Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/19-3/1
Broj: 251-66-1700-19-3

Zagreb, 21. ožujka 2019.


Predmet: Poziv na 6. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 6. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2018./2019., koja će se održati u utorak,


26. ožujka 2019. godine u 12,00 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5, 


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 5. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. veljače 2019. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktorice CTT
2.
Izbori nastavnika
2.1.
Raspis natječaja za izbor nastavnika i suradnika
2.2.
Izbor dr.sc. Mire Hegedića, poslijedoktoranda, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom
2.3.
Izbor dr.sc. Maria Hrgetića, poslijedoktoranda, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku
2.4.
Izbor dr.sc. Tihomira Tomića u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo na projektu "Napredni nositelji energije u oporabi plastičnog otpada NEOPLAST" u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku
2.5.
Izbor Tonija Škugora, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo na projektu "Eksperimentalna platforma za simulaciju endovaskularnog liječenja intrakranijskih aneurizmi" u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću
2.6.
Izbor Ane Lovrak, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na projektima ECO-NautiNET, ENERCOAST i PentaHelix u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku
2.7.
Izbor Borne Doračića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na projektima CoolHeating i ECO-NautiNET, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku
2.8.
Izbor Hrvoja Dorotića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na projektima PLANHEAT i ECO-NautiNET, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku
2.9.
Izbor Mateja Paranosa, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo na projektu "Istraživanje utjecaja magnetskog i optičkog polja na učinkovitost proizvodnje vodika elektrolizom vode korištenjem elektroda od Ni pjene" u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku
2.10.
Izbor Ree Veseli, mag. appl. chem., u stručno zvanje i radno mjesto stručne suradnice u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju
2.11.
Izvješće stručnog povjerenstva o reizboru dr.sc. Ivana Ćatipovića u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za osnivanje plovnih objekata i morsku tehniku
2.12.
Izvješće stručnog povjerenstva o reizboru dr.sc. Aleksandra Sušića u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za biomehaniku i ergonomiju
2.13.
Izvješće stručnog povjerenstva o izboru Miroslava Kuhara, dipl. ing., u naslovno nastavno zvanje predavača za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje
2.14.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Ivana Ćatipovića, u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja
2.15.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Pere Prebega, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja
2.16.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Petra Piljeka, poslijedoktoranda, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo
2.
Ustrojstvo
2.1.
Pokretanje postupka recenziranja djela sveučilišne nastavne literature
2.1.1.
Udžbenik "Prenosila i dizala" (1. i 2. dio)
2.
Nastava
2.1.
Prijedlog Odluka o uvjetima za prijelaz studenata sa drugih studija ili fakulteta na studijske programe Fakulteta strojarstva i brodogradnje
2.2.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za dodjelu sunositeljstva doc. dr.sc. Tomislavu Lesičaru na kolegijima Nauka o čvrstoći i Osnove mehanike kontinuuma
2.3.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Ivici Ančiću, poslijedoktorandu u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. 
2.4.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Hrvoju Mikulčiću, poslijedoktorandu u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. 
2.5.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Petru Piljeku, poslijedoktorandu u Zavodu za tehnologiju u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. 
2.6.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Lani Virag, poslijedoktorandici u Zavodu za tehničku mehaniku u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. 
2.7.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Mihi Klaiću, poslijedoktorandu u Zavodu za tehnologiju u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. 
2.8.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Amaliji Horvatić Novak, poslijedoktorandici u Zavodu za kvalitetu u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. 
2.9.
Molba Sveučilišta Sjever, Odjela za strojarstvo, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Zdravku Schauperlu
2.10.
Prijedlog izmjena i dopuna studijskih programa
2.11.
Prijedlog liste kolegija s izvođenjem na engleskom jeziku u ak.god. 2019./2020.
2.
Službena putovanja
2.1.
Molba Zavoda za zrakoplovno inženjerstvo za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Ivici Smojveru u Indiju
2.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, poslijedoktorandu, u SAD
2.3.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, poslijedoktorandu, u Kinu
2.4.
Molba Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava za odobrenje znanstvenog boravka asistentu Ivanu Cvoku, mag. ing. mech., u istraživačkom centru tvrtke Ford Motor u Michiganu, SAD
2.5.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje znanstvenog usavršavanja asistentu Filipu Juriću, mag. ing. mech., u Portugalu
2.6.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobravanje znanstvenog usavršavanja u Rumunjskoj stručnim suradnicama na projektu
2.6.1.
Ani Lovrak, mag. ing. mech.
2.6.2.
Teni Maruševac, mag. ing. mech.
2.7.
Molba Zavoda za zrakoplovno inženjerstvo za potporu organizaciji međunarodne konferencije ICSID 2019 i ljetne škole
2.8.
Izvješće prof. dr.sc. Maria Štorge o službenom boravku u Švedskoj
2.9.
Izvješće doc. dr.sc. Nikole Vladimira o službenom boravku u Južnoj Koreji
2.10.
Izvješće doc. dr.sc. Zvonimira Tomičevića o službenom boravku u Francuskoj
2.11.
Izvješće dr.sc. Hrvoja Mikulčića, poslijedoktoranda, o službenom boravku u Kini
2.12.
Izvješće Viktorije Dobravec, mag. ing. mech., stručne suradnice na projektu, o znanstvenom boravku u Austriji
2.
Razno
2.
Doktorati
2.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada
2.1.1.
Mihael Cindori, mag. ing. mech.
2.1.2.
Petar Filipović, mag. ing. mech.
2.1.3.
Borjan Ranilović, mag. ing. mech.
2.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada
2.2.1.
Ivan Čular, mag. ing. mech.
2.2.2.
Nikola Horvat, mag. ing. mech.
2.2.3.
Davor Kolar, mag. ing. mech.
2.2.4.
Milan Vukšić, mag. ing. cheming.
2.3.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada
2.3.1.
Luka Boban, mag. ing. mech.
2.3.2.
Ante Marušić, mag. ing. mech.
2.4.
Akcijski plan za unapređenje kvalitete poslijediplomskog doktorskog sveučilišnog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, za razdoblje od 2018. do 2022. godine
2.5.
Izvješće o upisima u poslijediplomske studije u ak. godini 2018./2019.
2.
Izvješće o radu dekana i prodekana za ak. godinu 2017./2018.
2.
Predstavljanje infrastrukturnih projekata u prijavi
2.1.
Projekt "Centar izvrsnosti za napredne proizvodne sustave" (voditelj prof. dr.sc. Mladen Šercer)
2.2.
Projekt "Izrada projektne dokumentacije za osnivanje centra za napredne materijale i prevlake" (voditelj projekta prof. dr.sc. Zdravko Schauperl)
2.3.
Laboratorij za emisije i energetsku učinkovitost vozila“ (voditelj prof. dr.sc. Zoran Lulić)
2.4.
„Infrastrukturno jačanje IRI kapaciteta u području energetike i transporta“ (voditelj prof. dr.sc. Neven Duić)Molimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.

D  e  k  a  n


          Prof. dr.sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102