopust u SAD, radi suradnje u znanstveno-istraživačkom radu američkog nacionalnog laboratorija Lawrence Berkeley National Laboratory, Kalifornija, SAD, u trajanju od 6 mjeseci od 04. veljače do 31. srpnja 2019. godine.

2.3.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog puta u Kinu, u sklopu bilateralnog hrvatsko-kineskog projekta za dr.sc. Hrvoja Mikulčića, poslijedoktoranda, dr.sc. Marka Bana, poslijedoktoranda, i Tomislava Novosela, mag. ing. mech., asistenta

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, poslijedoktorandu, dr.sc. Marku Banu, poslijedoktorandu i Tomislavu Novoselu, asistentu u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni put u sklopu bilateralnog hrvatsko-kineskog projekta “Rekuperacija vode iz dimnih plinova“ na Sveučilištu Xi'an Jiaotong University u Xi'anu, Kina, u vremenu od 12. do 24. prosinca 2018. godine.          

Boravak u Kini financiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, RH, u sklopu bilateralnog hrvatsko-kineskog projekta“Rekuperacija vode iz dimnih plinova“. 

Nakon povratka imenovani su obavezani podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

2.4.
Izvješće doc. dr.sc. Nikole Vladimira sa službenog putovanja u Južnu Koreju

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće doc. dr.sc. Nikole Vladimira sa službenog putovanja u Južnu Koreju.

2.5.
Izvješće doc. dr.sc. Tomislava Pukšeca i Borisa Ćosića, dipl. ing., višeg stručnog suradnika, o boravku u Pekingu, Kina

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće doc. dr.sc. Tomislava Pukšeca i Borisa Ćosića, dipl. ing., višeg stručnog suradnika, o boravku u Pekingu, Kina.

2.6.
Izvješće Filipa Jurića, mag. ing. mech., stručnog suradnika, o znanstvenom usavršavanju u Nizozemskoj

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Filipa Jurića, mag. ing. mech., stručnog suradnika, o znanstvenom usavršavanju u Nizozemskoj.

2.7.
Izvješća doc. dr.sc. Nevena Alujevića o službenom boravku u Italiji i Belgiji

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće doc. dr.sc. Nevena Alujevića o službenom boravku u Italiji i Belgiji.

2.
Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 13,15 sati.Zapisničarka                                                                 D e k a n


Matea Klanac, tajnica upravljanja                              Prof. dr.sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102