Sjednice fakultetskog vijeća

 Z A P I S N I K 

7. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2018./2019., održane 23. travnja 2019. godine u 12 sati u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5,


PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Dubravko Majetić, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor, dr.sc. Joško Parunov, redoviti profesor.

Redoviti profesori: dr.sc. Vesna Alar, dr.sc. Ivanka Boras, dr.sc. Željko Božić, dr.sc. Damir Ciglar, dr.sc. Nastia Degiuli, dr.sc. Joško Deur, dr.sc. Damir Dović, dr.sc. Neven Duić, dr.sc. Ivo Džijan, dr.sc. Zvonimir Guzović, dr.sc. Zvonko Herold, dr.sc. Bojan Jerbić, dr.sc. Tanja Jurčević Lulić, dr.sc. Josip Kasać, dr.sc. Hrvoje Kozmar, dr.sc. Zoran Kožuh, dr.sc. Zoran Kunica, dr.sc. Darko Landek, dr.sc. Neven Pavković, dr.sc. Joško Petrić, dr.sc. Vera Rede, dr.sc. Biserka Runje, dr.sc. Zdravko Schauperl, dr.sc. Damir Semenski, dr.sc. Vladimir Soldo, dr.sc. Josip Stepanić, dr.sc. Željko Šitum, dr.sc. Zdenko Tonković, dr.sc. Hinko Wolf, dr.sc. Davor Zvizdić. 

Izvanredni profesori: dr.sc. Milan Kostelac, dr.sc. Dragutin Lisjak, dr.sc. Danijel Pavković, dr.sc. Smiljko Rudan, dr.sc. Vedran Slapničar, dr.sc. Krešimir Vučković, dr.sc. Dragan Žeželj.

Docenti: dr.sc. Gorana Baršić, dr.sc. Darko Ivančević, dr.sc. Marko Jokić, dr.sc. Goran Krajačić, dr.sc. Saša Mudrinić, dr.sc. Vinko Šimunović, dr.sc. Milan Vujanović.

Viši predavač: dr.sc. Snježana Kereković.

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: dr.sc. Amalija Horvatić Novak, dr.sc. Marko Švaco, Tessa Uroić.

Studenti poslijediplomskog studija: Tibor Bešenić, Borna Doračić, Hrvoje Dorotić.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Matej Tkalčić.

Direktorica CTT: mr.sc. Nina Antičić.

Predstavnica zaposlenika FSB-a: dr.sc. Jasna Leder Horina.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, dipl. iur., tajnica upravljanja.

ODSUTNI :

Prodekani: dr.sc. Daniel Rolph Schneider, redoviti profesor (ispr.).

Redoviti profesori: dr.sc. Igor Balen (ispr.), dr.sc. Branko Bauer (ispr.), dr.sc. Krešimir Grilec (ispr.), dr.sc. Zoran Lulić, dr.sc. Davor Ljubas, dr.sc. Damir Markučič (ispr.), dr.sc. Božidar Matijević (ispr.), dr.sc. Jurica Sorić (ispr.), dr.sc. Mario Šavar (ispr.), dr.sc. Nedeljko Štefanić, dr.sc. Mario Štorga, dr.sc. Zdravko Terze, dr.sc. Toma Udiljak, dr.sc. Milan Vrdoljak (ispr.). 

Izvanredni profesori: dr.sc. Željko Alar, dr.sc. Jerolim Andrić, dr.sc. Nikša Dubreta, dr.sc. Damir Godec, dr.sc. Andrej Jokić (ispr.), dr.sc. Igor Karšaj (ispr.), dr.sc. Darko Kozarac, dr.sc. Jadranka Mićić Hot (ispr.), dr.sc. Željko Tuković.

Docenti: dr.sc. Petar Ćurković, dr.sc. Tihomir Opetuk (ispr.), dr.sc. Goran Šagi, dr.sc. Stanko Škec, dr.sc. Nikola Vladimir (ispr.).

Studenti poslijediplomskog studija: Matija Sakoman.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Dino Anlar, Dujo Bilić, Petar Gregurić, Stjepan Herceg, Anamarija Kovačević.

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić otvorio je 7. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća i pozdravio sve prisutne.

Dekan je uručio odluku o dodjeli počasnog zvanja i titule professor emeritus prof. dr.sc. Dorianu Marjanoviću, koju je donio Senat na svojoj 9. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini 2018./2019., održanoj dana 16. travnja 2019. godine. Professor emeritus dr.sc. Dorian Marjanović prigodnim se riječima obratio članovima Fakultetskog vijeća i zahvalio na ovoj počasti.

Dekan je predložio dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 6. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 26. ožujka 2019. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje

Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno usvajaju Zapisnik 6. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 26. ožujka 2019. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje. 

2.
Izbor nastavnika i suradnika
2.1.
Raspis natječaja za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora:   

 1. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.
 2. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku.
 3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za motore i vozila.
 4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, na projektima PELAGOS i ENERCOAST, sa vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme do 31. srpnja 2019. godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.
 5. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, na projektu INSULAE, sa vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme do 31. ožujka 2023. godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.

2.2.
Izbor dr.sc. Danijela Šestana, poslijedoktoranda, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da dr.sc. Danijel Šestan, poslijedoktorand, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku,
(glasačko povjerenstvo: izv. prof. dr.sc.  Vedran Slapničar,  izv. prof. dr.sc. Dragan Žeželj i doc. dr.sc. Marko Jokić,
rezultati glasovanja: od ukupno 53 glasa, 53 "za").

2.3.
Izbor Andree Gadžića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za alatne strojeve

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku: 

Andrea Gadžić, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehnologiju na Katedri za alatne strojeve.

2.4.
Izbor Ivana Matasa, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku: 

Ivan Matas, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku.

2.5.
Izbor Roberta Bedoića, mag. ing. cheming. i Antuna Pfeifera, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenata, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na projektima ECO-NautiNET i ENERCOAST, s vlastitim financiranjem, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluke: 

Robert Bedoić, mag. ing. cheming., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, na projektima ECO-NautiNET „Network's support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic – Ionian Region“ (90%) i ENERCOAST (10%), s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme (do 31. siječnja 2020. godine), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.

Antun Pfeifer, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, na projektima ECO-NautiNET „Network's support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic – Ionian Region“ (90%) i ENERCOAST (10%), s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme (do 31. siječnja 2020. godine), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.

2.6.
Izbor Tamare Krajna dipl. bibl., u suradničko zvanje naslovne asistentice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Zavodu za kvalitetu

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku: 

Dr.sc. Tamara Krajna, dipl. bibl.,  izabire se u suradničko naslovno zvanje asistentice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti u Zavodu za kvalitetu.  

2.7.
Stručno mišljenje u postupku izbora izv. prof. dr.sc. Ivice Garašića, u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva u Zavodu za materijale

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje: 

Dr.sc. Ivica Garašić, izvanredni profesor, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.8.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Tihomira Mihalića, Veleučilište u Karlovcu, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva na Veleučilištu u Karlovcu

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje: 

Dr.sc. Tihomir Mihalić, znanstveni suradnik, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo na Veleučilištu u Karlovcu.

2.9.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Mirka Jakopčića, višeg znanstvenog suradnika, u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva

Fakultetsko vijeće prihvaća očitovanje Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku: 

Prihvaća se očitovanje Stručnog povjerenstva na dopis Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti – polja strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike, u postupku izbora dr.sc. Mirka Jakopčića, naslovnog  izvanrednog profesora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

2.10.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Hrvoja Cajnera, u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva u Zavodu za industrijsko inženjerstvo

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje: 

Dr.sc. Hrvoje Cajner, docent, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

2.11.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Nataše Tošanović, poslijedoktorandice, u znanstveno zvanje znanstvena suradnica iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva u Zavodu za industrijsko inženjerstvo

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje: 

Dr.sc. Nataša Tošanović, poslijedoktorandica, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.
Službena putovanja
2.1.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za odobravanje službenog boravka izv. prof. dr.sc. Vedranu Slapničaru u Bandung Institute of Technology, Indonezija

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku, donosi odluku:

Izv. prof. dr.sc. Vedranu Slapničaru u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku, odobrava se službeni boravak u Republiku Indoneziju na Bandung Institute of Technology, u sklopu Erasmus + mobilnost nastavnog osoblja – nastava, ključna aktivnost 1 (KA107), u vremenu od 10. do 17. svibnja 2019. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

2.2.
Molba Zavoda za motore i transportna sredstva za odobrenje znanstvenog usavršavanja doc. dr.sc. Rudolfa Tomića u Welsu, Austrija

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za motore i transportna sredstva, donosi odluku: 

Doc. dr.sc. Rudolfu Tomiću u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za motore i vozila, odobrava se znanstveni boravak i usavršavanje u BRP – Rotax GmbH & Co KG, Wels, Austrija, na Phoenis projektu (Grant Agreement number – 690925 – Phoenix) u sklopu razmjene istraživača i znanstvenika u vremenu od 13. svibnja - 19. srpnja 2019. godine, te od 19. kolovoza - 25. studenoga 2019. godine.  
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

2.3.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za odobravanje službenog boravka dr.sc. Mariji Smoljkić, poslijedoktorandici, na Tehničkom sveučilištu Graz u Austriji

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za tehničku mehaniku, donosi odluku:

Dr.sc. Mariji Smoljkić, poslijedoktorandici, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću, odobrava se znanstveni boravak na Tehničkom sveučilištu Graz u Austriji, u vremenu od 07. – 19. travnja 2019. godine.
Troškovi puta i boravka financirati će se od Bilateralnog projekta između Ministarstva znanosti i obrazovanje RH i Ministarstva znanosti Austrije. 
Nakon povratka imenovana je  obavezna  podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

2.4.
Izvješće prof. dr.sc. Ivice Smojvera o službenom putovanju u Indiji

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr.sc. Ivice Smojvera o službenom putovanju u Indiji.

2.5.
Molba voditelja Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda u Zavodu za konstruiranje, prof. dr.sc. Maria Štorge, za odobrenje sudjelovanja u radu 21st Summer School of Engineering Design Research

Fakultetstko vijeće na molbu voditelja Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda u Zavodu za konstruiranje, prof. dr.sc. Maria Štorge, donosi odluku:
Odobrava se sudjelovanje u organizaciji i radu ljetne škole o istraživanju u konstruiranju: 21st SUMMER SCHOOL ON ENGINEERING DESIGN RESEARCH, od 26. svibnja – 01. lipnja 2019. godine, Zagreb (Samobor) i 28. srpnja – 03. kolovoza 2019. godine, Baden-Baden, Njemačka.
Svrha je ljetne škole poboljšanje znanstvenog pristupa polaznika koji istražuju fenomene u području teorije konstruiranja i razvoja proizvoda omogućujući im da u skladu sa znanstvenim teorijama utemelje svoja istraživanja, te razvoju sklonost k timskom radu poticanjem rasprave i suradnje.

2.
Ustrojstvo
2.1.
Pokretanje postupka recenziranja djela sveučilišne nastavne literature "Tehnologija brodogradnje III" (doc. dr.sc. Neven Hadžić)

Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za udžbenike i publikaciju, donosi odluku:

Daje se suglasnost za pokretanje postupka recenziranja djela sveučilišne nastavne literature autora:

Neven Hadžić -  TEHNOLOGIJA BRODOGRADNJE III 

Recezenti su: 

 1. izv. prof. dr.sc. Jerolim Andrić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 2. izv. prof. dr.sc. Tin Matulja, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
 3. izv. prof. dr.sc. Vedran Slapničar, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
2.2.
Molba prof. dr. sc. Maria Šavara za odobrenje korištenja slobodne studijske godine s početkom ak. god. 2019./2020.

Fakultetsko vijeće na molbu prof. dr.sc. Maria Šavara, donosi odluku:

Dr.sc. Mariu Šavaru, redovitom profesoru u trajnom zvanju, odobrava se korištenje slobodne studije godine u akademskoj godini 2019./2020.
Za vrijeme korištenja slobodne studijske godine, nastavniku miruje nastavna djelatnost i sve funkcije.
Za vrijeme korištenja slobodne studijske godine, nastavnik ima pravo na osnovnu plaću.

2.3.
Molba prof. dr. sc. Lidije Ćurković za odobrenje korištenja slobodne studijske godine s početkom ak. god. 2019./2020.

Nakon kraće rasprave između prof. dr.sc. Vesne Alar i prof. dr.sc. Darka Landeka, predstojnika Zavoda za materijale, vezane uz dogovor oko održavanja nastave povjerene prof. dr.sc. Lidiji Ćurković na kolegiju u sunositeljstvu s prof. dr.sc. Vesnom Alar, Dekan predlaže da se ova točka skine s dnevnog reda. O toj temi raspravljat će se na jednoj od sljedećih sjednica Fakultetskog vijeća nakon što se postigne dogovor.

Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno donose odluku kako se točka skida s dnevnog reda.

2.
Priopćenja
2.1.
Dekana

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić, priopćio je:

 • Nakon molbe studenata da se riješi problem sljedivosti kolegija Matematike 1 i Matematike 2, postignut je dogovor s Katedrom za matematiku, prema kojem kolegij Matematika I ostaje prethodnik kolegija Matematika II. Za studente koji nisu položili Matematiku I, položena Matematika II putem kontinuirane provjere znanja vrijedi do uključivo drugog zimskog ispitnog roka iduće akademske godine, a ne kao do sada do kraja jesenskoga ispitnog roka tekuće akademske godine u kojoj su položeni kolokviji. Naime, studenti su često bili u situaciji da ne mogu prijaviti i položiti kolegij Matematika 2, unatoč tome što su imali položene kolokvije iz navedenog kolegija. Katedra za matematiku je na molbe studenata ponudila nekoliko rješenja, od kojih je prihvaćeno navedeno, te će se protekom vremena vidjeti da li je riječ o trajnom rješenju.
 • Obzirom na ponavljanje problema vezanih uz pojedine predmete (niska prolaznost na ispitima i sl.), ideja je da se za svaki kolegij zasebno formira radna skupina u sastavu: predmetni nastavnik odnosno netko od nositelja predmeta (predlažu predmetni nastavnici), voditelj katedre ili predstojnik zavoda u čijoj je domeni predmet (predlažu katedra/zavod), predsjednik (ili predstavnik) Povjerenstva za studijske programe, predsjednik (ili predstavnik) Povjerenstva za osiguravanje kvalitete, predstavnik studenata (član jednog od 2 spomenuta povjerenstva ili predstavnik Studentskog zbora) te predstavnik delegiran od Uprave ukoliko postoji potreba da bude zastupljen neki specifičan aspekt koji nije u domeni gore navedenih predstavnika (npr. pravni aspekti). Radna skupina djelovat će u fiksnom sastavu, a prilikom sastavljanja vodit će se računa da ne dolazi do preklapanja funkcija u jednoj osobi. Zadatak radnih skupina jest da se detektiraju problemi na koje ukazuju studenti, te predlaganje mogućih rješenja, a sve u cilju povećanja prolaznosti na ispitima.
 • Dana 16. travnja 2019. godine održana je sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu, na kojoj je donesena Odluka o izdvajanju sastavnica za potrebe Sveučilišta. Povećava se izdvajanje sastavnica sa 17% na 20,5% sredstava iz programskih ugovora. Tim sredstvima financiraju se studentske stipendije, softveri, ostali troškovi koje Sveučilište financira sastavnicama te sam rad Sveučilišta. Programski ugovori sa Sveučilištima još nisu potpisani. 
 • Poslano je očitovanje Rektoru na dopis Ministarstva o nepravilnostima u polaganju ispita predmeta Elementi konstrukcija, kojim se odbacuju sve insinuacije da se na Fakultetu strojarstva i brodogradnje prolasci na ispitima iz kolegija Elementi konstrukcija, i bilo kojih drugih kolegija, plaćaju nastavnicima. Dekan je uputio i zahvalu Studentskom zboru koji se također očitovao tom pitanju, te stao na stranu istine, Fakulteta i samog kolegija, također odbacujući optužbe o takvim radnjama. 

2.2.
Prodekana

Prodekan za znanstvenoistraživački rad i suradnju s gospodarstvom prof. dr.sc. Joško Parunov priopćio je:

 • Dana 11. i 12. travnja održana je 25. međunarodna konferencija Interklima i 14. konferencija o termografiji na Zagrebačkom velesajmu u organizaciji Fakulteta strojarstva i brodogradnje  i Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru. Konferencije su bile posvećene gotovo nula energetskim zgradama. Prodekan zahvaljuje i čestita svima koji su sudjelovali u organizaciji konferencija.
 • Neizvjesna je situacija po pitanju sveučilišnih potpora, pošto zbog već spomenutih programskih ugovora koji nisu potpisani Sveučilište ne doznačuje sredstva za potpore.

Prodekan za nastavu prof. dr.sc. Goran Đukić priopćio je:

U Splitu je od 10. do 12. travnja 2019. godine održan sajam vojne opreme ASDA. Prihvatili smo poziv Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ i priključili se kao partneri koji sudjeluju u vojnim studijima. Na sajmu je sudjelovalo preko 160 izlagača iz preko 30 država i vojnih izaslanstava. Fakultet strojarstva i brodogradnje sudjelovao je sa štandom u organizaciji prof. dr.sc. Milana Vrdoljaka i uz pomoć dvojice studenata, a prezentirani su programi FSB-a te je održana ciljana prezentacija za predstavljanje dosadašnje suradnje Zavoda i Laboratorija u razvoju i proizvodnji vojne opreme. 

2.3.
Studenata

Od 7. do 12. svibnja 2019. održati će se STEM Games u Poreču, na kojima će sudjelovati oko stotinu naših studenata. Predstavnik studenata, Matej Tkalčić, zahvalio se Upravi fakulteta što će iznosom od oko 120 tisuća kuna subvencionirati participaciju naših predstavnika na igrama. Uputio je molbu nastavnicima da imaju razumijevanja za izostanke sa predavanja i održavanje kolokvija u navedenom periodu. 

2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktorice CTT

Nema priopćenja.

2.
Doktorati
2.1.
Prijava teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
2.1.1.
Denis Kotarski, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Denisa Kotarskog, mag. ing. mech., pod naslovom: Modeliranje i robusno upravljanje višerotornim bespilotnim letjelicama s potpuno upravljanim konfiguracijama, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za praćenje, ocjenu i obranu doktorskog rada te predlaže mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme: 

 1. prof. dr.sc. Milan Vrdoljak - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Josip Kasać - mentor
 3. prof. dr.sc. Stjepan Bogdan, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva - član
2.1.2.
Mr. sc. Zvonko Trzun

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada mr.sc. Zvonka Trzuna, dipl. ing. strojarstva, pod naslovom: Utjecaj dinamičke neuravnoteženosti i asimetrije potisne sile na rasipanje padnih točaka nevođenih projektila, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Zdravko Terze - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Milan Vrdoljak - studijski savjetnik
 3. prof. dr.sc. Luka Grubišić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet - član

2.2.
Ocjena teme doktorskog rada Antuna Pfeifer, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Antuna Pfeifera, mag. ing. mech.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Planiranje energetskog sustava u uvjetima povezivanja tržišta primjenom teorije igara  (Planning of the energy system using the game theory in coupled markets), iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Antuna Pfeifera, mag. ing. mech.

2.3.
Mišljenje mentora/ice o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu doktorske disertacije
2.3.1.
Josip Bašić, mag. ing. nav. arch.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Josipa Bašića, mag. ing. nav. arch., pod naslovom: Razvoj numeričkoga modela opterećenja zalijevanja palube spregom mrežnih i bezmrežnih modela strujanja/ Development of numerical model for green water loading by coupling the mesh based flow models with the meshless models. 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. izv. prof. dr.sc. Željko Tuković – predsjednik povjerenstva
 2. naslovni izv. prof. dr.sc. Šime Malenica, Bureau Veritas, Francuska – član
 3. izv. prof. dr.sc. Dario Ban, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje  – član 

2.3.2.
Andrija Buljac, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Andrije Buljca, mag. ing. mech., pod naslovom: Aerodinamička i aeroelastična svojstva visećih i ovješenih mostova s cestovnim vjetrobranima / Aerodynamic and aeroelastic characteristics of cable-supported bridges with roadway wind barriers” .

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Zdravko Virag – predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Ivica Kožar, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet – član
 3. prof. dr.sc. Ahsan Kareem, University of Norte Dame, SAD  – član 
2.4.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada
2.4.1.
Luka Boban, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Luke Bobana, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 30. travnja 2019. godine u 13,00 sati u Plavoj dvorani, Ivana Lučića 5/III kat, istočna zgrada.

2.4.2.
Ante Marušić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Ante Marušića, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 09. svibnja 2019. godine u 11,00 sati u Plavoj dvorani, Ivana Lučića 5/III kat, istočna zgrada.

2.
Nastava
2.1.
Prijedlog postupka osnivanja studija Mehatronike i robotike

Nakon što je prof. dr.sc. Mladen Crneković predstavio prijedlog postupka osnivanja studija Mehatronike i robotike, prodekan za nastavu prof. dr.sc. Goran Đukić otvorio je raspravu. Za riječ se javila prof. dr.sc. Ivanka Boras, predsjednica Povjerenstva za studijske programe, koja je obavijestila članove Fakultetskog vijeća kako je ovaj prijedlog već više puta bio na dnevnom redu sjednice Povjerenstva. Povjerenstvo je, temeljem informacija koje je dobilo od prof. dr.sc. Mladena Crnekovića i prof. dr.sc. Bojana Jerbića, podržalo ovaj prijedlog, ali uz napomenu kako se opterećenje nastavnika u norma satima, pritom nije razmatralo. Prije nego što se krene u realizaciju takvog studija, morat će se riješiti pitanje nastavne norme tj. opterećenja nastavnika, koje je za sada evidentno preveliko.  

Prof. dr.sc. Zvonimir Guzović nadovezao se na započetu raspravu o opterećenju profesora navodeći kako je i prilikom postupka reakreditacije utvrđeno da su nam nastavnici preopterećeni. Za osnivanje novog studija potrebni su nam novi ljudi i novi koeficijenti. Prof. dr.sc. Zvonimir Guzović izrazio je svoju podršku osnivanju novog studija Mehatronike i robotike, ali smatra da bi bilo bolje da se takav studij osnuje na diplomskoj razini, a da na preddiplomskoj razini ostane smjer kao i do sada. Postavlja se i pitanje kako će se osnivanje novog studija već na preddiplomskoj razini odraziti na konkurenciju s obzirom na kvotu upisanih studenata.

Dekan prof. dr.sc. Dubravko Majetić odgovorio je na upit o kvoti upisanih studenata kako će ovaj studij, ukoliko dođe do njegovog osnivanja, imati svoju upisnu kvotu koja neće utjecati na upisnu kvotu na studiju strojarstva. Upisna kvota za studij strojarstva neće se smanjivati, kao što do toga nije došlo osnivanjem studija brodogradnje i studija zrakoplovstva. Kvota će se realizirati ukidanjem sadašnjeg smjera Mehatronika i robotika te nekoliko modula na Proizvodnom strojarstvu, što ne bi trebalo promijeniti ukupnu upisnu kvotu za FSB.

Članovi Fakultetskog vijeća dalje su raspravljali o navedenim pitanjima. Pošto je riječ o studiju koji je tek u fazi osnivanja, u ovom trenutku još se ne može konkretno raspravljati o operativnim elementima (opterećenje nastavnika, upisne kvote), već da li je program studija kvalitetno pripremljen. Ako ne bude osiguranih kapaciteta, studij se ionako neće moći osnovati,a niti izvoditi.

Nakon rasprave, Dekan je pozvao članove Fakultetskog vijeća da glasaju o ovom pitanju. Uz 6 suzdržanih glasova, Fakultetsko vijeće donosi odluku:

Daje se suglasnost za izradu elaborata za osnivanje novog studija Mehatronike i robotike.

2.2.
Manje izmjene i dopune studijskih programa – dopuna

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku: 

Prihvaća se prijedlog manjih izmjena i dopuna studijskih programa za ak. god. 2019./2020., kao u privitku.

2.3.
Povjera dijela predavanja u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. 

Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, donosi odluku:

2.3.1.
dr.sc. Filipu Šuligoju, poslijedoktorandu

Dr.sc. Filipu Šuligoju, poslijedoktorandu, odobrava se povjera održavanja dijela nastave, kako slijedi: 

Nositelj

ISVU

Naziv kolegija

Sem.

Satnica

Sati povjere

Studij

Jerbić, B.

18575

Vizijski  sustavi

1. i 3.

2+1

Četiri predavanja = 8 sati

Diplomski
Strojarstvo

 Jerbić, B.

 39947

Vizijski sustavi P1

    3.

2+2

Četiri predavanja = 8 sati

Diplomski
Strojarstvo

Jerbić, B.

184049

Medicinska  robotika

1. i 3.

2+1

Tri predavanja = 6 sati

Diplomski
Strojarstvo

2.3.2.
dr.sc. Bojanu Šekoranji, poslijedoktorandu

Dr.sc. Bojanu Šekoranji, poslijedoktorandu, odobrava se povjera održavanja dijela nastave, kako slijedi: 

Nositelj

ISVU

Naziv kolegija

Sem.

Satnica

Sati povjere

Studij

Jerbić, B.

184049

Medicinska robotika

1. i 3.

2+1

Tri predavanja = 6 sati

Diplomski
Strojarstvo

 Jerbić, B.

 184047

Interakcija čovjeka i robota

 1. i 3.

 2+1

 Pet predavanja = 10 sati

Diplomski
Strojarstvo

2.3.3.
dr.sc. Marku Švaci, poslijedoktorandu

Dr.sc. Marku Švaci, poslijedoktorandu, odobrava se povjera održavanja dijela nastave, kako slijedi: 

Nositelj

ISVU

Naziv kolegija

Sem.

Satnica

Sati predavanja

Studij

Jerbić, B.

184049

Medicinska 
robotika

1. i 3.

2+1

Tri predavanja = 6 sati

Diplomski Strojarstvo

2.
Ostalo

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

2.
Znanstveni novaci
2.1.
Izvješće povjerenstva o ocjeni rada znanstvenog novaka dr.sc. Danijela Šestana, poslijedoktoranda, u proteklom razdoblju

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće povjerenstva o ocjeni rada znanstvenog novaka dr.sc. Danijela Šestana, poslijedoktoranda, u proteklom razdoblju.
Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 14:40 sati.Zapisničarka                                                               D e k a n


Matea Klanac, tajnica upravljanja                              Prof. dr.sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102