Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/19-3/1
Broj: 251-66-1700-19-2

Zagreb,  14. veljače 2019.


Predmet: Poziv na 5. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 5. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2018./2019., koja će se održati u utorak,


19. veljače  2019. godine u 12,00 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5, 


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 4. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 15. siječnja 2019. godine, na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje
2.
Godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktorice CTT-a
2.
Izbori nastavnika i suradnika
2.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava u veljači 2019. godine
2.2.
Izvješće stručnog povjerenstva o reizboru dr.sc. Nikše Dubrete u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za sociologiju
2.3.
Izbor Ivana Čeha, mag. inf. et math., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo na projektu "Timska adaptibilnost u razvoju inovativnih proizvoda - TAIDE", u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda
2.4.
Izbor Ivana Župančića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo na projektima NERO i CRTA, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava
2.5.
Izbor Danijela Zadraveca, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za tehničku termodinamiku
2.6.
Izbor Irme Kremer, mag. ing. oecoing., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo na projektu "Napredni nositelji energije u oporabi plastičnog otpada - NEOPLAST", u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku
2.7.
Izbor Marka Kasala, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika na projektu "Numerički efikasni računalni algoritmi za ugradbene multifizikalne sustave u vektorskim prostorima i na mnogostrukostima", u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo na Katedri za dinamiku letjelica
2.8.
Izbor Dominika Brezetića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika na projektu "Napredna simulacija samoobnavljajućih kompozita", u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo na Katedri za zrakoplovne konstrukcije
2.9.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Nevena Hadžića, u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja
2.10.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Branke Bužančić Primorac, poslijedoktorandice, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja
2.11.
Molba Sveučilišta u Zagrebu za imenovanje stručnog povjerenstva i davanje stručnog mišljenja o uvjetima koje ispunjava pristupnik Miroslav Kuhar, dipl. ing., u postupku izbora u naslovno nastavno zvanje predavača, u području tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na preddiplomskim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje. Prijedlog stručnog povjerenstva: 1. Prof. dr. sc. Nenad Bojčetić 2. Doc. dr. sc. Goran Šagi 3. Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet Slavonski Brod
3.
Ustrojstvo
3.1.
Prijedlog izmjene Odluke o osnivanju stručnih i savjetodavnih radnih tijela Fakultetskog vijeća i dekana od 18. rujna 2018. godine
3.2.
Odluka o raspisivanju izbora za Studenski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studenske zborove sastavnica
3.
Doktorati
3.1.
Prijava teme doktorskog rada Brune Židova, mag. ing. mech. u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
3.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada
3.2.1.
Juraj Benić, mag. ing. mech.
3.2.2.
Robert Keser, mag. ing. mech.
3.2.3.
Matija Krznar, mag. ing. mech.
3.2.4.
Jure Soldo, mag. ing. mech.
3.2.5.
Jakov Topić, mag. ing. mech.
3.3.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada mr.sc. Gorana Pejića, dipl. ing.
3.4.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada Tihomira Tomića, mag. ing. mech.
3.5.
Godišnji izvještaj AZVO-u za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija
3.6.
Natječaji za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
3.
Nastava
3.1.
Prijedlog vanjskih suradnika za ljetni semestar ak. god. 2018./2019.
3.2.
Prijedlog upisnih kvota preddiplomskih studja u ak.god. 2019./2020., s kriterijima upisa
3.3.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Miri Hegediću, poslijedoktorandu u Zavodu za industrijsko inženjerstvo u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. 
3.4.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Jasni Leder Horina, poslijedoktorandici u Zavodu za tehničku mehaniku u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. 
3.5.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Maji Zebić Avdičević, poslijedoktorandici u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019.
3.6.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektonskog fakulteta (Studij dizajna) za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave našim profesorima, prof. dr.sc. Tanji Jurčević Lulić, izv. prof. dr.sc. Tatjani Haramina i prof. dr.sc. Mladenu Šerceru
4.
Službena putovanja i međunarodne konferencije
4.1.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog boravka prof. dr.sc. Hrvoju Jasaku u Južnoj Koreji
4.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja u sklopu Erasmus+ mobilnosti, u Maroko
4.2.1.
prof. dr.sc. Neven Duić
4.2.2.
doc. dr.sc. Goran Krajačić
4.3.
Molba Zavoda za motore i transportna sredstva za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Zoranu Luliću, u sklopu Erasmus+ mobilnosti, u Maroko
4.4.
Molba Zavoda za tehnologiju za odobrenje službenog putovanja u Leoben, Austrija, za usavršavanje u sklopu projekta H2020
4.4.1.
doc. dr.sc. Ana Pilipović
4.4.2.
Robert Surma, asistent
4.5.
Izvješće asistenta Tibora Bešenića, mag. ing. mech., o znanstvenom boravku u Kini
5.
Nagrade
5.1.
Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj
5.1.1.
Predloženica doc. dr.sc. Ankica Kovač
5.2.
Državna nagrada za znanost za 2018. godinu za značajno znanstveno dostignuće
5.2.1.
Predloženik prof. dr.sc. Hrvoje Jasak
5.3.
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske - prijedlog novih suradnika
5.3.1.
Predloženik prof. dr.sc. Božidar Matijević
6.
Razno
6.
Znanstveni novaci
6.1.
Izvješće povjerenstva o ocjeni rada znanstvenog novaka dr.sc. Maria Hrgetića, poslijedoktoranda, u proteklom razdoblju                                                                                                           Molimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


                D  e  k  a  n 
Prof. dr. sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102