Sjednice fakultetskog vijeća

Z A P I S N I K 

3. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2018./2019., održane 18. prosinca 2018. godine u 12 sati u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5,


PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Dubravko Majetić, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor, dr.sc. Joško Parunov, redoviti profesor, dr.sc. Daniel Rolph Schneider, redoviti profesor.

Redoviti profesori: dr.sc. Vesna Alar, dr.sc. Igor Balen, dr.sc. Branko Bauer, dr.sc. Ivanka Boras, dr.sc. Željko Božić, dr.sc. Damir Ciglar, dr.sc. Nastia Degiuli, dr.sc. Joško Deur, dr.sc. Neven Duić, dr.sc. Ivo Džijan, dr.sc. Krešimir Grilec, dr.sc. Zvonko Herold, dr.sc. Bojan Jerbić, dr.sc. Tanja Jurčević Lulić, dr.sc. Josip Kasać, dr.sc. Darko Landek, dr.sc. Zoran Lulić, dr.sc. Davor Ljubas, dr.sc. Damir Markučič, dr.sc. Neven Pavković, dr.sc. Vera Rede, dr.sc. Damir Semenski, dr.sc. Vladimir Soldo, dr.sc. Jurica Sorić, dr.sc. Josip Stepanić, dr.sc. Nedeljko Štefanić, dr.sc. Mario Štorga, dr.sc. Zdravko Terze, dr.sc. Toma Udiljak, dr.sc. Milan Vrdoljak, dr.sc. Davor Zvizdić. 

Izvanredni profesori: dr.sc. Jerolim Andrić, dr.sc. Andrej Jokić, dr.sc. Igor Karšaj, dr.sc. Milan Kostelac, dr.sc. Hrvoje Kozmar, dr.sc. Dragutin Lisjak, dr.sc. Jadranka Mićić Hot, dr.sc. Danijel Pavković, dr.sc. Smiljko Rudan, dr.sc. Vedran Slapničar, dr.sc. Krešimir Vučković, dr.sc. Dragan Žeželj.

Docenti: dr.sc. Gorana Baršić, dr.sc. Darko Ivančević, dr.sc. Marko Jokić, dr.sc. Goran Krajačić, dr.sc. Saša Mudrinić, dr.sc. Tihomir Opetuk, dr.sc. Goran Šagi, dr.sc. Stanko Škec, dr.sc. Nikola Vladimir, dr.sc. Milan Vujanović.

Viši predavač: dr.sc. Snježana Kereković

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: dr.sc. Amalija Horvatić Novak, dr.sc. Marko Švaco.

Studenti poslijediplomskog studija: Tibor Bešenić, Hrvoje Dorotić.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Dujo Bilić, Petar Gregurić.

Direktorica CTT: mr.sc. Nina Antičić

Predstavnica zaposlenika FSB-a: dr.sc. Jasna Leder Horina

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Matea Klanac, dipl. iur., tajnica upravljanja, Ankica Mihaljević, dipl. oec., rukovoditeljica Financijske službe.

ODSUTNI :

Redoviti profesori: dr.sc. Zvonimir Guzović (ispr.), dr.sc. Zoran Kožuh, dr.sc. Zoran Kunica (ispr.), dr.sc. Božidar Matijević, dr.sc. Joško Petrić (ispr.), dr.sc. Biserka Runje, dr.sc. Zdravko Schauperl, dr.sc. Mario Šavar, dr.sc. Željko Šitum, dr.sc. Zdenko Tonković, dr.sc. Hinko Wolf (ispr.). 

Izvanredni profesori: dr.sc. Željko Alar, dr.sc. Damir Dović, dr.sc. Nikša Dubreta, dr.sc. Damir Godec, dr.sc. Darko Kozarac, dr.sc. Željko Tuković.

Docenti: dr.sc. Petar Ćurković (ispr.), dr.sc. Vinko Šimunović (ispr.).

Asistenti - poslijedoktorandi: Tessa Uroić, mag. ing. mech. (ispr.).

Studenti poslijediplomskog studija: Borna Doračić, Matija Sakoman.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Dino Anlar, Stjepan Herceg, Anamarija Kovačević, Matej Tkalčić

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici ne prisustvuje: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta (ispr.).

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić otvorio je 3. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća i pozdravio sve prisutne.

Predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red naveden u Pozivu.

Dekan je podijelio potvrdnice Sveučilišta u Zagrebu o imenovanju u redovite profesore: izv. prof. dr. sc. Hrvoju Kozmaru i izv. prof. dr.sc. Nenadu Kranjčeviću. Dekan je čestitao profesorima na imenovanjima u svoje ime i u ime članova Fakultetskog vijeća.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 2. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 20. studenoga 2018. godine i Zapisnika Svečane sjednice Fakultetskog vijeća održane 16. studenoga 2018. godine, na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje

Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 2. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 20. studenoga 2018. godine i Zapisnik Svečane sjednice Fakultetskog vijeća održane 16. studenoga 2018. godine, na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
 • Student FSB-a Tin Srbić, svjetski gimnastički prvak, dobio je godišnju nagradu Franjo Bučar, koju dodjeljuje Republika Hrvatska za iznimna postignuća i doprinos u razvoju sporta.
 • Dana 6. prosinca 2018. godine na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ održan je tradicionalni Sveučilišni sportski dan. U konkurenciji od 10 ekipa sa zagrebačkog Sveučilišta, streljačka ekipa FSB-a (u sastavu Jakov Pap, Matej Tkalčić) održala je kontinuitet i po treći put uvjerljivo osvojila prvo mjesto. U pojedinačnoj muškoj konkurenciji naša tri studenta Jakov Pap, Matej Tkalčić i Matija Jagušić osvojila su prva tri mjesta. U ženskoj konkurenciji naša studentica Margareta Horvat osvojila je 3. mjesto. Održana je i revijalna utakmica između HVU i FSB-a, u kojoj je pobijedila ekipa FSB-a. Dekan čestita svim studentima na ovim izvrsnim sportskim uspjesima.
 • Na Sveučilištu u Zagrebu u tijeku je elektronska sjednica Senata na kojoj bi trebala biti odobrena prva isplata u programskim ugovorima koji još nisu potpisani. Rektor će na osnovu starih programskih ugovora dodijeliti milijun i dvjesto tisuća kuna FSB-u za tekuće poslovanje. Uplata se očekuje do kraja godine. Programski ugovori između Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva znanosti i obrazovanja još nisu potpisani, što znači da je i financiranje poslovanja trenutno upitno, iako se očekuje rješenje situacije u korist Sveučilišta i Fakulteta.
2.2.
Prodekana

Prodekan za nastavu, prof. dr.sc. Goran Đukić priopćio je:

 • Dana 12. prosinca 2018. godine, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu organizirao je Dan e-učenja. Četiri sastavnice Sveučilišta, između kojih i FSB, pozvane su da prezentiraju stanje po pitanju e-učenja. Događaju su prisustvovali, uz prodekana prof. dr.sc. Gorana Đukića, i prof. dr.sc. Milan Vrdoljak (bivši predsjednik Povjerenstva za e-učenje), doc. dr.sc. Tomislav Stipančić (aktualni predsjednik Povjerenstva za e-učenje) te doc. dr.sc. Tihomir Žilić. Doc. Stipančić prezentirao je aktualne natječaje u organizaciji Povjerenstva za e-učenje , a poglavito natječaj za poticaj razvoja e-kolegija. Doc. dr.sc. Tihomir Žilić prezentirao je svoj kolegij „Elektrotehnika“ razvijen uz pomoć spomenutog poticaja. Link sa svim informacijama o Danu e-učenja nalazi se na web stranici Fakulteta.
 • Prodekan je obavijestio članove Fakultetskog vijeća, a posebno predstavnike studenata kako je trenutno u tijeku i treće pomicanje lista za državne stipendije u STEM područjima znanosti. Prema sadašnjem stanju, 133 naših studenata sa druge i treće godine studija dobitnici su stipendija.
 • Prema pristiglim rezultatima bodovanja prijava za projekte Hrvatskog kvalifikacijskog okvira financiranih iz europskog socijalnog fonda, naša prijava za HKO Standarde kvalifikacije (studijski program Strojarstva, mehatronike i zrakoplovnog inženjerstva) nije dobila financiranje sa ostvarenih 96/110 bodova. Isto tako, niti prijava Tehničkog fakulteta u Rijeci, izrađena u partnerstvu s FSB-om (studijski program Brodogradnja) nije dobila financiranje. Financiranje je dobio partnerski projekt FSB-a i Fakulteta elektrotehnike i računarstva (novi diplomski studij Biomedicinsko inženjerstvo). FSB će uputiti prigovor na postupak, pošto je održivost projekta ocijenjena niskom ocjenom (3/15 bodova).
 • Dobili smo Potvrdnicu Ministarstva znanosti i obrazovanja, koja je rezultat opsežnog postupka reakreditacije studija, a vrijedi sljedećih pet godina. Prema izvješću AZVO-a, potrebno je izraditi petogodišnji akcijski plan, te će se odmah s početkom nove godine krenuti s formiranjem radne skupine za izradu plana.
2.3.
Studenata

Nema priopćenja.

2.4.
Odbora, povjerenstava i Direktorice CTT-a
2.4.1.
Povjerenstvo za udžbenike i publikacije: Odobrenje fakultetskog nastavnog materijala u kategoriji udžbenika

Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za udžbenike i publikaciju, donosi odluku:

Daje se suglasnost za pokretanje postupka recenziranja djela sveučilišne nastavne literature autora:        

            Ivo Alfirević -  „Povijest klasične mehanike s osvrtom na povijest srodnih znanosti“ 

Recezenti su: 

 1. prof. emeritus dr.sc. Radoslav Pavazza, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
 2. prof. dr.sc. Goran Turkalj, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
 3. prof. dr.sc. Stipe Kutleša, Institut za filozofiju 
2.4.2.
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete - Sustav osiguranja kvalitete: Godišnje izvješće za ak. god. 2017./2018. i Plan aktivnosti za ak. god. 2018./2019

Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za osiguravanje kvalitete, donosi odluku:

 1. Prihvaća se Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete u ak. god. 2017./2018., na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje.
 2. Prihvaća se Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete u ak. god. 2018./2019., na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje, kao u privitku.
2.4.3.
Izvješće o radu CTT-a

Direktorica CTT-a gđa Antičić, ukratko je predstavila standardno godišnje izvješće o radu CTT-a s pregledom aktivnosti i projekata u protekloj godini. 

2.
Rebalans financijskog plana za 2018. godinu

Fakultetsko vijeće na prijedlog Financijske službe, donosi odluku:

Prihvaća se Rebalans plana za 2018. godinu, kao u privitku.

2.
Izbor nastavnika i suradnika
2.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora:  

 1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku.
 2. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na Katedri za matematiku.
 3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za tehničku termodinamiku.
 4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, na HRZZ projektu „Numerički efikasni računalni algoritmi za ugradbene multi-fizikalne sustave u vektorskim prostorima i na mnogostrukostima“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme od 4 godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo na Katedri za dinamiku letjelica.
 5. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, na HRZZ projektu „Napredna simulacija samoobnavljajućih kompozita“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme od 4 godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo na Katedri za zrakoplovne konstrukcije.
 6. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, na HRZZ projektu „Napredni nositelji energije u oporabi plastičnog otpada (NEOPLAST)“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme od 4 godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.
 7. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, na HRZZ projektu „Timska adaptabilnost u razvoju inovativnih proizvoda (TAIDE)“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme od 4 godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda.
 8.  Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, na HRZZ projektu, vezano uz projekte „Neurokirurški robot – NERO“ i „Centar za robotiku – CRTA“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme od 4 godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava. 
2.2.
Izbor izv. prof. dr. sc. Dragutina Lisjaka u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da dr.sc. Dragutin Lisjak, izvanredni profesor, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom
(glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Tanja Jurčević Lulić,  prof. dr.sc.  Igor Balen i prof. dr.sc. Ivo Džijan
rezultati glasovanja: od ukupno 62 glasova, 55 "za", 1 "protiv", 5 "suzdržanih" i 1 nevažeći listić).

2.3.
Izbor izv. prof. dr. sc. Lovorke Grgec Bermanec u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovite profesorice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da dr.sc. Lovorka Grgec Bermanec, izvanredna profesorica, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovite profesorice za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku
(glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Tanja Jurčević Lulić,  prof. dr.sc.  Igor Balen i prof. dr.sc. Ivo Džijan
rezultati glasovanja: od ukupno 62 glasova, 58 "za", 2 "protiv", 1 "suzdržan" i 1 nevažeći listić).

2.4.
Izbor izv. prof. dr. sc. Smiljka Rudana u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora, iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za konstrukcije plovnih objekata

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da dr.sc. Smiljko Rudan, izvanredni profesor, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za konstrukcije plovnih objekata
(glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Tanja Jurčević Lulić,  prof. dr.sc.  Igor Balen i prof. dr.sc. Ivo Džijan
rezultati glasovanja: od ukupno 62 glasova, 57 "za", 1 "protiv", 2 "suzdržana" i 2 nevažeća listić).

2.5.
Izbor dr.sc. Tomislava Lesičara, poslijedoktoranda, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da dr.sc. Tomislav Lesičar, poslijedoktorand, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću
(glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Tanja Jurčević Lulić,  prof. dr.sc.  Igor Balen i prof. dr.sc. Ivo Džijan
rezultati glasovanja: od ukupno 62 glasova, 60 "za", 2 "protiv").

2.6.
Izbor dr. sc. Amalije Horvatić Novak, asistentice, u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktorandice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za kvalitetu na Katedri za mjerenje i kontrolu

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Amalija Horvatić Novak, asistentica, izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktorandice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za kvalitetu na Katedri za mjerenje i kontrolu.

2.7.
Izbor dr. sc. Nataše Tošanović, asistentice, u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktorandice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Nataša Tošanović, asistentica, izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktorandice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom.

2.8.
Izvješće stručnog povjerenstva o reizboru dr.sc. Olinke Breka u nastavno zvanje i radno mjesto više predavačice za područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija na Katedri za tehničke strane jezike

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Olinka Breka, viša predavačica, izabire se u nastavno zvanje i radno mjesto više predavačice (reizbor) za područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika za predmet Tehnički engleski jezik na Katedri za tehničke strane jezike.

2.9.
Izbor Ante Kotarca, mag. ing. mech. u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za materijale na Katedri za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Ante Kotarac, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za materijale na Katedri za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina.

2.10.
Izbor Irbasa Škrinjarića, mag. ing. metalurgije u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo na projektu "Nanostrukturirani tvrdi metali - novi izazovi metalurgije praha (Nano - PM)", u Zavodu za materijale na Katedri za tribologiju

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Irbas Škrinjarić, mag. ing. met., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, na projektu UIP-2017-05-6538 Nanostrukturirani tvrdi metali – Novi izazovi metalurgije praha (Nano-PM), s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme dok projekt traje u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju. 

2.11.
Izbor Anamarije Zibar, mag. math., u suradničko zvanje naslovne asistentice, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na Katedri za matematiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Anamarija Zibar, mag. math., izabire se u suradničko naslovno zvanje asistentice, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na Katedri za matematiku.

2.12.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Mirka Jakopčića, višeg znanstvenog suradnika, u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Mirko Jakopčić, naslovni izvanredni profesor, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.13.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Milana Vujanovića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Milan Vujanović, docent, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.14.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Ivane Mihalic Pokopec, poslijedoktorandice, u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva u Zavodu za tehnologiju

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Ivana Mihalic Pokopec, poslijedoktorandica, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.15.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Mire Hegedića, poslijedoktoranda, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva u Zavodu za industrijsko inženjerstvo

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Miro Hegedić, poslijedoktorand, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.16.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Matije Bušića, poslijedoktoranda, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva u Zavodu za zavarene konstrukcije

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Matija Bušić, poslijedoktorand, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.17.
Molba Sveučilišta u Splitu, Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor dr.sc. Branke Bužančić Primorac u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, iz područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja

Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta u Splitu, Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, donosi odluku:

Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja da li pristupnica dr.sc. Branka Bužanić Primorac, docentica, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja na Sveučilištu u Splitu, Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, u sastavu:

 1. dr.sc. Joško Parunov, redoviti profesor
 2. dr.sc. Smiljko Rudan, izvanredni profesor
 3. dr.sc. Boris Ljubenkov, izvanredni profesor, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
2.
Ustrojstvo
2.1.
Prijedlog dopune sastava članova Povjerenstva za nagrade

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

Prihvaća se dopuna Odluke o osnivanju stručnih i savjetodavnih radnih tijela Fakultetskog vijeća i dekana, od 18. rujna 2018. godine, kako slijedi:

U Povjerenstvo za nagrade dodaje se novi član, prof. dr.sc. Damir Ciglar.

Povjerenstvo za nagrade u novom sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Krešimir Grilec – predsjednik
 2. prof. dr.sc. Vladimir Soldo, zamjenik predsjednika
 3. doc. dr.sc. Ivan Ćatipović
 4. prof. dr.sc. Davor Zorc
 5. izv. prof. dr.sc. Željko Tuković
 6. doc. dr.sc. Ivica Skozrit
 7. prof. dr.sc. Damir Ciglar
2.
Doktorati
2.1.
Prijava teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
2.1.1.
Horvat Nikola, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Nikole Horvata, mag. ing. mech., pod naslovom: Timski tranzicijski procesi podržani tehnologijom virtualne stvarnosti u razvoju proizvoda  (Virtual Reality Supported Transition Processes in Teams Developing Products) iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Mario Štorga - predsjednik povjerenstva
 2. doc. dr.sc. Stanko Škec - studijski savjetnik
 3. doc. dr.sc. Tomaž Savšek, TPV d.d., Republika Slovenija - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, doc. dr.sc. Stanka Škeca. 

2.1.2.
Kolar Davor, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Davora Kolara, mag. ing. mech., pod naslovom: Model rane procjene kvarova rotacijske opreme primjenom dubokog strojnog učenja, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za praćenje, ocjenu i obranu doktorskog rada te predlaže mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme: 

 1. izv. prof. dr.sc. Danko Brezak - predsjednik povjerenstva
 2. izv. prof. dr.sc. Dragutin Lisjak - mentor
 3. izv. prof. dr.sc. Danijel Pavković - član
 4. doc. dr.sc. Tomislav Staroveški – član
 5. prof. dr.sc. Tomislav Šarić, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu - član
2.1.3.
Tomislav Pavlic, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Tomislava Pavlica, mag. ing. mech., pod naslovom: Kognitivni model zatvorene okoline mobilnog robota temeljen na mjerenjima, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Bojan Jerbić - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Mladen Crneković - studijski savjetnik
 3. prof. dr.sc. Zdenko Kovačić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, prof. dr.sc. Mladena Crnekovića.

2.1.4.
Antun Pfeifer, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Antuna Pfeifera, mag. ing. mech., pod naslovom: Planiranje energetskog sustava u uvjetima povezivanja tržišta primjenom teorije igara  (Planning of the energy system in conditions of market coupling using the game theory), iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. doc. dr.sc. Goran Krajačić - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Neven Duić - studijski savjetnik
 3. doc. dr.sc. Ivan Rajšl, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, prof. dr.sc. Nevena Duića. 

2.1.5.
Milan Vukšić, mag. ing. cheming.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Milana Vukšića, mag. ing. cheming., pod naslovom: Razvoj monolitne aluminijeve oksidne keramike uz dodatak otpadnog keramičkog praha, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. prof. dr.sc. Lidija Ćurković - predsjednica povjerenstva
 2. izv. prof. dr.sc. Irena Žmak - studijska savjetnica
 3. izv. prof. dr.sc. Stanislav Kurajica, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije - član

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, izv. prof. dr.sc. Irenu Žmak.

2.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada Željka Špiljara, dipl. ing. strojarstva

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Željka Špiljara, dipl. ing. strojarstva.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Generička metoda za modeliranje uspješnosti sustava mehaničke ventilacije i odimljavanja podzemnih garaža, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Željka Špiljara, dipl. ing. strojarstva.

2.3.
Molba za promjenu mentora doktorskog rada Maje Trstenjak, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Maji Trstenjak, mag. ing. mech., odobrava se promjena mentora doktorskog rada, umjesto prof. dr.sc. Predraga Ćosića imenuje se doc. dr.sc. Tihomir Opetuk. 

2.4.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada Filipa Putara, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Filipa Putara, mag. ing. mech., pod naslovom: Numeričko modeliranje oštećenja u heterogenim materijalima primjenom gradijentne deformacijske teorije (Numerical modeling of damage in heterogeneous materials using strain gradient theory). 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Zdenko Tonković – predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Lovre Krstulović-Opara, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje –  član
 3. prof. dr.sc. Marko Čanađija, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet  – član 
2.5.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada Vanje Ranogajeca, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Vanje Ranogajeca, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 09. siječnja 2019. godine u 11,00 sati u Plavoj dvorani, Ivana Lučića 5/III kat, istočna zgrada.

2.6.
Izvješće povjerenstva o ocjeni završnog rada Renate Ćosić, dipl. ing. strojarstva u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se Izvješće o ocjeni završnog rada Renate Ćosić, dipl. ing. strojarstva, na poslijediplomskom specijalističkom studiju.

2.7.
Procedura ocjenjivanja doktorskih radova

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se Procedura ocjenjivanja doktorskog rada, kao u privitku.

2.8.
Naknadne prijave za upis na poslijediplomski doktorski studij u ak. godini 2018./2019.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Odobrava se naknadni upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij, u ak. god. 2018./2019., sljedećim pristupnicima, kao u privitku.

2.
Nastava
2.1.
Molba Tehničkog veleučilišta u Zagrebu za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Darku Landeku, prof. dr.sc. Mladenu Šerceru, izv. prof. dr.sc. Željku Alaru i doc. dr.sc. Ani Pilipović

Fakultetsko vijeće na molbu Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, donosi odluku:

Odobrava se sudjelovanje u nastavi na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019., nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje: 

1.   dr.sc. Darku Landeku, redovitom profesoru, iz kolegija:

 •  „Materijali i proizvodni postupci“ (64 norma sata), Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina) i redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina),

2.    dr.sc. Mladenu Šerceru, redovitom profesoru, iz kolegija:

 • „Materijali i proizvodni postupci“ (64 norma sata), Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina) i redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina).
 •  „Aditivna proizvodnja“ (90 norma sata), Izvanredni preddiplomski stručni studij Strojarstvo,  5. semestar (3. godina), 

3.    dr.sc. Željku Alaru, izvanrednom profesoru, iz kolegija:

 • „Materijali i proizvodni postupci“ (64 norma sata), Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina) i redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina),  

4.   dr.sc. Ani Pilipović, docentici, iz kolegija:

 •  „Materijali i proizvodni postupci“ (64 norma sata), Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina) i redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina).
2.
Službena putovanja u inozemstvo i međunarodne konferencije
2.1.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobravanje znanstvenog boravka u Kini Tiboru Bešeniću, asistentu

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Tiboru Bešeniću, asistentu u Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedre za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se znanstveni boravak na Sveučilištu Xi'an Jiaotong University,  Kina,  u sklopu projekta „Study on the fine particle matter formation and control during the utilization of biomass and solid recovered fuels“  u vremenu od 04. do 18 siječnja 2019. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

2.2.
Molba Zavoda za motore i transportna sredstva za odobravanje znanstveno-istraživačkog boravka u Velikoj Britaniji Petri Bonačić Bartolin, asistentici

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za motore i transportna sredstva, donosi odluku:

Petri Bonačić Bartolin, asistentici u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za tračnička i lebdeća pružna vozila, odobrava se znanstveni boravak na Sveučilištu Cambridge, Velika Britanija, radi znanstvenog istraživanja eksperimentalnog ispitivanja vezanih za doktorski rad u okviru poslijediplomskog doktorskog studija u vremenu od 02. siječnja do 31. ožujka 2019. godine.
Nakon povratka imenovana je obavezana podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

2.3.
Izvješće Andre Bakice, asistenta, o znanstvenom usavršavanju u Francuskoj

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Andre Bakice, asistenta, o znanstvenom usavršavanju u Francuskoj.

2.4.
Izvješće Petre Bonačić Bartolin, asistentice, o znanstvenoj mobilnosti u Velikoj Britaniji

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Petre Bonačić Bartolin, asistentice, o znanstvenoj mobilnosti u Velikoj Britaniji.

2.5.
Izvješće Andrije Buljca, asistenta, o znanstvenom boravku u Velikoj Britaniji

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Andrije Buljca, asistenta, o znanstvenom boravku u Velikoj Britaniji.

2.6.
Izvješće Danijela Bosnara, asistenta, o znanstvenom boravku u Češkoj

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Danijela Bosnara, asistenta, o znanstvenom boravku u Češkoj.  

2.7.
Izvješće dr.sc. Mire Hegedića, poslijedoktoranda, sa službenog boravka u SAD-u

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće dr.sc. Mire Hegedića, poslijedoktoranda, sa službenog boravka u SAD-u.

2.8.
Izvješće doc. dr.sc. Ivana Stojanovića o službenom putovanju u Kini

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće doc. dr.sc. Ivana Stojanovića o službenom putovanju u Kini.  

2.
Razno

Dekan je pozvao članove Fakultetskog vijeća na svečani domjenak povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, koji će se održati dana 21. prosinca 2018. godine, s početkom u 12:00 sati.

2.
Financijski plan za 2019. - 2021. godinu

Fakultetsko vijeće na prijedlog Financijske službe, donosi odluku:

Prihvaća se Financijski plan za razdoblje 2019.-2021. godine, kao u privitku.
Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 14:10 sati.Zapisničarka                                                                 D e k a n


Matea Klanac, tajnica upravljanja                              Prof. dr.sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102