Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/19-3/1
Broj: 251-66-1700-19-6
Zagreb, 14. lipnja 2019.


Predmet: Poziv na 9. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 9. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2018./2019., koja će se održati u utorak,


18. lipnja 2019. godine u 12,00 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5 


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 8. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. svibnja 2019. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava
3.
Akcijski plan po reakreditaciji
4.
Izbor nastavnika i suradnika
4.1.
Raspis natječaja za izbor nastavnika i suradnika
4.2.
Izbor dr.sc. Ante Marušića, asistenta, u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku
4.3.
Izbor dr.sc. Luke Bobana, asistenta, u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku
4.4.
Izbor Josipa Krajnovića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za motore i vozila
4.5.
Izbor Filipa Jurića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na projektima PELAGOS i ENERCOAST, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku
4.6.
Izbor Gorana Stunjeka, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na projektu INSULAE, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku
4.7.
Izbor Domagoja Grgića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje naslovnog asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za konstruiranje
4.8.
Stručno mišljenje u postupku izbora prof. dr.sc. Gorana Đukića, u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za industrijsko inženjerstvo
4.9.
Stručno mišljenje u postupku izbora prof. dr.sc. Davora Ljubasa, u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš
4.10.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Gorana Krajačića, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš
4.11.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Almira Sedića, u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo
4.
Odobrenje raskida radnog odnosa zbog odlaska u mirovinu
4.1.
Prof. dr.sc. Antun Galović
4.2.
Prof. dr.sc. Mario Essert
5.
Nagrade
5.1.
Prijedlog za dodjelu Nagrade "Fran Bošnjaković" za ak. god. 2018./2019.
5.1.1.
Predloženik prof. dr.sc. Zvonimir Guzović
6.
Poslijediplomski studiji
6.1.
Ocjena konačne teme doktorskog rada
6.1.1.
Viktor Pandža, mag. ing. mech.
6.1.2.
Tomislav Pavlic, mag. ing. mech.
6.2.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada Andrije Buljca, mag. ing. mech.
6.3.
Prijedlog Natječaja za upis na poslijediplomski specijalistički studij za ak. god. 2019./2020.
6.4.
Zadatak za završni rad Marine Cindrić, mag. appl. chem., i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada na poslijediplomskom specijalističkom studiju
7.
Nastava
7.1.
Prijedlog promjena nositeljstva kolegija za ak. god. 2019./2020.
7.1.1.
Zavod za tehničku mehaniku
7.1.2.
Zavod za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava
7.1.3.
Zavod za industrijsko inženjerstvo
7.1.4.
Zavod za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku
7.1.5.
Zavod za mehaniku fluida
7.1.6.
Zavod za motore i transportna sredstva
7.2.
Prijedlog izvedbenog plana preddiplomskih i diplomskih studija za ak. god. 2019./2020.
7.3.
Plan obrana završnih i diplomskih ispita
7.4.
Molba Sveučilišta u Mostaru, Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Ivanki Boras i prof. dr.sc. Ivi Džijanu
7.5.
Molba Sveučilišta u Rijeci, Tehničkog fakulteta za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju prof. dr.sc. Biserki Runje
8.
Službena putovanja
8.1.
Molba Zavoda za konstruiranje za odobrenje službenog puta u SAD prof. dr.sc. Mariu Štorgi
8.2.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za odobrenje znanstvenog usavršavanja izv. prof. dr.sc. Tomislavu Jarku u Španjolskoj
8.3.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za odobrenje službenog puta doc. dr.sc. Zvonimiru Tomičeviću u Francusku
8.4.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog puta
8.4.1.
Filipu Juriću, mag. ing. mech.
8.4.2.
Tiboru Bešeniću, mag. ing. mech.
8.5.
Molba Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku za odobrenje službenog puta Alenu Cukrovu, mag. ing. mech., u Švicarsku
8.6.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog puta Borni Doračiću, mag. ing. mech., u Kinu
8.7.
Izvješće prof. dr.sc. Krešimira Grileca o službenom boravku u Ottawi, Kanada
8.8.
Izvješće izv. prof. dr.sc. Vedrana Slapničara o službenom putu u Indoneziji
8.9.
Izvješće o terenskoj nastavi studenata brodogradnje održanoj dana 7. lipnja 2019. godine u Beču
8.10.
Izvješće o terenskoj nastavi studenata konstrukcijskog smjera održanoj od 3. do 8. lipnja 2019. godine u Ljubljani
8.11.
Molba voditeljice Katedre za matematiku, prof. dr.sc. Sanje Singer, za suorganizaciju konferencije ParNum 2019, koja će se održati od 28. do 30. listopada 2019. godine u Dubrovniku
9.
Znanstveni novaci
9.1.
Izvješće povjerenstva o ocjeni rada znanstvenog novaka dr.sc. Bojana Šekoranje, poslijedoktoranda, u proteklom razdoblju
9.2.
Izvješće povjerenstva o ocjeni rada znanstvene novakinje dr.sc. Jasne Leder Horina u proteklom razdoblju i prijedlog programa rada za iduće razdoblje
10.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n

Prof. dr. sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102