Sjednice fakultetskog vijeća

Z A P I S N I K 

5. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2018./2019., održane 19. veljače 2019. godine u 12 sati u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5,

PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Dubravko Majetić, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor, dr.sc. Joško Parunov, redoviti profesor, dr.sc. Daniel Rolph Schneider, redoviti profesor.

Redoviti profesori: dr.sc. Igor Balen, dr.sc. Ivanka Boras, dr.sc. Željko Božić, dr.sc. Damir Ciglar, dr.sc. Nastia Degiuli, dr.sc. Joško Deur, dr.sc. Damir Dović,  dr.sc. Ivo Džijan, dr.sc. Krešimir Grilec, dr.sc. Zvonimir Guzović, dr.sc. Zvonko Herold, dr.sc. Bojan Jerbić, dr.sc. Tanja Jurčević Lulić, dr.sc. Josip Kasać, dr.sc. Zoran Kožuh, dr.sc. Zoran Kunica, dr. sc. Darko Landek, dr.sc. Davor Ljubas, dr.sc. Damir Markučič, dr.sc. Božidar Matijević, dr.sc. Neven Pavković, dr.sc. Joško Petrić, dr.sc. Vera Rede, dr.sc. Biserka Runje, dr.sc. Damir Semenski, dr.sc. Vladimir Soldo, dr.sc. Josip Stepanić,  dr.sc. Željko Šitum, dr.sc. Nedeljko Štefanić, dr.sc. Mario Štorga, dr.sc. Zdenko Tonković, dr.sc. Toma Udiljak, dr.sc. Milan Vrdoljak, dr.sc. Hinko Wolf, dr.sc. Davor Zvizdić. 

Izvanredni profesori:  dr.sc. Jerolim Andrić,  dr.sc. Damir Godec, dr.sc. Andrej Jokić, dr.sc. Igor Karšaj,  dr.sc. Darko Kozarac, dr.sc. Dragutin Lisjak, dr.sc. Jadranka Mićić Hot, dr.sc. Smiljko Rudan, dr.sc. Vedran Slapničar, dr.sc. Željko Tuković.

Docenti: dr.sc. Petar Ćurković, dr.sc. Gorana Baršić, dr.sc. Darko Ivančević, dr.sc. Marko Jokić,  dr.sc. Saša Mudrinić, dr.sc. Tihomir Opetuk, dr.sc. Goran Šagi, dr.sc. Stanko Škec, dr.sc. Nikola Vladimir, dr.sc. Milan Vujanović.

Viši predavač: dr.sc. Snježana Kereković.

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: dr.sc. Amalija Horvatić Novak, dr.sc. Marko Švaco.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Matej Tkalčić.

Direktorica CTT: mr.sc. Nina Antičić.

Predstavnica zaposlenika FSB-a: dr.sc. Jasna Leder Horina.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, dipl. iur., tajnica upravljanja.

ODSUTNI :

Redoviti profesori: dr.sc. Vesna Alar (ispr.), dr.sc. Branko Bauer, dr.sc. Neven Duić, dr.sc. Hrvoje Kozmar (ispr.), dr.sc. Zoran Lulić, dr.sc. Zdravko Schauperl, dr.sc. Jurica Sorić, dr.sc. Mario Šavar, dr.sc. Zdravko Terze.

Izvanredni profesori: dr.sc. Željko Alar, dr.sc. Nikša Dubreta, dr.sc. Milan Kostelac, dr.sc. Danijel Pavković, dr.sc. Krešimir Vučković, dr.sc. Dragan Žeželj (ispr.).

Docenti: dr.sc. Goran Krajačić, dr.sc. Vinko Šimunović (ispr.).

Asistenti - poslijedoktorandi: Tessa Uroić (ispr.).

Studenti poslijediplomskog studija: Tibor Bešenić, Borna Doračić, Hrvoje Dorotić, Matija Sakoman.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Dino Anlar, Dujo Bilić, Petar Gregurić, Stjepan Herceg, Anamarija Kovačević.

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić otvorio je 5. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća i pozdravio sve prisutne.

Prije početka, Dekan je članove Fakultetskog vijeća zamolio za minutu šutnje u čast preminulom dr.sc. Dragutinu Taboršaku, professoru emeritusu.

Nakon održane minute šutnje, Dekan je podijelio potvrdnice Sveučilišta u Zagrebu o imenovanju u redovite profesore: prof. dr. sc. Lovorki Grgec Bermanec, prof. dr.sc. Smiljku Rudanu i prof. dr.sc. Dragutinu Lisjaku. Dekan je čestitao profesorima na imenovanjima u svoje ime i u ime članova Fakultetskog vijeća.

Dekan predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 4. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 15. siječnja 2019. godine, na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje

Fakultetsko vijeće prihvatilo je Zapisnik 4. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 15. siječnja 2019. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

2.
Godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

Prihvaća se godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu, kao u privitku.

2.
Priopćenja
2.1.
Dekana

Dekan je članovima Fakultetskog vijeća priopćio:

 • Programski ugovori između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Sveučilišta u Zagrebu još uvijek nisu potpisani, i nema naznake kada će biti potpisani. Trenutno je u planu isplata manjeg iznosa novca koje bi trebalo pokriti tekuće poslovanje Fakulteta.
 • Dekan je uputio molbu predstojnicima Zavoda da se ažuriraju zapisnici sa sastanaka Zavoda i Katedri na Atlantisu. Naime, od listopada nema niti jednog zapisnika sa sastanaka Zavoda i Katedri, što može izazvati probleme sa sustavom kvalitete. Ovakav sustav je neodrživ, jer svatko mora imati pristup odlukama Zavoda radi osiguravanja transparentnosti.
2.2.
Prodekana

Prof. dr.sc. Joško Parunov, prodekan za znanstvenoistraživački rad i suradnju s gospodarstvom, priopćio je:

 • Odlukom Dekana iz 2018. godine, odgovornost za troškove plaća zaposlenika na projektima snosi voditelj projekta, koji mora osigurati sva sredstva koja su potrebna za pokrivanje plaća zaposlenika. Voditelj projekta mora ispitati koja su to materijalna prava iz ugovora o radu, i ta sredstva treba predvidjeti na projektu, a razliku podmiruje iz overheada. Teret sufinanciranja plaća zaposlenika ne može se prebaciti na Fakultet pošto bi zbog povećanog broja projekata to postalo preveliko opterećenje za Fakultet. Vezano uz ovo pitanje, prof. Jerbić upitao je da li postoji odluka kojom bi se riješila situacija ako plaća zaposlenika poraste tijekom trajanja projekta, a ugovorom o radu je ugovoren fiksni iznos. Da li se u tom slučaju može mijenjati ugovor o radu, jer se takve situacije ne mogu predvidjeti prilikom ugovaranja? Prema rješenjima drugih Fakulteta, plaće zaposlenika ugovaraju se u fiksnim iznosima. Prof. Parunov odgovorio je prof. Jerbiću kako bi se za takve slučajeve unaprijed trebala rezervirati sredstva iz overheada. Tajnik Fakulteta, Ivan Petrošević, napomenuo je kako je praksa drugih fakulteta koju je spomenuo prof. Jerbić, pravno neispravna, pošto su zaposlenici na projektima, bez obzira na izvor sredstava iz kojih se financira plaća, javni službenici kojima je poslodavac Fakultet kao javna ustanova, i na njih se mora primjenjivati i povećanje osnovice od 3% kao i sva druga davanja. Fiksiranje plaća zaposlenika nije pravno utemeljena praksa.  Dekan je prof. Jerbiću potvrdio kako Uprava Fakulteta zna za ovaj problem, te kako će se pronaći rješenje kojim će se rješavati ovakve situacije.
 • Puštena je u rad Baza projekata na internet adresi projekti.fsb.hr, koja će biti višestruko korisna jer se na jednom mjestu nalaze svi projekti koji se prijavljuju na Fakultetu. Projekti će se moći pretraživati i izrađivati statistika. Pošto je za većinu projekata potrebna suglasnost Dekana, putem ove Baze projekti će se moći prijaviti i prije samog traženja suglasnosti, te će se u tom slučaju moći sa stručnim službama dogovoriti sve pripremne radnje oko prijave projekata i davanja suglasnosti Dekana. U planu je i omogućiti pristup određenim informacijama "prema van".

  

Prof. dr.sc. Goran Đukić, prodekan za nastavu, priopćio je kako će se od 7. do 12. svibnja 2019. održati STEM Games. Ove godine sudjelovat će oko 150 naših studenata. Shodno tome, početkom semestra poslat će se dopis za izradu plana kolokvija za kolegije prve i druge godine, te će se naznačiti zamolba da se pritom izbjegne period kada je organizirano sportsko natjecanje. Prof. Đukić apelira na profesore da imaju razumijevanja za studente, te da im se eventualno organizira naknadno polaganje kolokvija, kako ne bi trpjeli štetne posljedice.

2.3.
Studenata

Nema priopćenja.

2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktorice CTT-a

Nema priopćenja.

2.
Izbori nastavnika i suradnika
2.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava u veljači 2019. godine

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora:   

 1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu redovitog profesora, prvi izbor, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku.
 2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.
 3. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku.
 4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku.
 5. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za alatne strojeve.
 6. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija, na projektu „Wind and Sea Loads on Energy Structures – WESLO“, s vlastitim financiranjem na određeno vrijeme od 4 godine.
 7. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, na projektima SEADRION (70% radnog vremena) i PELAGOS (30% radnog vremena), s vlastitim financiranjem.
 8. Jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, u Zavodu za kvalitetu. 

  Poništava se Natječaj objavljen dana 23. listopada 2018. godine u javnim glasilima i raspisuje se novi Natječaj za izbor:

 9. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za materijale na Katedri za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina. 
2.2.
Izvješće stručnog povjerenstva o reizboru dr.sc. Nikše Dubrete u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za sociologiju

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da dr.sc. Nikša Dubreta, izvanredni profesor, ispunjava uvjete za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora  za područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za sociologiju,
(glasačko povjerenstvo: izv. prof. dr.sc. Andrej Jokić,  izv. prof. dr.sc.  Jerolim Andrić i izv. prof. dr.sc. Igor Karšaj,
rezultati glasovanja: od ukupno 65 glasova, 64 "za" i 1 "suzdržan").

2.3.
Izbor Ivana Čeha, mag. inf. et math., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo na projektu "Timska adaptibilnost u razvoju inovativnih proizvoda - TAIDE", u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Ivan Čeh, mag. inf. et math., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, na projektu „Timska adaptabilnost u razvoju inovativnih proizvoda (TAIDE)“, s financiranjem iz sredstava HRZZ-a kroz program „Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 4 godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda.

2.4.
Izbor Ivana Župančića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo na projektima NERO i CRTA, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Ivan Župančić, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, vezano uz projekte „Neurokirurški robot – NERO“ i „Centar za robotiku – CRTA“, s financiranjem iz sredstava HRZZ-a kroz program „Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 4 godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava.

2.5.
Izbor Danijela Zadraveca, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za tehničku termodinamiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Danijel Zadravec, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za tehničku termodinamiku.

2.6.
Izbor Irme Kremer, mag. ing. oecoing., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo na projektu "Napredni nositelji energije u oporabi plastičnog otpada - NEOPLAST", u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku: 

Irma Kremer, mag. ing. oecong., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, na projektu „Napredni nositelji energije u oporabi plastičnog otpada (NEOPLAST)“, s financiranjem iz sredstava HRZZ-a kroz program „Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 4 godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku. 

2.7.
Izbor Marka Kasala, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika na projektu "Numerički efikasni računalni algoritmi za ugradbene multifizikalne sustave u vektorskim prostorima i na mnogostrukostima", u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo na Katedri za dinamiku letjelica

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku: 

Marko Kasalo, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, na projektu „Numerički efikasni računalni algoritmi za ugradbene multi-fizikalne sustave u vektorskim prostorima i na mnogostrukostima“, s financiranjem iz sredstava HRZZ-a kroz program „Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 4 godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo na Katedri za dinamiku letjelica.

2.8.
Izbor Dominika Brezetića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika na projektu "Napredna simulacija samoobnavljajućih kompozita", u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo na Katedri za zrakoplovne konstrukcije

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Dominik Brezetić, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, na projektu „Napredna simulacija samoobnavljajućih kompozita“, s financiranjem iz sredstava HRZZ-a kroz program „Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba doktora znanosti“ na određeno vrijeme od 4 godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo na Katedri za zrakoplovne konstrukcije

2.9.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Nevena Hadžića, u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Neven Hadžić, docent, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja.

2.10.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Branke Bužančić Primorac, poslijedoktorandice, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Branka Bužančić Primorac, poslijedoktorandica, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja.

2.11.
Molba Sveučilišta u Zagrebu za imenovanje stručnog povjerenstva i davanje stručnog mišljenja o uvjetima koje ispunjava pristupnik Miroslav Kuhar, dipl. ing., u postupku izbora u naslovno nastavno zvanje predavača, u području tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na preddiplomskim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje. Prijedlog stručnog povjerenstva: 1. Prof. dr. sc. Nenad Bojčetić 2. Doc. dr. sc. Goran Šagi 3. Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet Slavonski Brod

Fakultetsko vijeće prihvaća molbu Sveučilišta u Zagrebu, donosi odluku:

Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja da li pristupnik brigadir Miroslav Kuhar, dipl. ing., ispunjava uvjete za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje na Sveučilištu u Zagrebu, u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Nenad Bojčetić
 2. doc. dr.sc. Goran Šagi
 3. prof. dr.sc. Ivan Samardžić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet Slavonski Brod
3.
Ustrojstvo
3.1.
Prijedlog izmjene Odluke o osnivanju stručnih i savjetodavnih radnih tijela Fakultetskog vijeća i dekana od 18. rujna 2018. godine

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

Prihvaća se ispravak Odluke o osnivanju stručnih i savjetodavnih radnih tijela Fakultetskog vijeća i dekana, od 18. rujna 2018. godine, kako slijedi: 

U Stegovni sud za student umjesto prof. dr.sc. Vere Rede dodaje se izv. prof. dr.sc. Irena Žmak. 

Stegovni sud za studente u novom sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Vesna Alar – predsjednica (zamjenik doc. dr.sc. Tomislav Jarak)
 2. izv. prof. dr.sc. Irena Žmak (zamjenik doc. dr.sc. Saša Mudrinić)
 3. doc. dr.sc. Nenad Ferdelji (zamjenik doc. dr.sc. Vinko Šimunović)
 4. predstavnik studenata (zamjenik predstavnik studenata)
 5. predstavnik studenata (zamjenik predstavnik studenata)
3.2.
Odluka o raspisivanju izbora za Studenski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studenske zborove sastavnica

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku, kao u privitku.

3.
Doktorati
3.1.
Prijava teme doktorskog rada Brune Židova, mag. ing. mech. u okviru poslijediplomskog doktorskog studija

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Brune Židova, mag. ing. mech., pod naslovom: Razvoj novih samoobnovljivih kompozitnih premaza s inhibitorima korozije iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Vesna Alar - predsjednica povjerenstva
 2. doc. dr.sc. Ivan Stojanović - studijski savjetnik
 3. prof.  dr.sc. Sanja Martinez, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije - član
3.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada
3.2.1.
Juraj Benić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Jurja Benića, mag. ing. mech.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom Upravljanje izravno pogonjenih elektrohidrauličkih sustava, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Jurja Benića, mag. ing. mech..

3.2.2.
Robert Keser, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Roberta Kesera, mag. ing. mech.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom Numeričko modeliranje višekomponentnih gustih sprejeva / Numerical modelling of multi-component dense sprays, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Roberta Kesera, mag. ing. mech.

3.2.3.
Matija Krznar, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Matije Krznara, mag. ing. mech.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Modeliranje i regulacija hibridnih pogonskih sustava više-rotorskih bespilotnih letjelica / Modelling and control of hybrid propulsion systems for multirotor unmanned aerial vehicles, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Matije Krznara, mag. ing. mech.

3.2.4.
Jure Soldo, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Jure Solde, mag. ing. mech.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom Modeliranje i optimalno upravljanje utičnim hibridnim električnim vozilom paralelne konfiguracije,  iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Jure Solde, mag. ing. mech.

3.2.5.
Jakov Topić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Jakova Topića, mag. ing. mech.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom Modeliranje voznih ciklusa uključujući vremenski promjenjive značajke nagiba ceste, mase vozila i zagušenja prometa,  iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Jakova Topića, mag. ing. mech.

3.3.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada mr.sc. Gorana Pejića, dipl. ing.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada mr.sc. Gorana Pejića, dipl. ing. strojarstva, pod naslovom: Model za brzo predviđanje emisija iz cestovnoga transporta. 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. doc. dr.sc. Goran Šagi – predsjednik povjerenstva
 2. doc. dr.sc. Petar Ilinčić – član
 3. izv. prof. dr.sc. Anita Domitrović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti – član 
3.4.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada Tihomira Tomića, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Tihomira Tomića, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 27. veljače 2019. godine u 11,00 sati u Maloj vijećnici, Ivana Lučića 5/I kat, južna zgrada.

3.5.
Godišnji izvještaj AZVO-u za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se Izvješće o ostvarenim rezultatima Akcijskog plana za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, kao u privitku.

3.6.
Natječaji za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se Natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski doktorski studij u akademskoj godini 2019./2020., iz znanstvenih polja Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, kako slijedi: 

Studij traje šest semestara. 

Smjerovi studija jesu:

-            BRODOGRADNJA I POMORSKA TEHNIKA

-            INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT

-            INŽENJERSTVO MATERIJALA

-            MEHATRONIKA I ROBOTIKA

-            METALURŠKO INŽENJERSTVO

-            NAPREDNE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

-            NUMERIČKA MEHANIKA

-            PROCESNO-ENERGETSKI SMJER

-            TEORIJA KONSTRUKCIJA

-            ZNANSTVENO MJERITELJSTVO U STROJARSTVU

-            ZRAKOPLOVNO INŽENJERSTVO 

Uvjeti upisa:                    

 Poslijediplomski doktorski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući sveučilišni diplomski studij iz područja tehničkih znanosti, s  prosječnom ocjenom  preddiplomskog i diplomskog studija vrlo  dobar ili više i postigla ukupno 300 ECTS bodova odnosno ekvivalentnom ocjenom iz drugih sustava ocjenjivanja.

U okolnostima od posebnog interesa za Fakultet može se razmatrati prihvaćanje i kandidata koji u potpunosti ne zadovoljavaju uvjete. Posebni interesi su mogući kada potencijalni mentor obrazloži potrebu za istraživačkim radom određene osobe, te predoči plan financiranja u potpunosti pokriven sredstvima iz projekata, uključivo i stipendije.

Upis se može odobriti i osobama koje su završile sveučilišni diplomski studij iz drugih znanstvenih područja uz možebitno propisivanje razlikovnih predmeta.

Ukoliko kandidat još nije diplomirao, a planira diplomirati tijekom prosinca 2019. godine, umjesto preslike diplome može dostaviti izjavu da će diplomirati tijekom prosinca 2019. godine.

Pristupnik mora poznavati engleski jezik što će biti provjereno kod razgovora s upisnim povjerenstvom. 

Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani. 

PRIJAVI NA NATJEČAJ TREBA PRILOŽITI:

Ispunjeni obrazac za pristupnike na hrvatskom ili engleskom jeziku koji treba sadržavati:

-   prijedlog područja istraživanja i smjera doktorskog studija

-   eventualni prijedlog potencijalnog mentora

-   životopis

-   popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova

-   pismenu izjavu o podmirenju troškova studiranja

-   presliku diplome na hrvatskom ili engleskom jeziku

-   presliku uvjerenja o položenim ispitima sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog

    studija (diploma supplement)

-   domovnicu ili rodni list

-   izjavu da će diplomirati tijekom prosinca 2019. godine (oni koji će naknadno diplomirati).

Troškovi poslijediplomskog sveučilišnog studija iznose 10.000,00 kuna po semestru.

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2019. godine.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Izabrani pristupnici dužni su dostaviti potrebnu dokumentaciju za upis u Referadu za poslijediplomske studije Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Potrebne informacije mogu se dobiti na tel. 01/6168-500, e-mail: doktorski@fsb.hr, odnosno pronaći na mrežnoj stranici Fakulteta: http://doktorski.fsb.hr

3.
Nastava
3.1.
Prijedlog vanjskih suradnika za ljetni semestar ak. god. 2018./2019.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

Prihvaća se povjera dijela nastave vanjskim suradnicima na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, u ljetnom semestru za ak. god. 2018./2019., kao u privitku.

3.2.
Prijedlog upisnih kvota preddiplomskih studja u ak.god. 2019./2020., s kriterijima upisa

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:            

1.   Odobrava se prijedlog upisnih kvota za upis u 1. godinu preddiplomskih studija strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva u ak. god. 2019./2020.:

 

Preddiplomski studij

Ukupna upisna kvota

Strojarstvo

435

Brodogradnja

 45

Zrakoplovstvo

 30

Ukupno

                      510

 

Uvjeti za upis u 1. godinu preddiplomskih studija, u akademskoj godini 2019./2020., ostaju također kao i prethodne godine, odnosno:

Sustav bodovanja:

a)   Temeljem uspjeha u srednjoj školi                                       do 400 bodova    

b)   Temeljem položenih ispita na državnoj maturi

Matematika (viša razina)                                            do 400 bodova
             Fizika ili Kemija*                                                          do 150 bodova 

* Nije uvjet za upis na studij, no ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.  Ako je kandidat položio oba predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojeg je kandidat ostvario bolji uspjeh.

c)   Temeljem provjera posebnih sposobnosti                                               nema bodova
d)   Temeljem dodatnih postignuća učenika**
Po 5 dodatnih bodova za svaku ocjenu izvrstan iz predmeta:

Matematika, Fizika i Kemija u svakom razredu srednje škole                            do 40 bodova 

Po 5 dodatnih bodova za ostvareni plasman od 1. do 3. Mjesta na državnim natjecanjima u tehničkom području strojarstva i brodogradnje pod pokroviteljstvom ASO/MZOS (tehnička   mehanika, strojarske konstrukcije, CAD dizajniranje računalom)      
                                                                                                                                       do 20 bodova 

**  Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 50.

IZRAVAN UPIS (1000 bodova):
Osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija.
Sudjelovanje na međunarodnim olimpijadama iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija.
Jedno upisno mjesto za najuspješnijeg između predloženih pristupnika – učenika iz srednjoškolskih inovatorskih udruga ili klubova.
Pravo upisa nema kandidat koji studira ili je studirao na studijskom programu strojarstva, brodogradnje ili zrakoplovstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

2.  Odobrava se prijedlog kvote i uvjeta za upis u 1. godinu preddiplomskih studija za Hrvate izvan RH, u ak. god. 2019./2020., kako slijedi:

1.      Kvota: 5 studenata

2.      Sustav bodovanja:

a)      Temeljem uspjeha u srednjoj školi  -  do 400 bodova

b)      Temeljem dodatnih postignuća učenika:

-     po 5 dodatnih bodova za svaku ocjenu izvrstan iz predmeta: Matematika, Fizika i Kemiju u svakom razredu srednje škole  -  do 60 bodova

IZRAVAN UPIS (460 bodova):

-          Osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija

-          Sudjelovanje na međunarodnim olimpijadama iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija.

3.3.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Miri Hegediću, poslijedoktorandu u Zavodu za industrijsko inženjerstvo u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. 

Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za industrijsko inženjerstvo, donosi odluku:

Dr.sc.   Miri Hegediću, poslijedoktorandu, odobrava se povjera održavanja dijela nastave, kako slijedi:

 

Nositelj

ISVU

Naziv kolegija

Sem.

Satnica

Sati povjere

predavanja

Štefanić, N.

18912

Menadžment ljudskih potencijala

Dipl./

 1. sem.

2+2

10

 

Štefanić, N.

34186

Upravljanje znanjem i promjenama

Preddipl./

  4 sem.

2+1

10

Štefanić, N.

15985

 

 

33970

18913

Osnove menadžmenta

 

Poslovni sustavi i menadžment

Preddipl./

 4. sem.

 

Dipl./ 1. i 3. sem.

2+1

 

 

2+1

 

10

 


Štefanić, N.,

Đukić G.

 

18526

Operacija istraživanja I

Dipl./ 1. sem.

3+3

10

3.4.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Jasni Leder Horina, poslijedoktorandici u Zavodu za tehničku mehaniku u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. 

Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za tehničku mehaniku, donosi odluku:

Dr.sc. Jasni Leder Horina, poslijedoktorandici, odobrava se povjera održavanja dijela nastave u ak. god. 2018./2019., iz kolegija:

 • Dizajn za starije i invalide (18745) (3. semestar diplomskog studija strojarstva, Konstrukcijski smjer, usmjerenje Dizajn medicinskih konstrukcija) - 10 sati predavanja. 
3.5.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Maji Zebić Avdičević, poslijedoktorandici u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Dr.sc.   Maji Zebić Avdičević, poslijedoktorandici, odobrava se povjera održavanja dijela nastave u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019., kako slijedi: 

Nositelj

ISVU

Naziv kolegija

Sem.

Satnica

Sati povjere (norma sati)

Studij

Dobrović, S. Juretić, H.,

Ljubas, D.

19566

Ekološka zaštita E

Diplomski

1. sem.

 

3+1

15

(30)

Strojarstvo, Smjer: Procesno-energetski

Usmjerenje: Energetika

Dobrović, S. Juretić, H.,

Ljubas, D.

19567

Ekološka zaštita

Diplomski

3. sem.

 

2+1

10

(20)

Strojarstvo, Smjer: Procesno-energetski

Usmjerenje: Termotehnika i procesna tehnika

3.6.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektonskog fakulteta (Studij dizajna) za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave našim profesorima, prof. dr.sc. Tanji Jurčević Lulić, izv. prof. dr.sc. Tatjani Haramina i prof. dr.sc. Mladenu Šerceru

Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta u Zagrebu, Arhitekonskog fakulteta (Studij dizajna), donosi odluku:

 1. Prof. dr.sc. Tanji Jurčević Lulić, odobrava se sudjelovanje u nastavi na Sveučilištu u Zagrebu, Arhitektonskom fakultetu - Studiju dizajna, iz kolegija „Strojarske konstrukcije“, (2+1), na preddiplomskom studiju u ljetnom semestru (4. sem.)  u ak. god. 2018./2019.
 2. Izv. prof. dr.sc. Tatjani Haramini, odobrava se sudjelovanje u nastavi na Sveučilištu u Zagrebu, Arhitektonskom fakultetu - Studiju dizajna, iz kolegija „Konstrukcije proizvoda iz plastike“, (1+1) na preddiplomskom studiju u ljetnom semestru (6. sem.) u ak. god. 2018./2019.
 3. Prof. dr.sc. Mladenu Šerceru, odobrava se sudjelovanje u nastavi na Sveučilištu u Zagrebu, Arhitektonskom fakultetu - Studiju dizajna, iz kolegija „Suvremene tehnologije materijala“, (1+2) na diplomskom studiju u ljetnom semestru (2. sem.) u ak. god. 2018./2019.

4.
Službena putovanja i međunarodne konferencije
4.1.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog boravka prof. dr.sc. Hrvoju Jasaku u Južnoj Koreji

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Prof. dr.sc. Hrvoju Jasaku, u Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, odobrava se službeni boravak u Južnu Koreju, u vremenu od 25. veljače - 04. ožujka 2019. godine, u trajanju od 6 radnih dana (ukupno trajanje 9 dana), radi provođenja slijedećih aktivnosti: 

 • Pred-prijavni sastanak za project KETEP, Pohang university of Technoiogy, Pohang, Južna Koreja;
 • Pozivno predavanje i seminar, CFD at the Korea Society for Computational Fluids Engineering, Daejeon, Južna Koreja
 • Sastanak i dogovor o suradnji, Samsung Heavy lnudstry. Daeieon, Južna Koreja
 • Projektni sastanak i dogovor o daljnjoj suradnji, Hyundai Heavy lndustry, Seoul. Južna Koreja. 

Troškovi puta i boravka financirat će se iz projekta NUMAP-FOAM i projekta 05305 Gostujući znanstvenici.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

4.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja u sklopu Erasmus+ mobilnosti, u Maroko

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

4.2.1.
prof. dr.sc. Neven Duić

Prof. dr.sc. Nevenu Duiću u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni boravak u Maroko na University Mohammed the first Oujda, radi Erasmus+mobilnost, u vremenu od 18. veljače do 03. ožujka 2019. godine. 
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

4.2.2.
doc. dr.sc. Goran Krajačić

Doc. dr.sc. Goranu Krajačiću u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni boravak u Maroko na University Mohammed the first Oujda, radi Erasmus+mobilnost, u vremenu od 18. do 26. veljače 2019. godine.  
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

4.3.
Molba Zavoda za motore i transportna sredstva za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Zoranu Luliću, u sklopu Erasmus+ mobilnosti, u Maroko

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za motore i transportna sredstva, donosi odluku:

Prof. dr.sc. Zoranu Luliću u Zavodu za motore i transportna sredstva, odobrava se službeni boravak u Maroko na Université Mohammed Premier, Oujda, radi Erasmus+mobilnost, u vremenu od 18. do 26. veljače 2019. godine. 
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

4.4.
Molba Zavoda za tehnologiju za odobrenje službenog putovanja u Leoben, Austrija, za usavršavanje u sklopu projekta H2020

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za tehnologiju, donosi odluku:

4.4.1.
doc. dr.sc. Ana Pilipović

Doc. dr.sc. Ani Pilipović u Zavodu za tehnologiju na Katedri za preradu polimera,  odobrava se službeni boravak na Montanuniversität (MUL) Leoben, Austrija, radi usavršavanja u sklopu projekta H2020 INEX-ADAM, u vremenu od 10. ožujka do 05. travnja 2019. godine.
Nakon povratka imenovana je obvezna podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

4.4.2.
Robert Surma, asistent

Robertu Surmi, asistentu, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za preradu polimera,  odobrava se službeni boravak na Montanuniversität (MUL) Leoben, Austrija, radi usavršavanja u sklopu projekta H2020 INEX-ADAM, u vremenu od 10. ožujka do 05. travnja 2019. godine.  
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

4.5.
Izvješće asistenta Tibora Bešenića, mag. ing. mech., o znanstvenom boravku u Kini

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće asistenta Tibora Bešenića, mag. ing. mech., o znanstvenom boravku u Kini.

5.
Nagrade
5.1.
Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj

U povodu natječaja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za dodjelu nagrada za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj, autorima čija djela su doprinos od izuzetnog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku

5.1.1.
Predloženica doc. dr.sc. Ankica Kovač

O navedenom prijedlogu  Fakultetsko vijeće se izjasnilo tajnim glasovanjem.

Glasačko povjerenstvo u sastavu: prof. dr.sc. Biserka Runje, prof. dr.sc. Željko Šitum i prof. dr.sc. Damir Dović, nakon izbrojenih glasova dostavili su Dekanu sljedeće rezultate glasovanja: "za" 46, "protiv" 8 i 6 "suzdržanih" od ukupno 60 glasova.

Na temelju rezultata glasovanja članova Fakultetskog vijeća predlaže se za dodjelu nagrade za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj, autorima čija djela su doprinos od izuzetnog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku, za područje tehničkih znanosti:

 • doc. dr. sc. Ankica Kovač,

za razvoj dizajna punionice za vodik, originalni inovativni izgled punionice registriran je kao žig pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, a na međunarodnoj razini zaštićen je kao intelektualno vlasništvo i za znanstveni članak „Design of a solar hydrogen refuelling station following the development of the first Croatian fuel cell powered bicycle to boost hydrogen urban mobility“. 

5.2.
Državna nagrada za znanost za 2018. godinu za značajno znanstveno dostignuće

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost, raspisao je Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu Državnih nagrada za znanost za 2018. godinu.

5.2.1.
Predloženik prof. dr.sc. Hrvoje Jasak

O navedenom prijedlogu  Fakultetsko vijeće se izjasnilo tajnim glasovanjem. 

Glasačko povjerenstvo u sastavu: prof. dr.sc. Biserka Runje, prof. dr.sc. Željko Šitum i prof. dr.sc. Damir Dović, nakon izbrojenih glasova dostavili su Dekanu sljedeće rezultate glasovanja:

 • prof. dr. sc. Hrvoje Jasak: "za" 52, "protiv" 4 i 5 "suzdržanih" od ukupno 61 glasa

Na temelju rezultata glasovanja članova Fakultetskog vijeća, prihvaćen je prijedlog za podnošenje poticaja za dodjelu Državnih nagrada za znanost za 2016. godinu koji se  upućuje u daljnju proceduru. 

5.3.
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske - prijedlog novih suradnika

U povodu Javnog poziva za predlaganje novih suradnika, počasnih i međunarodnih članova Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

5.3.1.
Predloženik prof. dr.sc. Božidar Matijević

O navedenom prijedlogu  Fakultetsko vijeće se izjasnilo tajnim glasovanjem. 

Glasačko povjerenstvo u sastavu: prof. dr.sc. Biserka Runje, prof. dr.sc. Željko Šitum i prof. dr.sc. Damir Dović, nakon izbrojenih glasova dostavili su Dekanu sljedeće rezultate glasovanja:

 • prof. dr. sc. Božidar Matijević: "za" 54, "protiv" 2 i 5 "suzdržanih" od ukupno 61 glasa

Na temelju rezultata glasovanja članova Fakultetskog vijeća, prihvaćen je prijedlog za člana suradnika u Odjelu strojarstva i brodogradnje, koji se upućuju u daljnju proceduru.

6.
Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

6.
Znanstveni novaci
6.1.
Izvješće povjerenstva o ocjeni rada znanstvenog novaka dr.sc. Maria Hrgetića, poslijedoktoranda, u proteklom razdoblju

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće povjerenstva o ocjeni rada znanstvenog novaka dr.sc. Maria Hrgetića, poslijedoktoranda, u proteklom razdoblju.
Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 13:40 sati.Zapisničarka                                                                 D e k a n


Matea Klanac, tajnica upravljanja                              Prof. dr.sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102