Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/19-3/1
Broj: 251-66-1700-19-5

Zagreb, 16. svibnja 2019.


Predmet: Poziv na 8. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 8. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2018./2019., koja će se održati u utorak,


21. svibnja 2019. godine u 12,00 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5 


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 7. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 23. travnja 2019. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje
2.
Nagrade
2.1.
Prijedlog studentskih radova za Rektorovu nagradu za ak. god. 2018./2019.
2.
Znanstveni novaci
2.1.
Izvješće povjerenstva o ocjeni rada znanstvenog novaka dr.sc. Marka Švace, poslijedoktoranda, u proteklom razdoblju
2.
Interni akti
2.1.
Prijedlog Pravilnika o zaštiti na radu
2.1.1.
Revizija Procjene rizika Fakulteta strojarstva i brodogradnje
2.2.
Prijedlog Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa
2.
Izdavaštvo
2.1.
Pokretanje postupka recenziranja djela sveučilišne nastavne literature "Technical English for Mechanical Engineering 1" (dr. sc. Olinka Breka, dr. sc. Snježana Kereković, mr. sc. Božena Tokić)
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava i direktorice CTT
2.4.1.
Izvješće o radu Centra za transfer tehnologije d.o.o. za razdoblje siječanj-travanj 2019.
2.
Izbor nastavnika i suradnika
2.1.
Raspis natječaja za izbor nastavnika i suradnika
2.2.
Izbor Matije Krznara, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku
2.3.
Izbor Daniela Pustičkog, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju
2.4.
Izbor Tene Maruševac, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na projektima SEADRION i PELAGOS u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku
2.5.
Stručno mišljenje u postupku izbora prof. dr.sc. Daniela Rolpha Schneidera, u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstva u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš
2.6.
Stručno mišljenje u postupku izbora izv. prof. dr.sc. Danka Brezaka, u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava
2.7.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Filipa Šuligoja, poslijedoktoranda, u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava
2.
Poslijediplomski studiji
2.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada
2.1.1.
Drilon Meha, mag. ing. mech.
2.2.
Prijedlog novog Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganja mentora u okviru poslijediplomskog doktorskog studija doktoranda Igora Jajčinovića, mag. ing. mech.
2.3.
Ocjena konačne teme doktorskog rada
2.3.1.
Mihael Cindori, mag. ing. mech.
2.3.2.
Mr. sc. Zvonko Trzun, dipl. ing. strojarstva
2.3.3.
Bruno Židov, mag. ing. mech.
2.3.4.
Denis Kotarski, mag. ing. mech.
2.4.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada
2.4.1.
Tomislav Martinec, mag. ing. mech.
2.4.2.
Daniel Miler, mag. ing. mech.
2.5.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada
2.5.1.
Josip Bašić, mag. ing. nav. arch.
2.5.2.
Davor Mandić, mag. ing. mech.
2.5.3.
Mr. sc. Goran Pejić, dipl. ing. strojarstva
2.5.4.
Marko Katalinić, mag. ing. nav. arch.
2.
Nastava
2.1.
Molba za odobrenje korištenja slobodne studijske godine s početkom ak. god. 2019./2020.
2.1.1.
Prof. dr.sc. Lidija Ćurković
2.1.2.
Prof. dr.sc. Bojan Jerbić
2.2.
Prijedlog Akademskog kalendara za ak. god. 2019./2020.
2.3.
Manje izmjene i dopune studijskih programa – dopuna
2.4.
Interni natječaj za upis u smjerove preddiplomskog studija strojarstva u ak.god. 2019./2020.
2.5.
Upisne kvote i kriteriji upisa u diplomske studije ak.god. 2019./2020.
2.6.
Dopuna liste kolegija za izvođenje na engleskom jeziku
2.
Službena putovanja
2.1.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za odobrenje službenog puta u Njemačku prof. dr.sc. Jurici Soriću
2.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog puta u Ekvador prof. dr.sc. Nevenu Duiću
2.3.
Molba Zavoda za materijale za odobrenje službenog puta u Ottawu, Kanada, prof. dr.sc. Krešimiru Grilecu
2.4.
Molba Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku za odobrenje službenog boravka u Kini
2.4.1.
prof. dr.sc. Davoru Zvizdiću
2.4.2.
dr.sc. Danijelu Šestanu, poslijedoktorandu
2.5.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja u Kinu dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, poslijedoktorandu
2.6.
Izvješće dr.sc. Hrvoja Mikulčića, poslijedoktoranda o službenom boravku u Americi
2.7.
Izvješće dr.sc. Marije Smoljkić, poslijedoktorandice, o znanstvenom usavršavanju u Austriji
2.8.
Izvješće Ivana Cvoka, asistenta, o znanstvenom usavršavanju u Americi
2.9.
Izvješće Filipa Jurića, mag. ing. mech., stručnog suradnika na projektu, o znanstvenom usavršavanju u Portugalu
2.
Ostalo
2.
Ustrojstvo
2.1.
Prijedlog novog saziva Gospodarskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnjeMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n

Prof. dr. sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102