Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/19-3/1
Broj: 251-66-1700-19-4
Zagreb, 18. travnja 2019.


Predmet: Poziv na 7. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 7. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2018./2019., koja će se održati u utorak,


23. travnja 2019. godine u 12,00 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5, 


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 6. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 26. ožujka 2019. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje
2.
Izbor nastavnika i suradnika
2.1.
Raspis natječaja za izbor nastavnika i suradnika
2.2.
Izbor dr.sc. Danijela Šestana, poslijedoktoranda, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku
2.3.
Izbor Andree Gadžića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za alatne strojeve
2.4.
Izbor Ivana Matasa, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku
2.5.
Izbor Roberta Bedoića, mag. ing. cheming. i Antuna Pfeifera, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenata, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na projektima ECO-NautiNET i ENERCOAST, s vlastitim financiranjem, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku
2.6.
Izbor Tamare Krajna dipl. bibl., u suradničko zvanje naslovne asistentice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Zavodu za kvalitetu
2.7.
Stručno mišljenje u postupku izbora izv. prof. dr.sc. Ivice Garašića, u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva u Zavodu za materijale
2.8.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Tihomira Mihalića, Veleučilište u Karlovcu, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva na Veleučilištu u Karlovcu
2.9.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Mirka Jakopčića, višeg znanstvenog suradnika, u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva
2.10.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Hrvoja Cajnera, u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva u Zavodu za industrijsko inženjerstvo
2.11.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Nataše Tošanović, poslijedoktorandice, u znanstveno zvanje znanstvena suradnica iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva u Zavodu za industrijsko inženjerstvo
2.
Službena putovanja
2.1.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za odobravanje službenog boravka izv. prof. dr.sc. Vedranu Slapničaru u Bandung Institute of Technology, Indonezija
2.2.
Molba Zavoda za motore i transportna sredstva za odobrenje znanstvenog usavršavanja doc. dr.sc. Rudolfa Tomića u Welsu, Austrija
2.3.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za odobravanje službenog boravka dr.sc. Mariji Smoljkić, poslijedoktorandici, na Tehničkom sveučilištu Graz u Austriji
2.4.
Izvješće prof. dr.sc. Ivice Smojvera o službenom putovanju u Indiji
2.5.
Molba voditelja Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda u Zavodu za konstruiranje, prof. dr.sc. Maria Štorge, za odobrenje sudjelovanja u radu 21st Summer School of Engineering Design Research
2.
Ustrojstvo
2.1.
Pokretanje postupka recenziranja djela sveučilišne nastavne literature "Tehnologija brodogradnje III" (doc. dr.sc. Neven Hadžić)
2.2.
Molba prof. dr. sc. Maria Šavara za odobrenje korištenja slobodne studijske godine s početkom ak. god. 2019./2020.
2.3.
Molba prof. dr. sc. Lidije Ćurković za odobrenje korištenja slobodne studijske godine s početkom ak. god. 2019./2020.
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktorice CTT
2.
Doktorati
2.1.
Prijava teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
2.1.1.
Denis Kotarski, mag. ing. mech.
2.1.2.
Mr. sc. Zvonko Trzun
2.2.
Ocjena teme doktorskog rada Antuna Pfeifer, mag. ing. mech.
2.3.
Mišljenje mentora/ice o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu doktorske disertacije
2.3.1.
Josip Bašić, mag. ing. nav. arch.
2.3.2.
Andrija Buljac, mag. ing. mech.
2.4.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada
2.4.1.
Luka Boban, mag. ing. mech.
2.4.2.
Ante Marušić, mag. ing. mech.
2.
Nastava
2.1.
Prijedlog postupka osnivanja studija Mehatronike i robotike
2.2.
Manje izmjene i dopune studijskih programa – dopuna
2.3.
Povjera dijela predavanja u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. 
2.3.1.
dr.sc. Filipu Šuligoju, poslijedoktorandu
2.3.2.
dr.sc. Bojanu Šekoranji, poslijedoktorandu
2.3.3.
dr.sc. Marku Švaci, poslijedoktorandu
2.
Ostalo
2.
Znanstveni novaci
2.1.
Izvješće povjerenstva o ocjeni rada znanstvenog novaka dr.sc. Danijela Šestana, poslijedoktoranda, u proteklom razdobljuMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.

D  e  k  a  n


          Prof. dr.sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102