Sjednice fakultetskog vijeća

 Z A P I S N I K 

8. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2018./2019., održane 21. svibnja 2019. godine u 12 sati u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5,

PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Dubravko Majetić, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor, dr.sc. Joško Parunov, redoviti profesor, dr.sc. Daniel Rolph Schneider, redoviti profesor.

Redoviti profesori: dr.sc. Vesna Alar, dr.sc. Igor Balen, dr.sc. Ivanka Boras, dr.sc. Damir Ciglar, dr.sc. Nastia Degiuli, dr.sc. Joško Deur, dr.sc. Neven Duić, dr.sc. Ivo Džijan, dr.sc. Zvonimir Guzović, dr.sc. Zvonko Herold, dr.sc. Bojan Jerbić, dr.sc. Tanja Jurčević Lulić, dr.sc. Josip Kasać, dr.sc. Hrvoje Kozmar, dr.sc. Zoran Kunica, dr.sc. Darko Landek, dr.sc. Zoran Lulić, dr.sc. Damir Markučič, dr.sc. Božidar Matijević, dr.sc. Neven Pavković, dr.sc. Biserka Runje, dr.sc. Zdravko Schauperl, dr.sc. Damir Semenski, dr.sc. Vladimir Soldo, dr.sc. Jurica Sorić, dr.sc. Josip Stepanić, dr.sc. Mario Šavar, dr.sc. Željko Šitum, dr.sc. Mario Štorga, dr.sc. Zdravko Terze, dr.sc. Zdenko Tonković, dr.sc. Toma Udiljak, dr.sc. Milan Vrdoljak, dr.sc. Hinko Wolf, dr.sc. Davor Zvizdić. 

Izvanredni profesori: dr.sc. Jerolim Andrić, dr.sc. Nikša Dubreta, dr.sc. Andrej Jokić, dr.sc. Igor Karšaj, dr.sc. Milan Kostelac, dr.sc. Darko Kozarac, dr.sc. Jadranka Mićić Hot, dr.sc. Danijel Pavković, dr.sc. Smiljko Rudan, dr.sc. Vedran Slapničar, dr.sc. Željko Tuković.

Docenti: dr.sc. Marko Jokić, dr.sc. Goran Krajačić, dr.sc. Saša Mudrinić, dr.sc. Goran Šagi, 
dr.sc. Stanko Škec, dr.sc. Nikola Vladimir, dr.sc. Milan Vujanović.

Viši predavač: dr.sc. Snježana Kereković.

Asistenti - poslijedoktorandi: dr.sc. Amalija Horvatić Novak, dr.sc. Marko Švaco, Tessa Uroić.

Studenti poslijediplomskog studija: Tibor Bešenić.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Matej Tkalčić.

Direktorica CTT: mr.sc. Nina Antičić.

Predstavnica zaposlenika FSB-a: dr.sc. Jasna Leder Horina.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, dipl. iur., tajnica upravljanja.

ODSUTNI :

Redoviti profesori: dr.sc. Branko Bauer (ispr.), dr.sc. Željko Božić, dr.sc. Damir Dović, dr.sc. Krešimir Grilec (ispr.), dr.sc. Zoran Kožuh, dr.sc. Davor Ljubas (ispr.), dr.sc. Joško Petrić (ispr.), dr.sc. Vera Rede, dr.sc. Nedeljko Štefanić. 

Izvanredni profesori: dr.sc. Željko Alar (ispr.), dr.sc. Damir Godec, dr.sc. Dragutin Lisjak, dr.sc. Krešimir Vučković, dr.sc. Dragan Žeželj (ispr.).

Docenti: dr.sc. Petar Ćurković (ispr.), dr.sc. Gorana Baršić (ispr.), dr.sc. Darko Ivančević (ispr.), dr.sc. Tihomir Opetuk (ispr.), dr.sc. Vinko Šimunović (ispr.).

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Studenti poslijediplomskog studija: Borna Doračić, Hrvoje Dorotić, Matija Sakoman.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Dino Anlar, Dujo Bilić, Petar Gregurić, Stjepan Herceg, Anamarija Kovačević.

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić otvorio je 8. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća i pozdravio sve prisutne.

Predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red.

Dekan je uručio potvrdnicu Sveučilišta u Zagrebu o imenovanju u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora izv. prof. dr.sc. Željku Tukoviću, te mu je čestitao na imenovanju u svoje ime i u ime članova Fakultetskog vijeća.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 7. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 23. travnja 2019. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje

Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno usvajaju Zapisnik 7. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 23. travnja 2019. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje. 

2.
Nagrade
2.1.
Prijedlog studentskih radova za Rektorovu nagradu za ak. god. 2018./2019.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za nagrade, podržava prijavljene studentske radove za Rektorovu nagradu koju dodjeljuje Sveučilište u Zagrebu i upućuje ih na daljnju proceduru.

Kategorija (a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)

 1. Petra Adamović: Novi sustav zaključavanja za kutno stabilne pločice
  Mentor: prof. dr.sc. Janoš Kodvanj

 2. Josip Brajković, Antonio Radenić: Eksperimentalna analiza utjecaja odvajača ulja na  radne parametre propanskog rashladnog uređaja
  Mentor: prof. dr.sc. Vladimir Soldo

 3. Mateo Carević, Matija Pisk: Razvoj i implementacija inovativnog postupka inženjerstva površina za povećanje trajnosti nodularnog lijeva
  Mentori: prof. dr.sc. Božidar Matijević, dr.sc. Ivan Kumić, poslijedoktorand

 4. Marko Horvatek: Razvoj modularnog laserskog interferometra za mjerenje pomaka
  Mentor: doc. dr.sc. Marko Katić

 5. Luka Herc: Optimizacijska analiza CTS-a baziranog na geotermalnoj energiji
  Mentor: prof. dr.sc. Neven Duić

 6. Fanika Lukačević: Utjecaj imerzivnosti virtualnoga okruženja na razumijevanje tehničkih rješenja prilikom pregleda konstrukcije
  Mentor: doc. dr.sc. Stanko Škec, komentor: dr. Peter Törlind, Luleå University of Tehnology

 7. Daria Marciuš: Korištenje sunčeve energije za pogon LED rasvjete
  Mentorica: doc. dr.sc. Ankica Kovač

 8. Alan Milonja: Utjecaj aditiva i ugljikovih nanocijevi na sposobnost ohlađivanja u sredstvu za gašenje
  Mentori: prof. dr.sc. Božidar Matijević, doc. dr.sc. Ivan Kumić, poslijedoktorand

 9. Jelena Špehar, Domagoj Uremović: Razvoj i izrada protetskog pomagala za invalidnog psa
  Mentorica: doc. dr.sc. Ana Pilipović

 10. Zoran Tomić: Modeliranje mehaničkog ponašanja karotidne arterije višekomponentnim 3D ispisom
  Mentor: izv. prof. dr.sc. Igor Karšaj

Kategorija (b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)

 • Šime Grbić, Dino Jelenić i Filip Vlahović: Mehatronički sustavi s pneumatskim pogonom
  Mentor: prof. dr.sc. Željko Šitum

Kategorija (f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici

 • Mihaela Lekić, Ivan Oreč, Janja Palačić, Dominik Pribanić, Bojan Raos, Ivana Starčević, Antonio Uremović: Humans of FSB
  Mentorica: doc. dr.sc. Tea Žakula
2.
Znanstveni novaci
2.1.
Izvješće povjerenstva o ocjeni rada znanstvenog novaka dr.sc. Marka Švace, poslijedoktoranda, u proteklom razdoblju

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće povjerenstva o ocjeni rada znanstvenog novaka dr.sc. Marka Švace, poslijedoktoranda, u proteklom razdoblju.

2.
Interni akti
2.1.
Prijedlog Pravilnika o zaštiti na radu

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

Prihvaća se Pravilnik o zaštiti na radu Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, kao u privitku.

2.1.1.
Revizija Procjene rizika Fakulteta strojarstva i brodogradnje

Prihvaća se Procjena rizika - Revizija 1. Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

2.2.
Prijedlog Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

Prihvaća se Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, kao u privitku.

2.
Izdavaštvo
2.1.
Pokretanje postupka recenziranja djela sveučilišne nastavne literature "Technical English for Mechanical Engineering 1" (dr. sc. Olinka Breka, dr. sc. Snježana Kereković, mr. sc. Božena Tokić)

Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za udžbenike i publikaciju, donosi odluku:

Daje se suglasnost za pokretanje postupka recenziranja djela sveučilišne nastavne literature autora: 

 • Olinka Breka, Snježana Kereković, Božena Tokić -  Technical English for Mechanical Engineering 1

Recezenti su:

 1. dr.sc. Neda Borić, v. pred., Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
 2. Mark Davies, v. pred., Davies d.o.o.
 3. prof. dr.sc. Ivica Smojver, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić, priopćio je:

 • Od 12. do 14. travnja 2019. godine u organizaciji Sveučilišnog nautičkog kluba FSB održan je tradicionalni XVII Plov za čisti Jadran. Plovilo se na ruti Rogoznica‐Kut, otok Vis – Maslinica, otok Šolta–Rogoznica, a u plovu su sudjelovale 22 jedrilice s ukupno 164 sudionika. Posade su  činili zaposlenici i studenti 12 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog Geološkog Instituta, Instituta Hrvoje Požar te alumni FSB‐a, Tehničkog sveučilišta u Pragu i brod Zagorske Mornarice iz Začretja.   
 • Dana 29. travnja 2019. godine FSB je u organizaciji Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, potpisao Povelju o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine. Povelju su uz privredne subjekte potpisale i druge sastavnice Sveučilišta u Zagrebu.   
 • Dana 13. svibnja 2019. godine Laboratorij za procesna mjerenja Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB‐LPM) dobio je na upotrebu klimatsku komoru Weiss, hladnjak za komoru Weiss i klimatsku komoru Vötsch. Ova vrhunska oprema čija vrijednosti prelazi 100.000,00 EUR dobivena je od o od tvrtke Yazaki Europe Limited, glavna podružnica Zagreb.
 • Dana 15. svibnja 2019. godine FSB je posjetila  četveročlana delegacija Ningbo University of Technology iz Kine. Delegacija je zainteresirana za suradnju s FSB‐om na području materijala, umjetne inteligencije i automobilske tehnologije. Radi kratkoće posjeta razgledali su Laboratorij za motore i vozila.
 • 7. međunarodna konferencija MARSTRUCT 2019 „Analysis and design of marine structures“ (Analiza i projektiranje pomorskih konstrukcija) održana je u Dubrovniku od 6.‐8. svibnja u organizaciji FSB-a i uz potporu Instituto Superior Tecnico, Sveučilišta u Lisabonu. Konferencija je organizirana u Poslijediplomskom središtu Dubrovnik, kojim upravlja Sveučilište u Zagrebu. Ukupno je sudjelovalo oko 120 sudionika iz brojnih zemalja, od kojih je najviše sudionika bilo iz Kine, Koreje, Indije, Malezije, SAD itd. Održano je 76 prezentacija u dvije paralelne sekcije, a radovi su objavljeni  u zborniku radova izdavačke kuće Taylor & Francis. Održana su i tri pozvana predavanja hrvatskih predavača iz akademske zajednice, državne administracije i gospodarstva.
 • Hrvatski inovatori su u svom 10. jubilarnom nastupu na Euroinventu (16.-18. svibnja 2019. godine), najvećoj ovogodišnjoj europskoj izložbi inovacija u Iasiju, Rumunjska, ostvarili veliki uspjeh osvojivši 19 vrijednih odličja za 9 izloženih inovacija. Ovogodišnji Euroinvent prikazao je brojnim posjetiteljima preko 600 inovacija iz 35 država iz cijeloga svijeta. Student FSB‐a smjer Mehatronika i robotika, ŠIME GRBIĆ, je za svoj rad “Vozilo pogonjeno pneumatskim mišićima” osvojio 6 vrijednih odličja. Veličanstveni internacionalni niz čine: zlatna medalja Euroinventa, posebno zlatno odličje WIIPA /Svjetska organizacija udruge inovatora), posebne nagrade izaslanstava iz Portugala, Maroka i Indonezije, odnosno zlatna medalja Sveučilišta iz rumunjske Šučave.
 • Od 7. do 12. svibnja 2019. godine Poreč  je po drugi puta ugostio STEM Games  ‐  međunarodno natjecanje koje okuplja više od dvije tisuće najboljih europskih studenata iz STEM područja. Na STEM Games pristiglo je više od 200 studenata Fakulteta strojarstva i brodogradnje koji su pokazali odlično znanje i zavidne sportske vještine. U iznimno jakoj konkurenciji studenti FSB‐a osvojili su mnogobrojna odličja kako na sportskim borilištima tako i u znanstvenom dijelu natjecanja. Studenti FSB‐a također su imali prilike sudjelovati na edukativnim radionicama te odmjeriti snage s ostalim kolegama u kvizovima znanja, raznim društvenim igrama te na eSports turnirima.

2.2.
Prodekana

Prof. dr.sc. Daniel Rolph Schneider, prodekan za poslovanje i organizaciju, priopćio je kako je zbog obilnih kiša koje su padale početkom svibnja nastala šteta u uredima i laboratorijima istočne zgrade Fakulteta, te je potrebno hitno krenuti u sanaciju krova. U ovom trenutku u tijeku je prikupljanje ponuda za navedene radove. Na žalost, zbog toga nismo u mogućnosti čekati rezultate infrastrukturnih projekata kojima bi se nadogradio kat istočne zgrade, već će se sa sanacijom krenuti čim prije.

Prof. dr.sc. Goran Đukić, prodekan za nastavu, članovima Fakultetskog vijeća prenio je molbu predsjednika Centralnog povjerenstva za diplomske radove. Naime, studentima se nakon završetka studija FSB-a izdaje diploma supplement u kojem se navodi smjer koji je student završio, stoga diplomski radovi moraju biti zadani s temom koja odgovara području i ishodima učenja pojedinog smjera, osim u iznimnim slučajevima. Mole se mentori da, u slučaju zadavanja teme diplomskih radova iz područja drugih smjerova, prethodno provjere da li je student zatražio dozvolu voditelja smjera (na kojem studira) i predsjednika Centralnog povjerenstva za diplomske radove. 

2.3.
Studenata

Matej Tkalčić, predstavnik studenata, priopćio je kako je dana 6. svibnja 2019. godine organizirano volontiranje u suradnji sa dječjim vrtićem Poliklinike Suvag. Riječ je o djeci predškolskog uzrasta sa oštećenjima sluha i verbotonalnim problemima koji iz toga proizlaze. Sudjelovalo je dvanaestero djece, kojima su volonteri organizirali razne aktivnosti kao što su igre i izrade maketa.

2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktorice CTT
2.4.1.
Izvješće o radu Centra za transfer tehnologije d.o.o. za razdoblje siječanj-travanj 2019.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće o radu Centra za transfer tehnologije d.o.o. za razdoblje siječanj-travanj 2019. godine.

2.
Izbor nastavnika i suradnika
2.1.
Raspis natječaja za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju prijedloga Zavoda za motore i transportna sredstva, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora:  

Poništava se Natječaj objavljen 26. ožujka 2019. godine u javnim glasilima i raspisuje se novi natječaj za: 

 • Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, na projektu „Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve“, financiranom iz strukturnih fondova, na određeno vrijeme (do kraja projekta) u Zavodu za motore i transportna sredstva u Laboratoriju za motore i vozila.
2.2.
Izbor Matije Krznara, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku: 

Matija Krznar, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku.

2.3.
Izbor Daniela Pustičkog, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku: 

Daniel Pustički, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju.

2.4.
Izbor Tene Maruševac, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na projektima SEADRION i PELAGOS u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Tena  Maruševac, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, na projektima SEADRION (70% radnog vremena) i PELAGOS (30% radnog vremena), s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme (do 31. siječnja 2020. godine).

2.5.
Stručno mišljenje u postupku izbora prof. dr.sc. Daniela Rolpha Schneidera, u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstva u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Daniel Rolph Schneider, redoviti profesor, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.6.
Stručno mišljenje u postupku izbora izv. prof. dr.sc. Danka Brezaka, u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Danko Brezak, izvanredni profesor, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.7.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Filipa Šuligoja, poslijedoktoranda, u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Filip Šuligoj, poslijedoktorand, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.
Poslijediplomski studiji
2.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada
2.1.1.
Drilon Meha, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Drilona Mehe, mag. ing. mech., pod naslovom: Povećanje udjela obnovljivih izvora energije primjenom tehnologija za pretvorbu električne u toplinsku energiju u energetskim sustavima temeljenim na ugljenu/Increasing the penetration of renewable energy sources by using power to heat technologies in power systems based on coal, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. doc. dr.sc. Tomislav Pukšec - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Neven Duić - studijski savjetnik
 3. prof. dr.sc. Naser Sahiti, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike - član

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, prof. dr.sc. Nevena Duića.

2.2.
Prijedlog novog Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganja mentora u okviru poslijediplomskog doktorskog studija doktoranda Igora Jajčinovića, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Izv. prof. dr.sc. Anita Štrkalj, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet u Sisku imenuje se za novog člana Povjerenstva za obranu konačne teme doktorskog rada Igora Jajčinovića, mag. ing. oecoing., umjesto prof. dr.sc. Ankice Rađenović, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet u Sisku.             

Prihvaća se Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora, u sastavu: 

 1. izv. prof. dr.sc. Tamara Holjevac Grgurić, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, Sisak - predsjednica povjerenstva
 2. izv. prof. dr.sc. Ivan Brnardić, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, Sisak - studijski savjetnik 1
 3. doc. dr.sc. Ivana Grčić, Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, studijska savjetnica 2
 4.  izv. prof. dr.sc. Anita Štrkalj, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, Sisak - član
 5. izv. prof. dr.sc. Domagoj Vrsaljko, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije - član 

koje je imenovano za obranu konačne teme doktorskog rada Igora Jajčinovića, mag. ing. oecoing., u okviru doktorskog studija, pod naslovom:  Razvoj imobiliziranih fotokatalizatora sol-gel postupkom na bazi TiO2, grafena i ugljikovih nanocjevi, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja metalurgija.  

2.3.
Ocjena konačne teme doktorskog rada
2.3.1.
Mihael Cindori, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Mihaela Cindorija, mag. ing. mech.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Računalno modeliranje homogenog atmosferskog graničnog sloja uz primjenu dodatne masene sile, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Mihaela Cindorija, mag. ing. mech.

2.3.2.
Mr. sc. Zvonko Trzun, dipl. ing. strojarstva

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija mr.sc. Zvonka Trzuna, dipl. ing. strojarstva.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Utjecaj dinamičke neuravnoteženosti i asimetrije potisne sile na rasipanje padnih točaka nevođenih projektila, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada mr.sc. Zvonka Trzuna, dipl. ing. strojarstva.

2.3.3.
Bruno Židov, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Brune Židova, mag. ing. mech.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Razvoj novih samoobnovljivih kompozitnih premaza s inhibitorima korozije, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Brune Židova, mag. ing. mech.

2.3.4.
Denis Kotarski, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Denisa Kotarskog, mag. ing. mech.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Modeliranje i robusno upravljanje višerotornim bespilotnim letjelicama s potpuno upravljanim konfiguracijama, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Denisa Kotarskog, mag. ing. mech.

2.4.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada
2.4.1.
Tomislav Martinec, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Tomislava Martineca, mag. ing. mech., pod naslovom: Model procesa obrade informacija i interakcija u timskom razvoju tehničkih sustava/A Model of Information Processing and Interactions in Teams Developing Technical Systems. 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu:

 1. prof. dr.sc. Neven Pavković – predsjednik povjerenstva
 2. doc. dr.sc. Stanko Škec – član
 3. prof. Gaetano Cascini, Politechnico di Milano  – član 
2.4.2.
Daniel Miler, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Daniela Milera, mag. ing. mech., pod naslovom: Utjecaj konstrukcijskih zahtjeva na izbor parametara parova zupčanika / Influence of design requirements on the spur gear pair parameter selection. 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. doc. dr.sc. Petar Ćurković – predsjednik povjerenstva
 2. doc. dr.sc. Matija Hoić – član
 3. izv. prof. dr.sc. Robert Basan, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet – član 
2.5.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada
2.5.1.
Josip Bašić, mag. ing. nav. arch.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Josipa Bašića, mag. ing. nav. arch., te kao dan obrane određuje 29. svibnja 2019. godine u 12:00 sati u Plavoj dvorani, Ivana Lučića 5/III kat, istočna zgrada.

2.5.2.
Davor Mandić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Davora Mandića, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 14. lipnja 2019. godine u 11:00 sati u Vijećnici, Ivana Lučića 1/III kat, sjeverna zgrada.

2.5.3.
Mr. sc. Goran Pejić, dipl. ing. strojarstva

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada mr.sc. Gorana Pejića, dipl. ing. strojarstva, te kao dan obrane određuje 06. lipnja 2019. godine u 13:00 sati u Plavoj dvorani, Ivana Lučića 5/III kat, istočna zgrada.

2.5.4.
Marko Katalinić, mag. ing. nav. arch.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Marka Katalinića, mag. ing. nav. arch., te kao dan obrane određuje 31. svibnja 2019. godine u 10:00 sati u Maloj vijećnici, Ivana Lučića 5/I kat, južna zgrada.

2.
Nastava
2.1.
Molba za odobrenje korištenja slobodne studijske godine s početkom ak. god. 2019./2020.
2.1.1.
Prof. dr.sc. Lidija Ćurković

Fakultetsko vijeće na molbu prof. dr.sc. Lidije Ćurković, donosi odluku:

Dr.sc. Lidiji Ćurković, redovitoj profesorici u trajnom zvanju, odobrava se korištenje slobodne studije godine u akademskoj godini 2019./2020.
Za vrijeme korištenja slobodne studijske godine, nastavnici miruje nastavna djelatnost i sve funkcije.
Za vrijeme korištenja slobodne studijske godine, nastavnica ima pravo na osnovnu plaću.

2.1.2.
Prof. dr.sc. Bojan Jerbić

Fakultetsko vijeće na molbu prof. dr.sc. Bojana Jerbića, donosi odluku:

Dr.sc. Bojanu Jerbiću, redovitom profesoru u trajnom zvanju, odobrava se korištenje slobodne studije godine u akademskoj godini 2019./2020.
Za vrijeme korištenja slobodne studijske godine, nastavniku miruje nastavna djelatnost i sve funkcije.
Za vrijeme korištenja slobodne studijske godine, nastavnik ima pravo na osnovnu plaću.

2.2.
Prijedlog Akademskog kalendara za ak. god. 2019./2020.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

Utvrđuje se akademski kalendar nastave, ispitnih i upisnih rokova za akademsku godinu 2019./2020., kako slijedi:     

Početak nastave u zimskom semestru:

30. rujna 2019. (ponedjeljak)

Trajanje nastave do:

20. prosinca 2019. (petak)

Božićni i novogodišnji blagdani:

25. prosinca 2019. do 01. siječnja 2020.

Nastavak nastave u zimskom semestru:

02. siječnja do 17. siječnja 2020.

Zimski ispitni rok:

20. siječnja do 21. veljače 2020.

Zimski upisni rok:

24. veljače do 28. veljače 2020.

Početak nastave u ljetnom semestru:

02. ožujka 2020. (ponedjeljak)

Završetak nastave u ljetnom semestru:

12. lipnja 2020. (petak)

Ljetni ispitni rok:

15. lipnja do 10. srpnja 2020.

Jesenski ispitni rok:

31. kolovoza do 18. rujna 2020.

Jesenski upisni rok:

21. rujna do 25. rujna 2020.

Početak nastave u ak. god. 2020./2021.:

28. rujna 2020. (ponedjeljak)

2.3.
Manje izmjene i dopune studijskih programa – dopuna

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

Prihvaća se prijedlog manjih izmjena i dopuna studijskih programa za ak. god. 2019./2020., kao u privitku.

2.4.
Interni natječaj za upis u smjerove preddiplomskog studija strojarstva u ak.god. 2019./2020.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

Raspisuje se interni natječaj za upis u smjerove studenata 1. godine preddiplomskog studija strojarstva, u ak. god. 2019./2020., kako slijedi:               

SMJER

KVOTA

1. KONSTRUKCIJSKI

105

2. PROCESNO ENERGETSKI

90

3. PROIZVODNO INŽENJERSTVO

90

4. BRODOSTROJARSKI

30

5. INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT

30

6. INŽENJERSTVO MATERIJALA

30

7. INŽENJERSKO MODELIRANJE I RAČUNALNE      SIMULACIJE

30

8. MEHATRONIKA I ROBOTIKA

30

9. RAČUNALNO INŽENJERSTVO

30

Kriterij za razvrstavanje i rangiranje studenata u pojedine smjerove je uspjeh u prvoj godini studija. Mjerilo uspjeha su stečeni ECTS bodovi, prosječna ocjena studija te duljina studiranja (prednost imaju studenti koji nisu ponavljali 1. godinu). 

Student putem on-line prijave naznačuje željeni smjer. Prijave se provode putem web sučelja na www.fsb.hr/fsbupisi. od 05. lipnja do 20. rujna 2019. godine. Istekom roka za prijave formirat će se rang liste, a upisi će se provoditi od 23. do 27. rujna 2019. godine.

Studenti koji nisu proveli prijave, naknadno će biti svrstani u smjerove prema mogućnostima koje ostanu na raspolaganju.

2.5.
Upisne kvote i kriteriji upisa u diplomske studije ak.god. 2019./2020.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, uz 1 "suzdržan"  glas, donosi odluku:

Prihvaća se tekst natječaja s kriterijima upisa i rokovima u 1. godinu diplomskih studija u ak. god. 2019./2020., kao u privitku.

2.6.
Dopuna liste kolegija za izvođenje na engleskom jeziku

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

Prihvaća se dopuna liste kolegija koji se izvode na engleskom jeziku za ak. god. 2019./2020., kao u privitku.

2.
Službena putovanja
2.1.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za odobrenje službenog puta u Njemačku prof. dr.sc. Jurici Soriću

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za tehničku mehaniku, donosi odluku:
Dr.sc. Jurici Soriću, redovitom profesoru u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću, odobrava se službeni put radi boravka u Institutu za primijenjenu mehaniku Tehničkog sveučilišta Braunschweig, u vremenu od 12. do 14. lipnja i u Institutu za mehaniku kontinuuma na Sveučilištu u Hannoveru, SR jemačkoj, u vremenu od 17. do 21. lipnja 2019. godine. 
Boravak će se financirati od zaklade „Alexandar von Humboldt“.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

2.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog puta u Ekvador prof. dr.sc. Nevenu Duiću

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Prof. dr.sc. Nevenu Duiću u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni boravak u Ekvador radi posjeta sveučilištima i dogovora oko suradnje na Universidad Técnica de Ambato, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Universidad Central del Ecuador i Universidad de Cuenca u vremenu od 03.  do 14. srpnja 2019. godine. Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.   

2.3.
Molba Zavoda za materijale za odobrenje službenog puta u Ottawu, Kanada, prof. dr.sc. Krešimiru Grilecu

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za materijale, donosi odluku:

Dr.sc. Krešimiru Grilecu, redovitom profesoru u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju, odobrava se službeni put u Ottawu, Kanada, radi boravka u institutu National Research Council Canada NRC – Aerospace Research Centre, a u vezi suradnje na NATO STO projektu, u vremenu od 02. do 09. lipnja 2019. godine.
Troškove puta i boravka financirati će se iz sredstava projekta odobrenim od ureda NATO Science and Technology Organization Collaboration Support Ofiice.  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

2.4.
Molba Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku za odobrenje službenog boravka u Kini

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku, donosi odluku:

2.4.1.
prof. dr.sc. Davoru Zvizdiću

Prof. dr.sc. Davoru Zvizdiću u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku, odobrava se službeni boravak u Kinu, radi sudjelovanja na međunarodnoj konferenciji “TEMPMEKO&TEMPBEIJING 2010 and MMC 2019” koju organizira Međunarodni odbor IMEKO TC-12, u vremenu od 07. do 21. lipnja 2019. godine. Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.       

2.4.2.
dr.sc. Danijelu Šestanu, poslijedoktorandu

Dr.sc. Danijelu Šestanu, poslijedoktorandu, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku, odobrava se službeni boravak u Kinu, radi sudjelovanja na međunarodnoj konferenciji “TEMPMEKO&TEMPBEIJING 2010 and MMC 2019”, u vremenu od 07. do 21. lipnja 2019. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.              

2.5.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja u Kinu dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, poslijedoktorandu

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, poslijedoktorandu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni put u Kinu, radi boravak na Sveučilištu Xi'an Jiaotong University u Xi'anu, Kina, u sklopu bilateralnog hrvatsko-kineskog projekta “Rekuperacija vode iz dimnih plinova“, u vremenu od 13. lipnja do 14. srpnja 2019. godine.

Troškove puta i boravka financirati će Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u sklopu bilateralnog hrvatsko-kineskog projekta “Rekuperacija vode iz dimnih plinova“. Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pismeno izvješće.

2.6.
Izvješće dr.sc. Hrvoja Mikulčića, poslijedoktoranda o službenom boravku u Americi

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće dr.sc. Hrvoja Mikulčića, poslijedoktoranda, o službenom boravku u Americi.

2.7.
Izvješće dr.sc. Marije Smoljkić, poslijedoktorandice, o znanstvenom usavršavanju u Austriji

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće dr.sc.  Marije Smoljkić, poslijedoktorandice, o znanstvenom usavršavanju u Austriji.

2.8.
Izvješće Ivana Cvoka, asistenta, o znanstvenom usavršavanju u Americi

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Ivana Cvoka, asistenta, o znanstvenom usavršavanju u Americi.

2.9.
Izvješće Filipa Jurića, mag. ing. mech., stručnog suradnika na projektu, o znanstvenom usavršavanju u Portugalu

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Filipa Jurića, mag. ing. mech., stručnog suradnika na projektu, o znanstvenom usavršavanju u Portugalu.

2.
Ostalo

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

2.
Ustrojstvo
2.1.
Prijedlog novog saziva Gospodarskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

Prihvaćaju se članovi Gospodarskog vijeća (vanjski članovi), kako je navedeno u privitku.
Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 14:00 sati.Zapisničarka                                                                     D e k a n


  Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja                          Prof. dr.sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102