Sjednice fakultetskog vijeća

Z A P I S N I K 

4. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2018./2019., održane 15. siječnja 2019. godine u 12 sati u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5,

PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Dubravko Majetić, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor, dr.sc. Joško Parunov, redoviti profesor, dr.sc. Daniel Rolph Schneider, redoviti profesor.

Redoviti profesori: dr.sc. Vesna Alar, dr.sc. Igor Balen, dr.sc. Ivanka Boras, dr.sc. Željko Božić, dr.sc. Damir Ciglar, dr.sc. Nastia Degiuli, dr.sc. Joško Deur,  dr.sc. Damir Dović, dr.sc. Ivo Džijan, dr.sc. Krešimir Grilec, dr.sc. Zvonimir Guzović, dr.sc. Zvonko Herold, dr.sc. Tanja Jurčević Lulić, dr.sc. Josip Kasać, dr.sc. Hrvoje Kozmar, dr.sc. Darko Landek, dr.sc. Davor Ljubas, dr.sc. Damir Markučič, dr.sc. Božidar Matijević, dr.sc. Neven Pavković, dr.sc. Joško Petrić, dr.sc. Vera Rede, dr.sc. Zdravko Schauperl, dr.sc. Damir Semenski, dr.sc. Vladimir Soldo, dr.sc. Jurica Sorić, dr.sc. Josip Stepanić, dr.sc. Mario Šavar, dr.sc. Željko Šitum, dr.sc. Mario Štorga, dr.sc. Zdenko Tonković, dr.sc. Toma Udiljak, dr.sc. Milan Vrdoljak, dr.sc. Hinko Wolf. 

Izvanredni profesori: dr.sc. Željko Alar, dr.sc. Jerolim Andrić, dr.sc. Nikša Dubreta, dr.sc. Igor Karšaj, dr.sc. Milan Kostelac, dr.sc. Darko Kozarac, dr.sc. Jadranka Mićić Hot, dr.sc. Danijel Pavković, dr.sc. Smiljko Rudan, dr.sc. Vedran Slapničar, dr.sc. Željko Tuković, dr.sc. Krešimir Vučković, dr.sc. Dragan Žeželj.

Docenti: dr.sc. Petar Ćurković, dr.sc. Gorana Baršić, dr.sc. Darko Ivančević, dr.sc. Marko Jokić, dr.sc. Goran Krajačić, dr.sc. Saša Mudrinić, dr.sc. Tihomir Opetuk, dr.sc. Goran Šagi, dr.sc. Vinko Šimunović, dr.sc. Stanko Škec, dr.sc. Nikola Vladimir, dr.sc. Milan Vujanović.

Viši predavač: dr.sc. Snježana Kereković.

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: dr.sc. Marko Švaco, Tessa Uroić.

Studenti poslijediplomskog studija: Matija Sakoman.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Dino Anlar, Stjepan Herceg.

Direktorica CTT: mr.sc. Nina Antičić

Predstavnica zaposlenika FSB-a: dr.sc. Jasna Leder Horina

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, dipl. iur., tajnica upravljanja.

ODSUTNI :

Redoviti profesori: dr.sc. Branko Bauer (ispr.), dr.sc. Neven Duić, dr.sc. Bojan Jerbić, dr.sc. Zoran Kožuh, dr.sc. Zoran Kunica (ispr.), dr.sc Zoran Lulić (ispr.), dr.sc. Biserka Runje (ispr.), dr.sc. Nedeljko Štefanić, dr.sc. Zdravko Terze, dr.sc. Davor Zvizdić. 

Izvanredni profesori: dr.sc. Damir Godec, dr.sc. Andrej Jokić (ispr.), dr.sc. Dragutin Lisjak.

Asistenti - poslijedoktorandi: dr.sc. Amalija Horvatić Novak (ispr.).

Studenti poslijediplomskog studija: Tibor Bešenić, Borna Doračić, Hrvoje Dorotić.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Dujo Bilić, Petar Gregurić, Anamarija Kovačević, Matej Tkalčić.

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić otvorio je 4. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća i pozdravio sve prisutne. Utvrđuje da je na sjednici prisutan dovoljan broj članova kako bi se sjednica mogla održati, te predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 3. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. prosinca 2018. godine, na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje

Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 3. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. prosinca 2018. godine, na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

2.
Priopćenja
2.1.
Dekana

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić, priopćio je:

 • Fakultet strojarstva i brodogradnje dobio je zahvalnicu Hrvatskog vojnog učilišta "Dr.sc. Franjo Tuđman" povodom druge obljetnice otvaranja Kadetskog kluba "Četiri stupa". Zahvalnica je priznanje za suradnju i potporu prilikom izrade modela ključa Kadetskog kluba.
 • Dana 14. siječnja 2019. godine, održana je sjednica Vijeća tehničkog područja. Na sjednici je objavljeno kako programski ugovori još uvijek nisu potpisani, te da nema naznake kada će biti potpisani. Dio novca, koji služi za pokrivanje nužnih troškova tekućeg rada Fakulteta, uplaćen je krajem prošle godine.
 • Na snagu je stupio novi granski Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, a u pripremi je i rasprava o novom Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na Senatu Sveučilišta u Zagrebu, o čemu će članovi Fakultetskog vijeća biti pravovremeno obaviješteni.
2.2.
Prodekana

Prof. dr.sc. Goran Đukić, prodekan za nastavu, priopćio je:

 • Prodekan je obavijestio članove Fakultetskog vijeća, a posebno predstavnike studenata kako je trenutno u tijeku četvrto pomicanje lista za državne stipendije u STEM područjima znanosti.
 • Objavljen je Poziv Europskog socijalnog fonda za dostavu projektnih prijedloga "Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju". Plan je da se Fakultet prijavi s projektom osnivanja Centra karijera i unaprijeđenja procesa prakse pri Studentskoj službi. Voditelj bi bio izv. prof. dr.sc. Igor Karšaj (voditelj prakse).
 • Vezano uz održanu sjednicu Vijeća tehničkog područja, upućeno je više zahtjeva za tumačenje novog granskog Kolektivnog ugovora, koji se odnose na normiranje nastave i znanost.

Prof. dr.sc. Daniel Rolph Schneider, prodekan za poslovanje i organizaciju, priopćio je:

Prema pristiglim informacijama, očekivani natječaj u veljači za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora neće biti raspisan, pošto su do kraja 2018. godine iscrpljena sva predviđena sredstva. Natječaj je odgođen do daljnjeg, te je trenutno u postupku "povlačenje" sredstava iz fondova Europske unije. Projektna dokumentacija energetske obnove FSB-a je u završnoj fazi.

2.3.
Studenata

Dino Anlar, predstavnik studenata, priopćio je:

 • Dana 10. siječnja 2019. godine održan je drugi humanitarni FSB "Menza kviz". Sudjelovalo je 15 ekipa, a prikupljeno je oko 600 kn. Sredstva su uplaćena na račun humanitarne udruge "Mali zmaj". Organizatori se zahvaljuju svim profesorima koji su sudjelovali sa svojim pitanjima za pripremu kviza.
 • Pristigle su pritužbe na sustav polaganja kolokvija iz kolegija Mehanika fluida. Naime, odlukom Zavoda za mehaniku fluida uveden je kriterij prema kojem studenti ne mogu dobiti potpis iz navedenog kolegija na kraju semestra, ukoliko ne ostvare određeni broj bodova iz dva kolokvija. Do sada je taj prag iznosio 40 (od mogućih 120) bodova, a ove akademske godine prag je podignut na 60 bodova. Prema prikupljenim podatcima, postotak pada na kolokvijima je do sada (prije podizanja praga) iznosio 16% i 17% (prvi i drugi kolokvij), a ove akademske godine iznosi 46% i 47%. Navedena praksa prestavlja kršenje studentskih prava, zbog onemogućavanja korištenja četiri izlazaka na ispit na godinu, tim više što je početkom akademske godine Fakultetsko vijeće usvojilo odluku prema kojoj svi studenti koji su odslušali kolegij imaju pravo izlazaka na ispite. Jedini kriterij koji se može primijeniti u ovom slučaju je kriterij pohađanja nastave. Dekan je odgovorio na ovaj upit studenata kako Zavodi ne mogu provoditi odluke koje su u suprotnosti sa odlukama Dekana i Fakultetskog vijeća, te kako je loša praksa da se samovoljno mijenjaju pravila vezana uz izvođenje nastave. Tražit će se očitovanje Zavoda za mehaniku fluida o ovom postupanju. 
2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktorice CTT-a

Povjerenstvo za kadrove

Izv. prof. dr.sc. Darko Kozarac obavijestio je članove Fakultetskog vijeća kako je Povjerenstvo za kadrove na zadnjem sastanku održanom dana 8. siječnja 2019. godine, izabralo kandidata za napredovanje u zvanje izvanrednog profesora. Naime, na interni natječaj za popunjavanje linije napredovanja Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku predložio je dva kandidata, koji su po svojim postignućima bili izjednačeni. Povjerenstvo za kadrove uputilo je prijedloge Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku sa zahtjevom da donesu odluku o odabiru samo jednog kandidata. Zbog nemogućnosti donošenja odluke na Zavodu, Povjerenstvo za kadrove donosi konačnu odluku, na temelju tablice postignuća, kako će predloženik za izvanrednog profesora u liniji napredovanja biti doc. dr.sc. Pero Prebeg.

Radna skupina za pripremu i provedbu projekta energetske obnove FSB-a

Prof. dr.sc. Zdenko Tonković priopćio je članovima Fakultetskog vijeća kako je Radna skupina za pripremu i provedbu projekta energetske obnove FSB-a krenula s radom odmah nakon imenovanja u listopadu 2018. godine. Aktivnosti su bile vezane uz koordinaciju projektiranja koje provodi projektantska tvrtka, s kojom je potpisan ugovor krajem svibnja 2018. godine. Sredinom studenog 2018. godine dobili smo prvu verziju projekta, nakon čega su slijedila očitovanja na projekt. Usklađivanja s prijedlozima su trajala do Božića, te je trenutno izrada konačne verzije projekta, tako da još uvijek ima vremena za izmjene. Uvid u projekt može se izvršiti kod Katje Mikulić Premužić, rukovoditeljice Službe investicija, održavanja i sigurnosti. 

Najveću podršku radnoj skupini u izradi ovog projekta pružilo je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, koje je osiguralo i sastanak u Ministarstvu regionalnog razvoja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je FSB-u pismo podrške. Prepoznati smo kao strateški projekt, a možda nas u budućnosti proglase i pilot-projektom pa u tom smislu uspijemo dobiti financiranje, pošto trenutno ne možemo zatvoriti financijsku konstrukciju iz vlastitih sredstava.

2.
Izbori nastavnika i suradnika
2.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora:   

 1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje.
 2. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, na HRZZ projektu „Napredni nositelji energije u oporabi plastičnog otpada (NEOPLAST)“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme od 4 godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.
 3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, na HRZZ projektu „Istraživanje utjecaja magnetskog i optičkog polja na učinkovitost proizvodnje vodika elektrolizom vode korištenjem elektroda od Ni pjene“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme od 4 godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku
 4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, na HRZZ projektu „Eksperimentalna platforma za simulaciju endovaskularnog liječenja intrakranijskih aneurizmi“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme od 4 godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću.
 5. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, na HRZZ projektu „Adaptivno i prediktivno upravljanje utičnim hibridnim električnim vozilima (ACHIEVE)“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme od 4 godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku.
 6. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, na projektima PLANHEAT „Integrated tool for empowering public authorities in the development of sustainable plans for low carbon heating and cooling“ i ECO-NautiNET „Network's support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic – Ionian Region“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme (do 31. siječnja 2020. godine), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.
 7. Dva suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, na projektima ECO-NautiNET „Network's support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic – Ionian Region“ i ENERCOAST, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme (do 31. siječnja 2020. godine), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.
 8. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, na projektima CoolHeating „Market uptake of small modular renewable district heating and cooling grids for communities“ i ECONautiNET „Network's support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic – Ionian Region“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme (do 31. siječnja 2020. godine), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.
 9. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, na projektima ECO-NautiNET „Network's support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic – Ionian Region“, ENERCOAST i PentaHelix, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme (do 31. siječnja 2020. godine), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.
 10. Jednog stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju u Laboratoriju za analizu metala, na određeno vrijeme (zamjena zarodiljni dopust). 

  Poništava se Natječaj objavljen dana 23. studenoga 2018. godine u javnim glasilima i raspisuje se novi natječaj za:

 11. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, na projektu „Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve“, financiranom iz strukturnih fondova, na određeno vrijeme (do kraja projekta) u Zavodu za motore i transportna sredstva u Laboratoriju za motore i vozila 

  Poništava se Natječaj objavljen dana 23. studenoga 2018. godine u javnim glasilima i raspisuje se novi natječaj za: 

 12. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, na HRZZ istraživačkom projektu „Advanced Computer Modelling for Emission Reduction by development of the Eulerian multiphase method – ACMER“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta) u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.
2.2.
Izbor dr.sc. Janoša Kodvanja, redovitog profesora, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za eksperimentalnu mehaniku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da dr.sc. Janoš Kodvanj, redoviti profesor, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za eksperimentalnu mehaniku
(glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Damir Dović,  doc. dr.sc.  Stanko Škec i doc. dr.sc. Darko Ivančević,
rezultati glasovanja: od ukupno 68 glasova, 67 "za" i 1 "suzdržan").

2.3.
Izbor Dražena Mezdića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Dražen Mezdić, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju.

2.4.
Izbor Marka Kekeza, mag. ing. mech., Matije Kurtoića, mag. ing. mech., i Mateja Markulina, mag. ing. mech., u naslovno suradničko zvanje asistenta, iz područje tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo u Zavodu za konstruiranje

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

 1. Marko Kekez, mag. ing. mech.,  izabire se u suradničko naslovno zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje;  
 2. Matija Kurtoić, mag. ing. mech.,  izabire se u suradničko naslovno zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje, 
 3. Matej Markulin, mag. ing. mech.,  izabire se u suradničko naslovno zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje.  

2.5.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Jasne Leder Horina u znanstveno zvanje znanstvene suradnice iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva, na Zavodu za tehničku mehaniku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Jasna Leder Horina, poslijedoktorandica, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.
Ustrojstvo
2.1.
Izbor predloženika za počasno zvanje professor emeritus
2.1.1.
Dr. sc. Zvonimir Šikić, umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju
2.1.2.
Dr. sc. Dorian Marjanović, umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju
2.1.3.
Dr. sc. Milan Opalić, umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju
2.1.4.
Dr. sc. Izvor Grubišić, umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju

Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku, Zavod za konstruiranje i Katedra za matematiku podnijeli su prijedloge za izbor profesora u počasno zvanje professor emeritus.

Predloženi su:  prof. dr. sc. Izvor Grubišić, prof. dr. sc. Dorian Marjanović, prof. dr. sc. Milan Opalić  i prof. dr.sc. Zvonimir Šikić.

Dekan prof. dr. sc. Dubravko Majetić, izvijestio je članove Fakultetskog vijeća da se biraju dva predloženika  tajnim glasovanjem. Da bi predloženik bio izabran potrebno je da za njega glasa natpolovična većina prisutnih članova Fakultetskog vijeća. Glasovanje će se vršiti tajno putem glasačkih listića.

Među materijalima Fakultetskom vijeću priložila se i zbirna tablica postignuća za svakog profesora, koja je na Povjerenstvu za kadrove izrađena na temelju znanstvenog doprinosa ugledu Fakultetu i Sveučilištu, svakog predloženika.

Na Fakultetskom vijeću predstavnici zavoda i  Katedre za matematiku obrazložili su priloženu dokumentaciju za svakog predloženika.

Nakon  izlaganja pristupilo se tajnom glasovanju.

Glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Zvonko Herold, prof. dr.sc. Zvonimir Guzović i prof. dr.sc. Igor Balen, predočili su Dekanu rezultate glasovanja:

 • prof. dr.sc. Izvor Grubišić, od ukupno 71 glasa: 26 "za"
 • prof. dr.sc. Dorian Marjanović, od ukupno 71 glasa: 47 "za"
 • prof. dr.sc. Milan Opalić, od ukupno 71 glasa: 21"za"
 • prof. dr.sc. Zvonimir Šikić, od ukupno 71 glasa: 16 "za"      

( 4 „nevažeća listića“)

Na temelju rezultata glasovanja, Fakultetsko vijeće je donijelo sljedeću odluku:

Odobrava se pokretanje postupka za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus, dr.sc. Dorianu Marjanoviću, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju.

Fakultetsko vijeće je zatražilo da se provede drugi krug glasovanja, nakon kojeg su rezultati:

 • prof. dr.sc. Izvor Grubišić, od ukupno 68 glasova: 24 "za"
 • prof. dr.sc. Milan Opalić, od ukupno 68 glasova: 17 "za"
 • prof. dr.sc. Zvonimir Šikić, od ukupno 68 glasova: 9 "za"

(18 „nevažećih listića“)

Nakon objavljenih rezultata glasovanja Fakultetsko vijeće zaključilo je kako nitko od predloženika nije dobio natpolovičnu većinu glasova od prisutnih članova Fakultetskog vijeća za izbor profesora u počasno zvanje professor emeritus.

2.2.
Donošenje Pravilnika o radu knjižnice Fakulteta strojarstva i brodogradnje

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku: 

Prihvaća se Pravilnik o radu knjižnice Fakulteta strojarstva i brodogradnje, kao u privitku.

2.
Doktorati
2.1.
Pokretanje postupka za stjecanje doktorata Tihomira Tomića, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Tihomira Tomića, mag. ing. mech., pod naslovom: Energetska oporaba otpada pod utjecajem europske legislative.

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu:

 1. prof. dr.sc. Davor Ljubas – predsjednik povjerenstva
 2. doc. dr.sc. Tomislav Pukšec – član
 3. prof. dr.sc. Igor Sutlović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije – član 
2.2.
Izvještaj o ocjeni doktorskog rada za Filipa Putara, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Filipa Putara, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 28. siječnja 2019. godine u 12,00 sati u Maloj vijećnici, Ivana Lučića 5/I kat, južna zgrada.

2.3.
Godišnje izvješće o radu poslijediplomskog doktorskog studija u ak. godini 2017./2018.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku: 

Prihvaća se Godišnji izvještaj o radu doktorskog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, kao u privitku.

2.
Službena putovanja i međunarodne konferencije
2.1.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za odobravanje službenog boravka u Francuskoj doc. dr. sc. Zvonimiru Tomičeviću

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za tehničku mehaniku, donosi odluku:

Doc. dr.sc. Zvonimiru Tomičeviću u Zavoda za tehničku mehaniku na Katedri za eksperimentalnu mehaniku, odobrava se znanstveni boravak u  Francusku na Encole Normale Supérieure Paris-Saclay, (Laboratory of Mechanics and technology, LMT) u vremenu od 01. veljače do 03. ožujka 2019. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

2.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobravanje istraživačkog usavršavanja dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, poslijedoktorandu, u Kini

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku: 

Dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, poslijedoktorandu u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se boravak na Sveučilištu Xi'an Jiaotong University u Xi'anu, Kina, radi istraživačkog usavršavanja u sklopu dva bilateralna hrvatsko-kineska projekta, uz obvezu traženja suglasnosti Fakultetskog vijeća za svaki pojedini boravak na navedenom Sveučilištu, a sukladno periodici propisanoj Statutom Fakulteta strojarstva i brodogradnje. 
Boravak u Kini financiran je od strane kineskog Ministarstva znanosti i tehnologije.

2.3.
Izvješće Ivane Radišić, mag. math., asistentice, o službenom boravku u Francuskoj

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Ivane Radišić, mag. math., asistentice, o službenom boravku u Francuskoj.

2.4.
Izvješće poslijedoktoranada dr.sc. Hrvoja Mikulčića i dr.sc. Marka Bana o službenom boravku u Kini

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće poslijedoktoranada dr.sc. Hrvoja Mikulčića i dr.sc. Marka Bana o službenom boravku u Kini.

2.
Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 14:00 sati.Zapisničarka                                                                 D e k a n


Matea Klanac, tajnica upravljanja                              Prof. dr.sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102