Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/19-3/1
Broj: 251-66-1700-19-6
Zagreb, 14. lipnja 2019.


Predmet: Poziv na 9. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 9. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2018./2019., koja će se održati u utorak,


18. lipnja 2019. godine u 12,00 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5 


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 8. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. svibnja 2019. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje
2.
Razno
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava
2.
Izbor nastavnika i suradnika
2.1.
Raspis natječaja za izbor nastavnika i suradnika
2.2.
Izbor dr.sc. Ante Marušića, asistenta, u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku
2.3.
Izbor dr.sc. Luke Bobana, asistenta, u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku
2.4.
Izbor Josipa Krajnovića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za motore i vozila
2.5.
Izbor Filipa Jurića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na projektima PELAGOS i ENERCOAST, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku
2.6.
Izbor Gorana Stunjeka, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na projektu INSULAE, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku
2.7.
Izbor Domagoja Grgića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje naslovnog asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za konstruiranje
2.8.
Stručno mišljenje u postupku izbora prof. dr.sc. Gorana Đukića, u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za industrijsko inženjerstvo
2.9.
Stručno mišljenje u postupku izbora prof. dr.sc. Davora Ljubasa, u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš
2.10.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Gorana Krajačića, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš
2.11.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Almira Sedića, u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo
2.
Poslijediplomski studiji
2.1.
Ocjena konačne teme doktorskog rada
2.1.1.
Viktor Pandža, mag. ing. mech.
2.1.2.
Tomislav Pavlic, mag. ing. mech.
2.2.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada Andrije Buljca, mag. ing. mech.
2.3.
Prijedlog Natječaja za upis na poslijediplomski specijalistički studij za ak. god. 2019./2020.
2.4.
Zadatak za završni rad Marine Cindrić, mag. appl. chem., i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada na poslijediplomskom specijalističkom studiju
2.
Nastava
2.1.
Prijedlog promjena nositeljstva kolegija za ak. god. 2019./2020.
2.1.1.
Zavod za tehničku mehaniku
2.1.2.
Zavod za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava
2.1.3.
Zavod za industrijsko inženjerstvo
2.1.4.
Zavod za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku
2.1.5.
Zavod za mehaniku fluida
2.1.6.
Zavod za motore i transportna sredstva
2.2.
Prijedlog izvedbenog plana preddiplomskih i diplomskih studija za ak. god. 2019./2020.
2.3.
Plan obrana završnih i diplomskih ispita
2.4.
Molba Sveučilišta u Mostaru, Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Ivanki Boras i prof. dr.sc. Ivi Džijanu
2.5.
Molba Sveučilišta u Rijeci, Tehničkog fakulteta za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju prof. dr.sc. Biserki Runje
2.
Službena putovanja
2.1.
Molba Zavoda za konstruiranje za odobrenje službenog puta u SAD prof. dr.sc. Mariu Štorgi
2.2.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za odobrenje znanstvenog usavršavanja izv. prof. dr.sc. Tomislavu Jarku u Španjolskoj
2.3.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za odobrenje službenog puta doc. dr.sc. Zvonimiru Tomičeviću u Francusku
2.4.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog puta
2.4.1.
Filipu Juriću, mag. ing. mech.
2.4.2.
Tiboru Bešeniću, mag. ing. mech.
2.5.
Molba Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku za odobrenje službenog puta Alenu Cukrovu, mag. ing. mech., u Švicarsku
2.6.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog puta Borni Doračiću, mag. ing. mech., u Kinu
2.7.
Izvješće prof. dr.sc. Krešimira Grileca o službenom boravku u Ottawi, Kanada
2.8.
Izvješće izv. prof. dr.sc. Vedrana Slapničara o službenom putu u Indoneziji
2.9.
Izvješće o terenskoj nastavi studenata brodogradnje održanoj dana 7. lipnja 2019. godine u Beču
2.10.
Izvješće o terenskoj nastavi studenata konstrukcijskog smjera održanoj od 3. do 8. lipnja 2019. godine u Ljubljani
2.11.
Molba voditeljice Katedre za matematiku, prof. dr.sc. Sanje Singer, za suorganizaciju konferencije ParNum 2019, koja će se održati od 28. do 30. listopada 2019. godine u Dubrovniku
2.
Nagrade
2.1.
Prijedlog za dodjelu Nagrade "Fran Bošnjaković" za ak. god. 2018./2019.
2.1.1.
Predloženik prof. dr.sc. Zvonimir Guzović
2.
Odobrenje raskida radnog odnosa zbog odlaska u mirovinu
2.1.
Prof. dr.sc. Antun Galović
2.2.
Prof. dr.sc. Mario Essert
2.
Znanstveni novaci
2.1.
Izvješće povjerenstva o ocjeni rada znanstvenog novaka dr.sc. Bojana Šekoranje, poslijedoktoranda, u proteklom razdoblju
2.2.
Izvješće povjerenstva o ocjeni rada znanstvene novakinje dr.sc. Jasne Leder Horina u proteklom razdoblju i prijedlog programa rada za iduće razdoblje
2.
Akcijski plan po reakreditacijiMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n

Prof. dr. sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102