Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/19-3/1
Broj: 251-66-1700-19-1

Zagreb, 11. siječnja 2019.


Predmet: Poziv na 4. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 4. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2018./2019., koja će se održati u utorak,


15. siječnja 2019. godine u 12,00 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5, 


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 3. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. prosinca 2018. godine, na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktorice CTT-a
2.
Izbori nastavnika i suradnika
2.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
2.2.
Izbor dr.sc. Janoša Kodvanja, redovitog profesora, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za eksperimentalnu mehaniku
2.3.
Izbor Dražena Mezdića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju
2.4.
Izbor Marka Kekeza, mag. ing. mech., Matije Kurtoića, mag. ing. mech., i Mateja Markulina, mag. ing. mech., u naslovno suradničko zvanje asistenta, iz područje tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo u Zavodu za konstruiranje
2.5.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Jasne Leder Horina u znanstveno zvanje znanstvene suradnice iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva, na Zavodu za tehničku mehaniku
2.
Ustrojstvo
2.1.
Izbor predloženika za počasno zvanje professor emeritus
2.1.1.
Dr. sc. Zvonimir Šikić, umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju
2.1.2.
Dr. sc. Dorian Marjanović, umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju
2.1.3.
Dr. sc. Milan Opalić, umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju
2.1.4.
Dr. sc. Izvor Grubišić, umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju
2.2.
Donošenje Pravilnika o radu knjižnice Fakulteta strojarstva i brodogradnje
2.
Doktorati
2.1.
Pokretanje postupka za stjecanje doktorata Tihomira Tomića, mag. ing. mech.
2.2.
Izvještaj o ocjeni doktorskog rada za Filipa Putara, mag. ing. mech.
2.3.
Godišnje izvješće o radu poslijediplomskog doktorskog studija u ak. godini 2017./2018.
2.
Službena putovanja i međunarodne konferencije
2.1.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za odobravanje službenog boravka u Francuskoj doc. dr. sc. Zvonimiru Tomičeviću
2.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobravanje istraživačkog usavršavanja dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, poslijedoktorandu, u Kini
2.3.
Izvješće Ivane Radišić, mag. math., asistentice, o službenom boravku u Francuskoj
2.4.
Izvješće poslijedoktoranada dr.sc. Hrvoja Mikulčića i dr.sc. Marka Bana o službenom boravku u Kini
2.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n

Prof. dr. sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102